Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями»
НазваниеКонспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями»
страница8/15
Дата20.10.2012
Размер2.42 Mb.
ТипКонспект
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Таблиця 7.1 – Основні наукові напрями, що розробляються у СумДУ [90]


Напрям наукових досліджень

Тематика

Виконавці

Наукові дослідження в галузі фізики

1. Складноспінові магнітні наноструктури, що самоорганізуються

Кафедра загальної та експериментальної фізики

2. Електрофізичні і магнітотранспортні властивості та фазовий склад, кристалічна структура і дифузійні процеси у багатошарових плівкових системах

Кафедра прикладної фізики

3. Синергетична теорія конденсованого середовища

Кафедра фізичної електроніки

4. Синергетика межового тертя

Кафедра фізичної електроніки

5. Асимптотичні ієрархічні методи та їх застосування до нелінійних задач електродинаміки

Кафедра теоретичної фізики

6. Дифракційне випромінювання у планарних періодичних метало-діелектричних структурах міліметрового діапазону хвиль

Кафедра фізичної електроніки

7. Розроблення обладнання для отримання високопористих покриттів з металевих нано- і мікроструктур металів, напівпровідників та покриттів на основі карбідів перехідних металів та дослідження їх структурних характеристик.

Кафедра фізичної електроніки

8. Електрофізичні і оптичні властивості та структурні характеристики плівкових матеріалів на основі напівпровідникових з’єднань

Кафедра загальної та експериментальної фізики

9. Оптичні властивості приповерхневих прошарків невпорядкованих систем

Кафедра моделювання складних систем

Наукові дослідження в галузі математики, інформатики та механіки деформованого тіла

1. Тривимірні граничні задачі електромагнітопружності та споріднені з ними проблеми математичної фізики

Кафедра прикладної математики та механіки

2. Адаптивне кодування на базі біноміальних систем числення

Кафедра електроніки та комп’ютерної техніки

3. Синтез здатних самонавчатися систем керування розподіленими програмами та нанотехнологіями

Кафедра інформатики

4. Аналіз і синтез адаптивних систем керування телекомунікаційним інформаційно-освітнім середовищем

Кафедра інформатики

Наукові дослідження в галузі машинобудування та технологій

1. Теоретичні основи оптимізації процесів механічної обробки лезовим інструментом

Кафедра металорізальних верстатів та інструментів

2. Розроблення ефективних методів і засобів діагностики технічного стану та прогнозування ресурсу роторних машин

Кафедра металорізальних верстатів та інструментів

3. Нові конструкції відцентрових гідромашин – безвальні насоси

Кафедра металорізальних верстатів та інструментів
Напрям наукових досліджень

Тематика

Виконавці
4. Ефективне обладнання для герметизації швидкохідних валів насосів загальнопромислового та спеціального призначення в різних галузях: торцеві сальникові ущільнення, запірні імпульсні ущільнення

Кафедра загальної механіки і динаміки машин

5. Шляхи зменшення масогабаритних характеристик насосів гідродинамічного типу

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

6. Дослідження та розробка гідродинамічних насосів і приводів нового покоління (в т.ч. для перекачування газорідинних та інших гідросумішей)

Кафедра прикладної гідроаеромеханіки

7. Дослідження та розроблення газових турбін вихрового та струменево-реактивного типів для енергозберігаючих технологій

Кафедра технічної теплофізики

8. Теплові насоси та установки: дослідження, проектування, термоекономічні розрахунки енергозбереження

Кафедра технічної теплофізики

9. Дослідження, розробка та проектування рідинно-кільцевих вакуумних насосів, компресорів та багатоступінчастих установок

Кафедра технічної теплофізики

10. Розробка обладнання для гранулювання азотних та комплексних мінеральних добрив на їх основі

Кафедра процесів обладнання хімічного та нафтопереробного виробництв

11. Розроблення когенераційної паротурбінної енергоустановки з термо-компресорним блоком для малої ресурсозберігаючої енергетики

Кафедра технічної теплофізики

12. Розроблення високоефективного масоочисного обладнання і прогресивних технологій для хімічних виробництв і охорони навколишнього середовища

Кафедра прикладної екології

13. Теоретичні основи і дослідження тепло- і масообмінних процесів хімічних і нафтопереробних виробництв та розроблення обладнання для одержання гранульованих добрив

Кафедра процесів обладнання хімічного та нафтопереробного виробництв

Наукові дослідження в галузі економіки

1. Методи оцінки екологічних втрат від виробництва продукції різних галузей та регіонів

Факультет економіки та менеджменту

2. Еколого-економічне обґрунтування розроблення проектів різного рівня

Факультет економіки та менеджменту

3. Економічні аспекти розвитку інформаційного суспільства, фундаментальні основи розвитку відкритих стаціонарних систем та соціально-економічні основи стійкого розвитку

Кафедра економіки

4. Теорія і практика економічної оцінки екологічного збитку (в тому числі вдосконалення економічного механізму природокористування в прикордонних регіонах)

Кафедра управління

5. Маркетинг та менеджмент інновацій

Кафедра маркетингу

6. Удосконалення фінансового механізму управління еколого-інноваційним розвитком економіки

Кафедра фінансів

Наукові дослідження в галузі медичних наук

1. Вивчення стану здоров`я дитячого та дорослого населення в умовах впливу несприятливих соціальних, економічних та екологічних чинників

   Медичний інститут

2. Морфогенез внутрішніх органів кісткової системи під впливом несприятливих екологічних чинників

Кафедра анатомії людини

3. Застосування нових методів діагностики, немедикаментозних та хіміотерапевтичних методів лікування інфекцій, поширених у Північно-східному регіоні України

Кафедра інфекційних хвороб
Напрям наукових досліджень

Тематика

Виконавці

Наукові дослідження в галузі соціальних та гуманітарних наук

1. Теоретичні та методологічні аспекти перекладу

Кафедра перекладу

2. Гуманітарно-культурні складові трансформаційних процесів у суспільстві

Кафедра політології, соціології та психології

3. Істина у філософському та теологічному вимірах

Кафедра філософії

4. “Слово о полку Ігоревім” в історичному та географічному аспектах

Кафедра історії

5. Українська еміграція та її політичні центри в Європі у міжвоєнний період (1921-1939 рр.)

Кафедра історії
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Похожие:

Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» iconКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ,...
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» iconНф-15 «Економіка праці та соціально-трудові відносини» Статус кредитного модуля (дисципліни) обов'язковий
Основними цілями дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» є озброєння менеджерів, маркетологів, економістів сучасними...
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» iconКонспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” для студентів спеціальності 040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та
Конспект лекцій з дисципліни „Радіоекологія” / укладач Р. А. Васькін. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 115 с
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» iconКонспект лекцій з курсу «Економіка підприємств електротранспорту»
Економіка підприємств електротранспорту: Конспект лекцій для студентів 4-5 курсів денної І заочної форм навчання спеціальностей 092202...
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» iconКонспект лекцій з курсу «управління якістю»
Менеджмент якості являється спеціалізованим видом управлінської діяльності. До таких спеціалізованих видів управлінської діяльності...
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» icon1. Предмет, методи І завдання дисципліни «Управління трудовим потенціалом» (Об'єкт, предмет І методи управління трудовим потенціалом. Завдання І структура дисципліни)
Базові курси: Політекономія, Правознавство, Управління персоналом, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка праці І соціально-трудові...
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» iconКонспект лекцій з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів І установок»
Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів І установок» для студентів 5 курсів усіх форм навчання зі спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» iconКонспект лекцій з дисципліни охорона праці навчальний посібник
С. С. Козлов. Конспект лекцій з дисципліни „ Охорона праці ”. Навчальний посібник. Київ: нтуу „кпі”. 2007. – 79 с
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни «Контроль та вимірювання параметрів рідин І газів»
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Контроль та вимірювання параметрів рідин І газів» / Укладачі: С. С. Антоненко, Е. В. Колісніченко....
Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» icon1. Персонал організації як об'єкт управління
Базові курси: Економічна теорія, Економіка підприємства, Охорона праці, Економіка праці І соціально-трудові відносини, Управління...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница