Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
страница8/52
Дата20.10.2012
Размер2.24 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   52

STUDIJU KURSA APRAKSTS


LATVIJAS UNIVERSITĀTE


STUDIJU KURSA PIETEIKUMS

APSTIPRINU:

dekāns/nodaļas vadītājs

_______________________

(paraksts)

2010. gada ____________Kursa nosaukums

Doktora pētījuma metodoloģijas izstrāde

Kredītpunkti

14

Kopējais stundu skaits

560

Lekciju stundu skaits
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;

5-6 – maģistra; 7 – doktora;

T – tālākizglītības

7

Priekšzināšanas

Doktora darba teorētiskās daļas sagatavošana

Zinātņu nozare vai apakšnozare

Socioloģija

Ekvivalentais studiju kurss

KURSA AUTORS (-I)

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Aivars

Tabuns

220353-10314

Tālis

Tisenkopfs

280757 - 10686


KURSA ANOTĀCIJA


Doktorants(-e) izstrādā pētniecisko metodoloģiju, pētniecisko instrumentāriju un analīzes metodoloģiju.


REZULTĀTI

Zināšanas. Doktorants iegūst izvērstas zināšanas par apakšnozarē pētnieciskām stratēģijām, metodoloģiju, pētījumu analīzes metodēm.

Prasmes, iemaņas. Doktorants apgūst iemaņas plānot datu iegūšanu, apkopošanu un analīzi.


PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI

  • Pētījuma metodoloģijas, instrumentārija un analīzes metodoloģijas prezentācija Doktorantu teorētiskajā seminārā;

  • Doktora studiju padomei iesniegta doktora pētījuma metodoloģija un instrumentārija projekts (aptuveni 10 000 rakstu zīmes) un rezultātu analīzes metodoloģija (aptuveni 10 000 rakstu zīmes) – 100%


KURSA PLĀNS


Nr. p.k.

Tēma

Paredzētais apjoms stundāsDoktora pētījuma metodoloģijas un instrumentārija izstrāde

K12, I260Rezultātu analīzes metodoloģijas sagatavošana

K12, I276

K – konsultācijas ar zinātnisko vadītāju

I – Individuālais darbs


KURSA SATURS


  1. Doktora pētījuma metodoloģijas un instrumentārija izstrāde

(Konsultācijas – 12 stundas, individuālais darbs – 260 stundas)

Konsultējoties ar darba vadītāju doktorants izstrādā pētījuma metodoloģiju un instrumentārija projektu, kurā pamato datu ieguves metodoloģiju, metodes un procedūras. Dokumenta apjoms - 10 000 zīmju. Dokumentā jāraksturo pētījuma metodoloģija, procedūras un norise, jāpamato lauka darba organizācija un metodes, jāpamato empīriskā materiāla analīzes pieejas un datu ieguves metodes un instrumentārijs. Lauka darba metodoloģijā tiek pamatots, kā atbilstoši doktora pētījuma projektam un plānam tiks vākta informācija, dati. Instrumentārija projektā tiek parādītas pētniecības procedūras. Trešajā semestrī students veic lauka darba testa pētījumus atbilstoši sagatavotajai metodoloģijai.


  1. Rezultātu analīzes metodoloģijas sagatavošana

(Konsultācijas – 12 stundas, individuālais darbs – 276 stundas)

Rezultātu analīzes metodoloģijā doktorants apraksta kā savāktie dati tiks analizēti atbilstoši doktora pētījuma mērķiem, uzdevumiem, hipotēzēm un teorētiskām perspektīvām. Dokuments „Rezultātu analīzes metodoloģija” jāsagatavo 10 000 zīmju apjomā, tajā jāpamato izmantojamās iegūto datu analīzes un interpretācijas metodes.


LITERATŪRA

Mācību pamatliteratūra

1.

Creswell, J. W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 2nd ed. London: Sage Publications, 2003

2.

Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. Collecting and interpreting qualitative materials. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications. 2003

3.

Bryman, Alan. Social Research Methods, OUP Oxford , 2004


Papildliteratūra

1.

Bailey, Carol A. In A Guide to Qualitative Field Research, 2nd ed.,. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc., 2007, pp. 49-79

2.

Berg, B.L. Qualitative research methods for the social sciences. 6th ed. Boston : Pearson/Allyn & Bacon, 2007. 384 p., pp. 1-32.

3.

Charmaz, K., Constructing grounded theory : a practical guide through qualitative analysis. London; Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, 2006. pp.42-72

4.

Kohler Riessman, C., Narrative Analysis (Qualitative Research Methods). Sage Publications 1993., pp. 8-63

6.

Denzin, N.,K. and Yvonna S., Handbook of Qualitative Research, 2nd ed., ed. Lincoln, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc., 2005, pp.803-820.

7.

Philips, N. Hardy C.. Discourse Analysis. Investigation Processes of Social Construction. Sage, 2002. pp.18-39

8

Rose, Gillian Visual Methodologies. In Qualitative Researching with Text, Image and Sound.ed. by Bauer M. W. and G. Gaskell., 2000, pp. 246-243

9.

Wodak, R., Meyer, M.,. Methods of Critical Discourse Analysis. 2001, pp.1-31, 121-138.

10.

Wooffitt. R., Conversation Analysis and Discourse Analysis. Sage Publications, 2006. p.233, pp. 5-46

11.

Bryman, Alan. Quantitative Data Analysis with SPSS Release 10 for Windows : A Guide for Social Scientists. London, UK: Routledge, 2001, 359 p., pp.54-68, 96-157

12.

Burr, V. Social Constructionism. 2nd ed. London ; New York : Routledge, 2003.


Periodika, interneta resursi un citi avotiG., W. Ryan, H.Russell Bernard., Techniques to Identify Themes.

Field Methods, Sage Publications, Vol. 15, No.1, February 2003, pp. 85-109.Mc Cormack, C. From Interview Transcript to Interpretive Story: Part 1,part 2 Field Methods, Sage Publications, Vol. 12, No.4, November 2000, pp.298-315.Green, Edward C.. Can Qualitative Research Produce Reliable Quantitative Findings? Field Methods, Sage Publications. Vol. 13, No.1, February 2001.pp. 3-19.http://www.soc.surrey.ac.uk/uss/glossary.htmlhttp://www.data-archive.ac.uk/news/publications.asphttp://www.socialresearchmethods.net/selstat/ssstart.htmhttp://www.intute.ac.uk/socialsciences/cgi-bin/browse.pl?id=120360http://www.intute.ac.uk/socialsciences/cgi-bin/browse.pl?id=120371&gateway=%Kursa autora (-u) paraksts (-i):

Datums


REĢISTRĒTS

LU informatīvajā sistēmā

2010. gada __________

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   52

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconAugstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница