Pieteikums studiju programmas akreditācijai
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai
страница1/147
Дата24.10.2012
Размер8.84 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   147


LATVIJAS UNIVERSITĀTE

Ekonomikas un vadības fakultāte


AKREDITĀCIJAS MATERIĀLI


Bakalaura akadēmiskā studiju programma

Ekonomika

(Kods 43310)


Maģistra akadēmiskā studiju programma

Ekonomika

(Kods 45310)


Rīga 2010


Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram


PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI


Augstākās izglītības iestādes nosaukums


Latvijas Universitāte


Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons


Raiņa bulv. 19,

Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 67034301


Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs


Nr.3341000218


Studiju programmas nosaukums


Bakalaura akadēmiskā studiju programma

Ekonomika


Studiju programmas kods


43310


Studiju programmas īstenošanas ilgums

un apjoms


3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienes studijās

4 gadi jeb 8 semestri nepilna laika neklātienes studijās

120 kredītpunkti


Prasības, sākot studiju programmas apguvi


Vispārējā vidējā vai profesionālā vidējā izglītība *


Iegūstamais grāds


Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā


Vieta, kurā īsteno studiju programmu


LU Ekonomikas un vadības fakultāte,

Aspazijas bulv.5, Rīga, LV - 1050


Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus


Prof., Dr. oec.

Inta Ciemiņa

studiju programmas direktore


LU Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns


__________________Asoc. prof. M. Purgailis


Bakalaura un maģistra studiju programmu Ekonomika direktore__________________Prof. I. Ciemiņa
* Imatrikulācijas noteikumu prasības skatīt „2.6. Imatrikulācijas noteikumi bakalaura studiju programmā”

Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI


Augstākās izglītības iestādes nosaukums


Latvijas Universitāte


Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons


Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, Latvija

Tālr.: 67034301


Augstākās izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs


Nr.3341000218


Studiju programmas nosaukums


Maģistra akadēmiskā studiju programma

Ekonomika


Studiju programmas kods


45310


Studiju programmas īstenošanas ilgums

un apjoms


2 gadi jeb 4 semestri pilna laika klātienes studijās

2,5 gadi jeb 5 semestri nepilna laika neklātienes studijās

80 kredītpunkti


Prasības, sākot studiju programmas apguvi


-sociālo zinātņu bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ekonomikā vai vadībzinātnē;

-bakalaura vai maģistra grāds citās sociālo zinātņu nozarēs vai radniecīgo zinātņu nozarēs: matemātikā, datorzinātnē, informācijas tehnoloģijās, fizikā vai inženierzinātnē un divu gadu darba pieredze uzņēmējdarbības vai ekonomikas jomā. *


Iegūstamais grāds


Sociālo zinātņu maģistrs ekonomikā


Vieta, kurā īsteno studiju programmu


LU Ekonomikas un vadības fakultāte,

Aspazijas bulv.5, Rīga, LV - 1050


Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus


Prof., Dr. oec.

Inta Ciemiņa

studiju programmas direktore


LU Ekonomikas un vadības fakultātes dekāns__________________Asoc. prof. M. Purgailis


Bakalaura un maģistra studiju programmu Ekonomika direktore


__________________Prof. I. Ciemiņa


*Imatrikulācijas noteikumu prasības skatīt „2.6. Imatrikulācijas noteikumi maģistra studiju programmāS A T U R S


lpp.

Pieteikums bakalaura akadēmiskās studiju programmas Ekonomika akreditācijai

2

Pieteikums maģistra akadēmiskās studiju programmas Ekonomika akreditācijai

3

Satura rādītājs

4

Senāta lēmums par akadēmiskās studiju programmas Ekonomika apstiprināšanu

6

Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija

7

Bakalaura akadēmiskās studiju programmas Ekonomika akreditācijas lapas kopija

8

Maģistra akadēmiskās studiju programmas Ekonomika akreditācijas lapa

9

Domes lēmums par bakalaura akadēmiskās studiju programmas Ekonomika virzīšanu akreditācijai

10

Domes lēmums par maģistra akadēmiskās studiju programmas Ekonomika virzīšanu akreditācijai

11

Domes lēmums par bakalaura studiju programmas Ekonomika studentu pārņemšanu

12

Domes lēmums par maģistra studiju programmas Ekonomika studentu pārņemšanu

13

Titulllapa Bakalaura akadēmiskajai studiju programmai Ekonomika

14

Titulllapa Maģistra akadēmiskajai studiju programmai Ekonomika

15

1. Studiju programmu anotācija

16

2. Programmas vispārējais raksturojums

16

2.1. Studiju programmas īstenošanas, mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti

16

2.2. Studiju programmu perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa

19

2.3. Ekonomikas bakalaura un maģistra studiju programmu salīdzinājums ar līdzīgām Latvijas un ES valstu augstskolu studiju programmām

21

2.4. Studiju programmu organizācija

26

2.5. Studiju programmu finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

29

2.6. Imatrikulācijas nosacījumi

31

2.7. Studiju programmu praktiskā realizācija

32

2.8. Vērtēšanas sistēma

33

2.9. Studējošie

35

2.10. Studiju programmās nodarbinātais akadēmiskais personāls

39

2.11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums

40

2.12. Struktūrvienību iesaistīšana konkrēto programmu īstenošanā

42

2.13. Ārējie sakari

45

2.14. Studiju programmu attīstības plāns

47

3. Studiju programmu izmaksu aprēķins
3.1. Bakalaura studiju programmas izmaksu aprēķins

49

3.2. Maģistra studiju programmas izmaksu aprēķins

50

4. Studiju plāni
4.1. Bakalaura studiju plāns pilna laika klātienes studijām

51

4.2. Bakalaura studiju plāns nepilna laika studijām

55

4.3. Maģistra studiju plāns pilna laika klātienes studijām

59

4.4. Maģistra studiju plāns nepilna laika studijām

63

Pielikumi
1. Bakalaura studiju programmas studiju kursu apraksti

68

2. Maģistra studiju programmas studiju kursu apraksti

213

3. Bakalaura studiju programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku saraksts

318

4. Maģistra studiju programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku saraksts

320

5. Studiju programmu realizācijā iesaistīto mācībspēku CV

321

6. Studējošo aptauju materiāli, studējošo, absolventu, darba devēju aptauju anketu

veidlapas

461

7. Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu

institūciju finansētajos projektos

476

8. Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra

487

9. LU Bibliotēku resursi programmu realizācijas nodrošināšanā

503

10. Noslēguma darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi

510

11. Bakalaura noslēguma darba izstrādāšanas un vērtēšanas kritēriji

511

12. Maģistra noslēguma darba izstrādāšanas un vērtēšanas kritēriji

514

13. Augstskolu studiju programmu informatīvie materiāli

516

14. Bakalaura studiju programmas apgūšanas izsniedzamā diploma pielikuma paraugs

526

15. Maģistra studiju programmas apgūšanas izsniedzamā diploma pielikuma paraugs

532

16. Atsauksmes par Ekonomikas bakalaura un maģistra studiju programmām

(2 no augstskolām un 2 no prof. organizācijām)

538Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu


Latvijas Universitātes reģistrācijas apliecības kopija


Bakalaura akadēmiskās studiju programmas Ekonomika akreditācijas lapas kopija


Maģistra akadēmiskās studiju programmas Ekonomika akreditācijas lapas kopija


IZRAKSTS

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   147

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница