Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
страница9/52
Дата20.10.2012
Размер2.24 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   52

STUDIJU KURSA APRAKSTS


LATVIJAS UNIVERSITĀTE


STUDIJU KURSA PIETEIKUMS

APSTIPRINU:

dekāns/nodaļas vadītājs

_______________________

(paraksts)

2010. gada ____________Kursa nosaukums

Doktora pētījuma veikšana

Kredītpunkti

16

Kopējais stundu skaits

640

Lekciju stundu skaits
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;

5-6 – maģistra; 7 – doktora;

T – tālākizglītības

7

Priekšzināšanas

Doktora pētījuma metodoloģijas izstrāde

Zinātņu nozare vai apakšnozare

Socioloģija

Ekvivalentais studiju kurss

KURSA AUTORS (-I)

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Aivars

Tabuns

220353-10314

Tālis

Tisenkopfs

280757 - 10686KURSA ANOTĀCIJA


Doktorants(-e) iegūst un apkopo sekundāros, kvantitatīvos, kvalitatīvos datus, veic to analīzi un sagatavo analīzes teksta melnrakstu.


REZULTĀTI

Zināšanas. Doktorants iegūst izvērstas zināšanas par socioloģijas metožu pielietošanu.

Prasmes, iemaņas. Doktorants apgūst iemaņas analizēt apkopot un analizēt datus.

PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI

  • Promocijas datu analīzes rezultātu prezentācija Doktorantu teorētiskajā seminārā;

  • Doktora studiju padomei iesniegta promocijas darba datu analīze (aptuveni 50000 - 60000 rakstu zīmes).KURSA PLĀNS


Nr. p.k.

Tēma

Paredzētais apjoms stundāsDoktora pētījuma veikšana: datu vākšana

K12, I240Doktora pētījuma veikšana: datu analīze

K12, I376

K – konsultācijas ar zinātnisko vadītāju

I – Individuālais darbs


KURSA SATURS


  1. Doktora pētījuma veikšana: datu vākšana

(Konsultācija – 12 stundas, individuālais darbs – 240 stundas)

Ceturtajā semestrī svarīgākais uzdevums ir doktora pētījuma lauka darba veikšana, datu vākšana un analīze. Atbilstoši iepriekš (3. semestrī) sagatavotajam dokumentam „Doktora pētījuma metodoloģija un instrumentārijs” doktorants veic praktisko pētījumu, vāc empīrisko materiālu, īsteno lauka darbu, izmanto nepieciešamās datu ieguves metodes (veic intervijas, novērojumus, aptaujas u.tml.).


  1. Doktora pētījuma veikšana: datu analīze

(Konsultācija – 12 stundas, individuālais darbs – 240 stundas)

Konsultējoties ar darba vadītāju doktorants izstrādā promocijas darba datu analīzi un sagatavo un iesniedz apspriešanai empīriskā materiāla analīzes pirmo variantu (orientējošais apjoms – 50-60 000 zīmju). Doktoranti prezentē empīriskās analīzes rezultātus seminārā.


LITERATŪRA

Mācību pamatliteratūra

1.

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 2nd ed. London: Sage Publications.

2.

Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (2003). Collecting and interpreting qualitative materials. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications.

3.

Bryman, Alan. Social Research Methods, OUP Oxford; 2004


Papildliteratūra

1.

Bailey, Carol A. 2007. In A Guide to Qualitative Field Research, 2nd ed.,. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc., pp. 49-79

2.

Berg, B.L. Qualitative research methods for the social sciences. 6th ed. Boston : Pearson/Allyn & Bacon, 2007. 384 p., pp. 1-32.

3.

Charmaz, K., Constructing grounded theory : a practical guide through qualitative analysis. London; Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2006. pp.42-72

4.

Kohler Riessman, C., Narrative Analysis (Qualitative Research Methods). Sage Publications 1993., pp. 8-63

6.

Denzin, N.,K. and Yvonna S., Handbook of Qualitative Research, 2nd ed., ed. Lincoln, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc., 2005, pp.803-820.

7.

Philips, N. Hardy C.. Discourse Analysis. Investigation Processes of Social Construction. Sage, 2002. pp.18-39

8

Rose, Gillian Visual Methodologies. In Qualitative Researching with Text, Image and Sound.ed. by Bauer M. W. and G. Gaskell., 2000, pp. 246-243

9.

Wodak, R., Meyer, M.,. Methods of Critical Discourse Analysis. 2001, pp.1-31, 121-138.

10.

Wooffitt. R., Conversation Analysis and Discourse Analysis. Sage Publications, 2006. p.233, pp. 5-46

11.

Bryman, Alan. Quantitative Data Analysis with SPSS Release 10 for Windows : A Guide for Social Scientists. London, UK: Routledge, 2001, 359 p., pp.54-68, 96-157

12.

Burr, V. Social Constructionism. 2nd ed. London ; New York : Routledge, 2003.


Periodika, interneta resursi un citi avotiG., W. Ryan, H.Russell Bernard., Techiques to Identify Themes.

Field Methods, Sage Publications, Vol. 15, No.1, February 2003, pp. 85-109.Mc Cormack, C. From Interview Transcript to Interpretive Story: Part 1,part 2 Field Methods, Sage Publications, Vol. 12, No.4, November 2000, pp.298-315.Green, Edward C.. Can Qualitative Research Produce Reliable Quantitative Findings? Field Methods, Sage Publications. Vol. 13, No.1, February 2001.pp. 3-19.http://www.soc.surrey.ac.uk/uss/glossary.htmlhttp://www.data-archive.ac.uk/news/publications.asphttp://www.socialresearchmethods.net/selstat/ssstart.htmhttp://www.intute.ac.uk/socialsciences/cgi-bin/browse.pl?id=120360http://www.intute.ac.uk/socialsciences/cgi-bin/browse.pl?id=120371&gateway=%Kursa autora (-u) paraksts (-i):

Datums


REĢISTRĒTS

LU informatīvajā sistēmā

2010. gada __________

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   52

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconAugstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница