Механізмів І машин навчальний посібник 2010
НазваниеМеханізмів І машин навчальний посібник 2010
страница1/28
Дата03.09.2012
Размер3.68 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

ІНСТИТУТ ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

МЕХАНІЗМІВ І МАШИН
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК


2010


ББК Ж8

УДК 464-665.5

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Лист № 14/18-Г-2934 від 30.12.08


Рецензенти:


Барвін О.І., завідувач кафедрою обладнання хімічних підприємств Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, к.т.н., доцент


Стороженко В.Я., директор інституту заочно-дістанційного навчання Сумського національного університету ЗДВН , к.т.н., професор


Мироненко Е.В., декан інженерно-економічного факультету Донбаської державної машинобудівної академії д.т.н., професор


Експлуатація і обслуговування механізмів і машин. Навчальний посібник / Шабрацький В.І.: Рубіжне: ІХТ СНУ ім. Володимира Даля, 2010, - 243 с.


У навчальному посібнику розглянуті загальні відомості про технологічне обладнання, устрій експлуатаційно-ремонтної служби підприємства, міжремонтне обслуговування технологічного обладнання, види конструкторської документації, обов’язки обслуговуючого персоналу на протязі всього періоду експлуатації обладнання, викладені керівні вказівки по оформленню ремонтної документації під час експлуатації та організації технологічного обслуговування, ремонту обладнання, розглянуті основні засоби відновлення дефектних деталей та підвищення терміну працездатності. Приведені обов’язки ремонтного персоналу, приділена увага організації експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, монтажу, пуску та наладці технічного обладнання, описані операції технічного обслуговування і ремонту обладнання хімічної та нафтопереробної промисловості.


ББК Ж8


3

Зміст


Передмова ……………………………………………………...... …...7

1. Основні засоби підприємств…………………………...…………..8

1. 1. Поняття про виріб (технологічне обладнання) і його

елементи……………………………………………………………….8

1.2. Загальні відомості про механізми і машини. Технологічне

обладнання, як об’єкт експлуатації і ремонту……………………..11

1.2.1. Конструктивно-технологічна характеристика деталей……..14

1.2.2. Виробничий процес та структура підприємства…………….15

2. Організація обслуговування та ремонту технологічного

обладнання…………………………………………………………. 16

3. Основні правила експлуатації технологічного

обладнання……………………………………………………… …. 18

4. Підготовка експлуатаційного персоналу…………………...........20

5. Структура ремонтно-механічної служби…………………..........23

6. Сутність системи планово-попереджувального ремонту……....27

7. Технічне обслуговування обладнання. Конструктивні

особливості обладнання і особливість роботи…………………….35

7.1. Несправності машин та механізмів і їх виявлення……………39

7.2. Міжремонтне обслуговування………………………………….41

8. Функціональні зобов’язання обслуговуючого персоналу……...43

9. Організація робочого місця обслуговуючого персоналу

і слюсаря-ремонтника………………………………………………49

9.1. Слюсарні і слюсарно-складальні роботи………………………51

10. Виробнича (технічна), експлуатаційна та

ремонтна документація……………………………………………..56

10.1. Види конструкторських документів………………………….56

10.2. Загальні вимоги до робочих креслень…………………..........60

10.3. Загальні вимоги до ремонтних документів……………..........61

11. Основні види зношування за ГОСТ 23.002-78………….......... 63

12. Технічна діагностика…………………………………………….67

12.1. Технічна діагностика стану технологічного

обладнання та машин……………………………………………….67

12.2. Методи виміру і контролю якості деталей……………..........70

12.3. Контроль прихованих дефектів………………………………71

12.4. Перевірка герметичності гасом та індустріальним

маслом……………………………………………………………….73

12.5. Інші засоби визначення дефектів……………………….........73

12.6. Гранично допустимі величини зносу………………………...74

13. Складання відомості дефектів. Дефектація деталей…………..75


4


14. Запасні частини. Організація їх поставок та зберігання……..76

15. Ремонт зношених деталей……………………………………...80

15.1. Засоби відновлення зношених деталей……………………...80

15.2. Допуски, посадки і технічні виміри………………………....81

15.3. Термічна обробка деталей…………………………………....83

15.4. Вплив властивостей матеріалу на ефективність

роботи елементів деталі……………………………………………84

16. Знос обладнання. Основні засоби зменшення тертя………….85

16.1. Вплив якості поверхні на знос………………………………..85

16.2. Особливості змазування вузлів тертя………………………..86

16.3. Вплив змазування на знос пар тертя ……………………. ….91

16.4. Системи змазування машин і механізмів……………………92

16.5. Вибір мастильних матеріалів…………………………………94

17. Організація складу паливно-мастильних матеріалів (ПММ)…97

18. Ремонт обладнання та загальних вузлів і деталей……………..98

18.1. Організація ремонту на підприємстві в період

експлуатації обладнання……………………………………………98

18.2. Поняття про технологічний процес виготовлення

(відновлення або збірка-розбирання) та його елементи…………103

18.3. Виробничі і технологічні процеси ремонту...………………105

19. Монтаж технологічного обладнання. Основи такелажних

робіт…………………………………………………………………107

20. Основні етапи проектування технологічного процесу

Виготовлення деталі………………………………………………..112

21. Точність деталей і складальних одиниць обладнання ..……..113

22. Розбирання і збірка технологічного обладнання……………..115

23. Підйомно-транспортні пристрої, застосовувані при

ремонті обладнання………………………………………………..117

24. Міжопераційний захист при промиванні і після

механічної обробки………………………………………………...118

25. Муфти. Обслуговування та ремонт……………………………120

26. Вали та осі…...………………………………………………….122

26.1. Експлуатація і ремонт валів та осей…...…………………...122

26.2. Ущільнення валів та осей…………………………………….124

27. Вузли для зменшення тертя……………………………………128

27.1. Підшипники кочення…………………………………………128

27.1.1. Монтаж підшипників кочення……………………………..133

27.2. Підшипники ковзання………………………………………..136

27.3. Змазування підшипників……………………………………..140

27.4. Розбирання та ремонт підшипників…………………………140


5


27.5. Збірка і регулювання відремонтованих підшипників...……143

27.6. Експлуатація і обслуговування підшипників ………………144

28. Пружини. Експлуатація та ремонт…………………………….146

29. Ремонт дефектної поверхні корпусів обладнання………...… 147

30. Ремонт нарізних сполучень…...……………………………… 148

31. Експлуатація і ремонт апаратів з антикорозійним

покриттям………………………………………………………….. 149

32. Редуктори. Експлуатація, обслуговування і ремонт……...… 152

32.1. Змазування зубчатих і черв'ячних передач у редукторах.... 155

32.1.1. Експлуатація і ремонт зубчатих передач редукторів...…. 155

32.2. Аналіз деяких випадків ушкодження редукторів…...…….. 157

33. Експлуатація і ремонт ущільнювальних пристроїв………..... 158

34. Транспортні пристрої. Конвейєр (транспортер),

експлуатація, обслуговування і ремонт………………………….. 161

34.1. Пристрій і робота конвейєра (транспортера)………...……. 164

34.2. Монтаж конвейєра…………...……………………………… 165

34.3. Обкатування і здача в експлуатацію………...……………... 166

36.4. Регламент технічного обслуговування…………...………... 167

37. Насоси, насосні установки. Експлуатація і ремонт……...….. 167

37.1. Експлуатація відцентрових насосів…...…………………… 168

37.2. Пуск і зупинка відцентрового насоса...……………………. 169

37.3. Можливі неполадки і методи їх усунення…………………. 170

37.4. Апробація насосів…………………………………………… 171

37.5. Вихрові насоси. Експлуатація і обслуговування………….. 172

37.5.1. Підготовка до пуску і пуск вихрових насосів…………… 172

37.5.2. Зупинка вихрових насосів………………………………… 174

38. Вертикально-циліндричні апарати. Експлуатація і ремонт… 176

38.1. Збірка вертикальних циліндричних резервуарів…...……... 176

38.2. Експлуатація вертикальних циліндричних

апаратів (резервуарів)…………………………………………….. 178

39. Апарати з мішалками………………………………...………..181

39.1. Емалеві апарати. Підготовка до роботи, технічне

обслуговування і ремонт…………………………………………..181

39.2. Монтаж емалевих апаратів…………………………………..185

39.3. Монтаж мотор-редуктора…………………………………...186

39.4. Монтаж і експлуатація об’ємних апаратів з

емалевим покриттям……………………………………………….188

39.5. Ремонт склоемалевого покриття…………...………………..189

40. Колонні апарати…………………...……………………………191

40.1. Експлуатація, обслуговування і ремонт……………...……..191


6


40.2. Пуск і зупинка колонного апарату………...………………...193

40.3. Ремонт колонних апаратів…………………...………………194

41. Трубопроводи і трубопровідна арматура………...…………...197

41.1. Експлуатація і обслуговування трубопроводів…...………...197

41.2. Експлуатація і ремонт трубопровідної арматури……...…...200

42. Теплообмінне обладнання…...………………………………...204

42.1. Теплообмінники, особливості конструкцій. Основні

несправності і методи їх усунення……………………………….204

42.2. Підготовка до ремонту теплообмінної апаратури………….205

43. Основні обов’язки адміністрації підприємств по

забезпеченню безпечних умов праці……………………………..208

Додатки…………………………………………………….......210

Література………………………………………………….......230


7


Передмова


Технічне обслуговування та ремонт обладнання в хімічній та нафтохімічній промисловості повинні забезпечити перебування його в робочому стані при передбачених технологічним регламентом режимах експлуатації, попередження непередбаченого виходу із роботи та підвищення надійності. Цю ціль передбачає система технічного обслуговування і ремонт (ТО і Р) обладнання, що проводиться відповідно зі стандартом (ГОСТ 18322-78 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»). Система ТО і Р включає планування, підготовку та реалізацію обслуговування і ремонт обладнання з додержанням термінів, згідно нормативних документів, з заданою послідовністю і періодичністю.

На діючих виробництвах надійність і справність обладнання дозволяють виконувати замовлення технології, додержуватись безпечної роботи, досягати необхідних техніко-економічних показників. Приведені нормативні і довідкові дані по експлуатації обладнання дозволяють на підприємствах реалізувати комплекс основних заходів добре зарекомендованої в нафтохімічній і хімічній промисловості єдиної системи планово-попереджувального технічного обслуговування і ремонту та забезпечити високі експлуатаційні показники їх протягом усього міжремонтного періоду.

За період експлуатації обладнання повинно зберігати щільність, міцність та працездатність на протязі терміну служби, який відмічено в паспорті, як гарантійний. Під терміном експлуатація необхідно розуміти функції пов’язані з організацією перевірки комплектності та прийоми технологічного обладнання, проведення вхідного контролю якості обладнання, зберігання, консервації та розконсервації, при необхідності проведення попередньої зборки та перевірки працездатності, такелажні роботи та монтаж, наладка та короткочасний пуск по цільовому призначенню, технічне обслуговування та ремонти всіх видів, що доцільні в період експлуатації.

Проблема поліпшення використання виробничого технологічного обладнання на підприємствах повинна зважуватися комплексно і охоплювати удосконалювання технології, організацію монтажно-демонтажних робіт, організацію системи планово-попереджувальних ремонтів, технологію виконання ремонтів, а також розробку основ оптимізації періодичності оглядів обладнання і його діагностик за весь період експлуатації. При рішенні задач організації правильного технічного обслуговування, впровадження передового

8


методу експлуатації і ремонту технологічного обладнання важлива роль належить інженерно-технічним працівникам, які повинні мати

знання, що дозволяють якісно та обґрунтовано вирішувати питання раціональної експлуатації обладнання.


1. Основні засоби підприємств

1. 1. Поняття про виріб (технологічне обладнання) і його елементи


Під виробом (за ГОСТ 15895-77) розуміють одиницю промислової продукції, кількість якої обчислюється в штуках або екземплярах. Вони у свою чергу поділяються на вироби основного виробництва і допоміжного. Продукція, відповідно до ГОСТ 15467-79 – це результат трудової діяльності людини, призначена для використання споживачем з метою задоволення потреб як суспільного, так і особистого характеру. Вона реалізується у вигляді штучно створених засобів (технологічного обладнання, машин і механізмів) і у вигляді пристроїв постачання енергії, інформації і інших послуг по монтажу і ремонту.

Кожен виріб, відповідно до ГОСТ 2.101-68 містить у собі деталі, складальні одиниці, комплекси і комплекти.

Деталь – виріб, виготовлений з однорідного по найменуванню і марці матеріалу без застосування складальних операцій. Якщо ці вироби покриті різними матеріалами або виготовлені з застосуванням пайки, зварювання або клепки, вони також відносяться до деталей.

Вузол – складальна одиниця, частини якої підлягають з’єднанню між собою складальними операціями, що можуть збиратися окремо від інших складових частин виробу, і здатні виконувати визначені функції у виробах одного типу тільки разом з іншими складовими частинами, наприклад, пристрій, що перемішує – тобто вал з’єднаний з мішалкою.

Агрегат – складальна одиниця, що володіє повною взаємозамінністю і можливістю складання з інших складових частин виробу, що підлягають з'єднанню між собою на підприємстві-виготовлювачі за допомогою складальних операцій (скручування, зварювання, розвальцьовування, склеювання і т.п.), здатна виконувати визначені функції у виробі, а також працювати самостійно, виконуючи визначені технологічні операції.

Комплекс – два або більше виробів не з'єднаних на заводі-виготовлювачі за допомогою складальних операцій, але на виробничих об'єктах призначені для виконання взаємозалежних функцій, наприклад, елеватор, що включає в себе стрічку, барабани, ролики, раму, редуктор, двигун і т.п.

9


Комплект – набір виробів, що мають загальні експлуатаційні характеристики (запасні частини, комплект різців, комплект ключів).

Крім того, в обладнанні можуть бути покупні вироби (підшипники, двигуни, запірні пристрої, кріпильні елементи і т.п.) і

типові деталі, що належать до групи дуже близьких по конструкції виробів і що мають загальні конструктивні і технологічні ознаки.

На практиці рівень застосовності типових виробів у технологічному обладнанні, машині чи механізмі повинен складати не менше 65-75%.

Основними вимогами, що пред’являються до обладнання та його деталей, це: висока продуктивність і низька вартість, простота і легкість управління, міцність, жорсткість або податливість (в залежності від призначення деталі) та технологічність виготовлення або ремонту.

У хімічній і нафтохімічній промисловості технологічне обладнання складається з машин, механізмів і обладнання, що підрозділяється на силові і робочі машини. До силових машин і механізмів відносяться: турбіни, двигуни внутрішнього згоряння, парові казани, насоси, компресори, трактори і самохідні шасі і т.п. До робочих машин і обладнання (виробничого технологічного обладнання) відносяться машини, апарати (реактори) і обладнання, призначене для механічного, термічного і хімічного впливу на предмети чи речовини з усіма вхідними в їхній склад приладами, інструментом, пристосуваннями, індивідуальним огородженням і фундаментом. Експлуатаційні характеристики обладнання підтверджуються паспортом завода-виготівника.

До інструментів відносяться механізовані і немеханізовані знаряддя праці (ударні, різальні інструменти і пристосування ручні і механізовані), які полегшують працю робітників. Цими інструментами користуються: слюсарі, що виконують роботу з розмітки, рубки, правки, розрізання, притирки, доводки, паяння та лудіння; та слюсарі-збиральники, які проводять збирання вузлів та агрегатів, їх наладку та випробування, регулювання та вивірку їх положення.

До складу сучасних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних заводів входить значне число установок, апаратів і технологічних схем, розміщених в основних і допоміжних цехах. Навіть типове обладнання, розміщене в різних цехах і те, що має однакове призначення, у кожному конкретному випадку може мати свої конструктивні особливості, що залежать від виробничого процесу, природи і якості сировини. У них можуть проводитися процеси з вибухонебезпечними і вогненебезпечними речовинами при підвищеному тиску або вакуумі,

10

високій чи низькій температурі. Всі апарати однієї технологічної схеми зв'язані між собою в єдину нерозривну систему за допомогою трубопроводів, і кожен апарат у схемі виконує, в основному, призначену для нього операцію. Проектна розробка технологічної схеми та обладнання повинна враховувати виділення в повітря

робочої зони шкідливих газів, аерозолів в кількості, які можуть бути

шкідливими для працівників. ГОСТом 12.1.005-76 встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) для робочої зони. Під

гранично допустимою концентрацією приймають таку концентрацію в робочій зоні, яка для обслуговуючого персоналу на протязі всього робочого стажу не повинна визвати професійне захворювання або відхилення в стані здоров’я, яке може проявитися в віддалені строки життя теперішнього і послідуючого покоління.

Регулювання і керування технологічним процесом виконується за

допомогою контрольно-вимірювальних приладів: на місці –

апаратником, а дистанційно за допомогою засобів автоматики –

оператором. Обслуговуючий персонал спостерігає за роботою апаратів і механізмів, паралельно виконує допоміжні операції по підтримці його в чистоті, при необхідності проводе пуск, зупинку, заміняє або доливає мастила, підтримує герметичність та працездатність.

Складність обладнання, особливість роботи жадає від обслуговуючого персоналу відповідної технічної підготовки, щоб у процесі експлуатації вчасно знайти і попередити дефект або усунути його. Тому обслуговуючий персонал зобов'язаний добре знати технічні характеристики, особливості конструкції і призначення обладнання, уміти користатися конструкторською документацією, добре знати свої функціональні обов'язки і основні правила по техніці безпеки.

Система технічного обслуговування і ремонту – це комплекс організаційних і технічних заходів щодо обслуговування і ремонту обладнання. Вона включає планування, підготовку, реалізацію технічного обслуговування і ремонт з заданою послідовністю і періодичністю. Для цих цілей розроблені нормативні документи з вказівками по тривалості ремонтів, зразковий зміст ремонтних робіт окремих видів обладнання, дані вказівки по організації ремонту і технічного обслуговування.


11

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Похожие:

Механізмів І машин навчальний посібник 2010 iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Механізмів І машин навчальний посібник 2010 iconДмитриченко М. Ф., Навчальний посібник
Вища освіта І болонський процес / Дмитриченко М. Ф., Навчальний посібник. К.: 2006. 440 с
Механізмів І машин навчальний посібник 2010 iconОснови охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хнамг 2010
Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. 2-е видання
Механізмів І машин навчальний посібник 2010 iconКонспект лекцій з дисципліни охорона праці навчальний посібник
С. С. Козлов. Конспект лекцій з дисципліни „ Охорона праці ”. Навчальний посібник. Київ: нтуу „кпі”. 2007. – 79 с
Механізмів І машин навчальний посібник 2010 iconМатеріалознавство навчальний посібник (для студентів напрямку 1201 „Архітектура”)
...
Механізмів І машин навчальний посібник 2010 iconВ. О., Білецький В. С. Фізичні та хімічні основи виробництва Навчальний посібник За редакцією В. С. Білецького Донецьк-2005
Смирнов В. О., Білецький В. С. Фізичні та хімічні основи виробництва. Навчальний посібник. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005....
Механізмів І машин навчальний посібник 2010 iconЛітература для засвоєння І розширення знань
Андрухів І. О. Історія України та рідного краю. Навчальний посібник для 6-7 класів. – Івано-Франківськ: 2010. – 261 с
Механізмів І машин навчальний посібник 2010 iconАфонін А. С. Технологія реструктуризайії підприємства: Навч посібник/ А. С. Афонін, В. П. Нестерчук
Антонович Є. А. Російсько-український словник-довідник з інженерної графіки, дизайну та архітектури: Навчальний посібник/ Є. А. Антонович,...
Механізмів І машин навчальний посібник 2010 iconОснови охорони праці лабораторний практикум навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти харків хдамг 2002
Основи охорони праці. Лабораторний практикум. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України
Механізмів І машин навчальний посібник 2010 iconСписок рукописів підручників для знз, що поступили на грифування в іітзо у травні- червні 2010 року
Навчальний посібник для 1класу шкіл з російською мовою навчання „Тетрадь для списывания с калькой”
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница