Роман Шухевич — ‘Б. Федорович’
PDF просмотр
НазваниеРоман Шухевич — ‘Б. Федорович’
страница59/141
Дата20.10.2012
Размер1.4 Mb.
ТипДокументы
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   141

 
ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ РОМАНА ШУХЕВИЧА
АНДРІЙ СОВА 
ЮНАЦЬКІ ТА МОЛОДІ РОКИ РОМАНА ШУХЕВИЧА
№  10
Яро [Гладкий] викладає картографію. При евентуаліях обгово-
3)  Економічний референт — [Володимир] Качмарський.
рюється справу шерму. Шух і Пика мають вишукати інструктора.
4)  реф[ерентом] від човнів, моторівок тощо — [Анатоль] Яро-
Львів, дня 18 грудня 1928.
севич.
Є. Полотнюк
До праці в Село-Пласт зголосились — Адамчук, [Михайло] Хо-
за секретаря
мин, Марченко. Пластова лікарня належить до [Ярослава] Карпе-
м[істо]курінний
вича131 — йому до помочі Хомин. —
ЦДІА України у Львові. — Ф. 389. — Оп. 1. — Спр. 855. — Арк. 6 зв.
Пекуча справа наразі є Придбання гроша. Качмарський має за-
нятись улаштуванням Миколая. Йому до помочі: Марченко, Лас-
Чорнило. Оригінал. Рукопис.
товецький, Костецький, [Микола] Доберчак, [Роман] Рак, [Роман, 
№ 11
Юрко] Шухевичі, Карпевич.
[Євген] Полотнюк реферує справу лещет132. — Дошки на леще-
Інформація про Романа Шухевича з книги
та можна буде купити за суму около 30 зол[отих], вязання около 
протоколів зборів членів 10-го куреня
15 зол[отих]. Якщо може, нехай від листопада складає гроші на 
УУСП «Чорноморці»
лещета. —
13 жовтня 1929 р.
Костецькому віддано справу «Юнацтво й Пласт».
Сходини — 13. Х. 1929 год[ина] 10-та [година] кошова домівка.
Івахнюк писар.
Неприявні: [Андрій] Адамчук, Процишин, [Мирон] Тарнав-
ЦДІА України у Львові. — Ф. 389. — Оп. 1. — Спр. 855. —
ський.
Арк. 12 — 12 зв.
Спізнились: Шухевич Ю[рій]128 15’ [хвилин] (неопр[авдано]).
Чорнило. Оригінал. Рукопис.
Розділено функції:
1)  [Антін] Івахнюк — референт організації для Водного 
№ 12
Пласту.
Інформація про Романа Шухевича з книги
2)  референт преси — Процишин, йому до помочі зголоси-
протоколів зборів членів 10-го куреня
лись [Богдан] Ластовецький129, [Андрій] Марченко, [Сергій] Кос-
УУСП «Чорноморці»
тецький130.
10 листопада 1929 р.
128 Шухевич Юрій (1910 – 27.06.1941, Львів). Брат Р. Шухевича. Закінчив Академічну 
19 пл[астовий] рік.
гімназію у Львові. Належав до Пласту, зокрема був членом 3-го куреня УУСП «Лісові 
Ч. І. Сходини Куріня 10. ХІ. 1929 год[ина] 10-та [година] к[ошова] 
Чорти» та 10-го куреня УУСП «Чорноморці». Після заборони організації 1930 р. – 
д[омівка].
член підпільного Пласту. Спортсмен, співак-тенор. Заарештований більшовиками 
та закатований у тюрмі на вул. Лонцького.

1. Неприявні: — [Іван] Сенів, [Андрій] Адамчук, Мащак, Проци-
129 Пластове псевдо ‘Катапуля’.
шин, Коропецький.
130 Костецький Сергій (25.05.1910 – літо 1941, біля с. Славське Сколівського р-ну 
Львівської обл.). Належав до Пласту, зокрема був членом 11-го куреня ім. І. Ма-
2. До Яра [Гладкого] треба вислати письмо з жаданням прислати 
зепи (Станіславів), 10-го куреня УУСП «Чорноморці». Член підпільного Пласту і 
таборовий звіт та спитати Любрика, що є зі шатром 44 ПК (вислано 
таємного Пластового центру. Активний член Союзу українських студентських ор-
11. ХІ. 1929).
ганізацій у Польщі. 20 березня 1939 р. арештований за націоналістичну діяльність. 
У 1939–1941 рр. співпрацював з Ріком Ярим і був кур’єром ОУН між Краковом 
і Львовом. У лютому–березні 1941 р. при спробі перейти кордон з Галичини у 
Закарпаття загинув у бою з більшовицькою заставою. За іншою версією, загинув 

131 Пластове псевдо ‘Пуриц’.
04.12.1940.
132 Лещета – лижі.
148
149

 
ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ РОМАНА ШУХЕВИЧА
АНДРІЙ СОВА 
ЮНАЦЬКІ ТА МОЛОДІ РОКИ РОМАНА ШУХЕВИЧА
№  10
3. «Чорноморці» дістають домівку в салі Т. Шевченка на вул[иці] 
1. Неприявні: Рак Роман і Павло, [Андрій] Адамчук, Процишин, 
Супінського133, за що пластуни [Антін] Сілецький і Жаркевич мають 
[Мирон] Тарнавський.
провадити аматорський гурток і при сьому […]134 спів.
2. Звіт Сенів [Іван] із В[ерховного] П[ластового] Зїзду. Ми ді-
4. Утворено спортовий кружок (секцію) в с[к]лад якої увійшли 
стали водний реферат — референтом — Сенів.
Рак Р[оман], Шухевич Р[оман], Яросевич [Анатоль], Галібей [Пе-
3. Пропозиція Шухевича Р[омана] зробити водну прогульку на 
тро]135 і Полотнюк Є[вген].
Волинь — К[о]м[ан]да над тим застанавлюється.
5. Курінь зобовязався віднести обіди вязням.
Івахнюк.
6. Завтра т. є. 11. ХІ. після співу сходини редакційної секції.
ЦДІА України у Львові. — Ф. 389. — Оп. 1. — Спр. 855. —
7. Утворено лещетарський гурток із проводом Ольгена.
Арк. 17 — 17 зв.
8. Письмом ч. 1 / 19 з дня 10. ХІ. звільнено з Куріня на власне 
Чорнило. Оригінал. Рукопис.
прохання Андр[ія] Марченка136.
Івахнюк Писар.
№ 14
ЦДІА України у Львові. — Ф. 389. — Оп. 1. — Спр. 855. —
Інформація про Романа Шухевича з книги
Арк. 13 зв. — 14.
протоколів зборів членів 10-го куреня
Чорнило. Оригінал. Рукопис.
УУСП «Чорноморці»
26 січня 1930 р.
№ 13
Інформація про Романа Шухевича з книги
Ч. 7.
протоколів зборів членів 10-го куреня
Сходини Куріня 26. І. 1930 р. в кош[овій] домівці 10 год[ина].
УУСП «Чорноморці»
1.  Неприявні: Процишин, Рак П[авло], Яросевич [Анатоль] 
14 січня 1930 р.
спізнився 20’ [хвилин].
2. 
Курінь ходив щедрувати на «Рідну Школу» через 2 дні (18 і 
Ч. 6. Сходини Куріня відбулись 14. І. 1930 год[ина] 15 в кош[овій] 
19 / І). Защедровано 480 зол[отих]. Курінь дістав із сього 30% 138 зо-
дом[івці].
л[отих] як пл[астовий] заробіток.
3. 
Курінь брав участь у святі Йордану в числі — 14.
4. 
Тарнавський М[ирон] має зайнятися човнами (всякі Проспек-
133 Тепер вулиця М. Коцюбинського.
134 Невідчитане слово.

ти, книжки і т. д.) також водними лещетами. Только моторівками.
135 Пластове псевдо ‘Бей’.
5. 
Курінний фотограф Только Яросевич.
136 А. Марченко 29 жовтня 1929 р. у своєму листі до Команди 10-го куреня УУСП 
«Чорноморці» писав: «З огляду на те, що повстав Курінь Наддніпрянських Січових 
6. 
[Богдан] Ластовецький — бі[б]льотека й часописи.
Стрільців, якого ціллю буде передусім праця на Волині, я почувався і почуваюсь до 
7.  треба подбати про мандрівку, пл[астову] бібліотеку для 
обовязку працювати в йому. Дня 27. Х. ц[ьго] р[оку] на сходинах вищезазначеного ку-
Село-Пласту.
ріня члени його виявили своє до мене довіря і обрали мене своїм курінним. Тому, що 
бути членом в двох курінях не можливо, мені прийшлось вибирати між Чорноморцями 

8. 
Справи таборові: склад булави:
і Волиняками. Обміркувавши, де я більше потрібен, мені пийшлось вибрати останніх, 
1)  К[о]м[ен]д[ан]т — [Іван] Сенів, обозний;
бо Чорноморці є зорганізованим курінем і моя відсутність там жадної шкоди не при-
2) Яро 
[Гладкий];
несе, тоді як новому, слабому куріневі я міг-би принести певну користь. З огляду на 
це, прошу мене виписати з Куріня Чорноморці. При цьому зазначаю, що хочу бути 

3)  писар — Вуйко (евент[уально]);
надалі в братніх відносинах з “Чорноморцями” і хочу, щоби наші куріні були весь час 
4) Провіянтовий 
— 
Ластовецький; 
під взаємними впливами і собі допомагали. Зістаюсь надалі вашим товаришем і од-
нодумцем. Скоб! Марченко Андрій. У Львові дня 29 жовтня 1929 року». Див.: ЦДІА 

5)  магазинер — Прокопович І[ван];
України у Львові. – Ф. 389. – Оп. 1. – Спр. 854. – Арк. 44.
6)  тех[нічний] реф[ерент] — Шухевич Р[оман];
150
151
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   141

Похожие:

Роман Шухевич — ‘Б. Федорович’ iconОтветы на вопросы Олимпиады 2011. Максимальный балл
Жанр: Историческая повесть. Роман. Фантастическая повесть. Исторический роман. Рассказ Приключенческий роман. Романтическая поэма....
Роман Шухевич — ‘Б. Федорович’ iconЛитература в помощь библиотечному работнику
Бахтина, Е. В. Василий Федорович Сахаров: профессиональные и жизненные ценности : (к 110-летию со дня рождения) [Текст] / Е. В. Бахтина...
Роман Шухевич — ‘Б. Федорович’ iconАннотация Роман «Паутина»
Роман «Паутина», как детище Интернета, — роман «виртуальный» и о виртуальном. Действие происходит в России в 2018 году. Захватывающий...
Роман Шухевич — ‘Б. Федорович’ iconХнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...
Роман Шухевич — ‘Б. Федорович’ iconХнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...
Роман Шухевич — ‘Б. Федорович’ iconЗдравствуйте, Анатолий Федорович
Детройте под руководством легендарного вице-президента General Motors Билла Митчелла, а потом в течение двадцати лет был шеф-дизайнером...
Роман Шухевич — ‘Б. Федорович’ iconОснователь моей деревни Александр Федорович Раев
Александр Федорович Раев. Правительство наградило его этим поместьем в результате успешной военной компании 1863-1864 годов. Таким...
Роман Шухевич — ‘Б. Федорович’ iconКол-во уроков
Роман «Бедные люди» первый социально – психологический роман в русской литературе
Роман Шухевич — ‘Б. Федорович’ iconО. Б. Попова-Муратова философ родства, его родословная и родные
Бобринские, Юрьевские и др., и наш скромный слуга Николай Фёдорович Фёдоров: Фёдоров Николай Фёдорович, сын князя n гагарина, умер...
Роман Шухевич — ‘Б. Федорович’ iconВведение Роман «Код да Винчи»
За первую неделю продажи, роман «Код да Винчи» занял первое место в списке Нью-Йоркских бестселлеров. Позже роман стал хитом №1 среди...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница