Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
страница7/52
Дата20.10.2012
Размер2.24 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   52

STUDIJU KURSA APRAKSTS


LATVIJAS UNIVERSITĀTE


STUDIJU KURSA PIETEIKUMS

APSTIPRINU:

dekāns/nodaļas vadītājs

_______________________

(paraksts)

2010. gada ____________Kursa nosaukums

Doktora darba teorētiskās daļas sagatavošana

Kredītpunkti

16

Kopējais stundu skaits

640

Lekciju stundu skaits
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa līmenis: 1-4 – bakalaura;

5-6 – maģistra; 7 – doktora;

T – tālākizglītības

7

Priekšzināšanas

Doktora pētījuma projekta, pētījuma plāna izstrāde un zinātniskās literatūras analīze

Zinātņu nozare vai apakšnozare

Socioloģija

Ekvivalentais studiju kurss

KURSA AUTORS (-I)

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Aivars

Tabuns

220353-10314

Tālis

Tisenkopfs

280757 - 10686


KURSA ANOTĀCIJA

Doktorants sagatavo promocijas darba teorētiskās daļas melnrakstu, analizē savas pētījumu virziena un tēmas teorētiskās perspektīvas, precizē darbā izmantotos jēdzienus, izstrādā sava promocijas darba teorētisko perspektīvu.REZULTĀTI

Zināšanas. Doktorants iegūst izvērstas zināšanas par savas tēmas nozīmīgākajām teorijām, to jēdzienu interpretāciju.

Prasmes, iemaņas. Doktorants apgūst iemaņas analizēt dažādas teorētiskās perspektīvas.


PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI


  • Promocijas darba teorētiskās daļas melnraksta prezentācija Doktorantu teorētiskajā seminārā;

  • Doktora studiju padomei iesniegts promocijas darba teorētiskās daļas melnraksts (60 000 rakstu zīmes) – 100%.


KURSA PLĀNS

Nr. p.k.

Tēma

Paredzētais apjoms stundāsZinātniskās literatūras studijas

K12, I240Promocijas darba teorētiskās daļas sagatavošana

K12, I376

K – konsultācijas ar zinātnisko vadītāju

I – Individuālais darbs


KURSA SATURS


  1. Zinātniskās literatūras studijas

(Konsultācijas – 12 kredītpunkti, individuālais darbs – 240 stundas)

Konsultējoties ar darba vadītāju doktorants iepazīstas ar savas tēmas nozīmīgākajām teorijām, to jēdzienu interpretāciju (aptuveni 500 lappušu apjomā); izvēlas savam darbam piemērotāko teorētisko perspektīvu, analizē tās priekšrocības un ierobežojumus. Kursa nokārtošanu notiek 2. semestra beigās Doktora studiju padomes atestācijas sanāksmē.


  1. Promocijas darba teorētiskās daļas sagatavošana

(Konsultācijas – 12 kredītpunkti, individuālais darbs – 376 stundas)

Otrajā semestrī doktoranti turpina darbu pie literatūras analīzes un izstrādā doktora darba teorētisko daļu. To prezentē un apspriež doktorantu teorētiskajā seminārā. Darba teorētiskās daļas orientējošais apjoms ir 60 000 zīmju. Tam jāpievieno izlasītās literatūras avotu saraksts. Seminārā doktoranti gūst atgriezenisko saikni un ieteikumus teorētiskās daļas uzlabošanai. Promocijas darba teorētiskā daļa ir jāprezentē arī Doktora studiju padomes atestācijas sanāksmē 2. semestra beigās.


LITERATŪRA

Mācību pamatliteratūra

1.

Oliver, P. (2004). Writing your thesis. London: Sage Publications.

2

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 2nd ed. London: Sage Publications.


Papildliteratūra

1.

Roberts, C. M. (2004). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defending your dissertation. Thousand Oaks: Corwin Press.

2

Thomas, R. M., Brubaker, D. L. (2008). Thesis and dissertations. A guide to planning and writing. Thousand Oaks: Corwin Press; Sage Publications.


Periodika, interneta resursi un citi avoti

1.

Writing and Presenting Your Thesis or Dissertation http://www.learnerassociates.net/dissthes/

2.

How to Write Your Thesis http://www.ldeo.columbia.edu/~martins/sen_sem/thesis_org.html

3.

Writing your thesis http://www.vitae.ac.uk/researchers/1240/Writing-your-thesis.html

4.

Writing your thesis http://www.socialsciences.leiden.edu/graduateschool/mtl/writing/

Kursa autora (-u) paraksts (-i):

Datums


REĢISTRĒTS

LU informatīvajā sistēmā

2010. gada __________


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   52

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconAugstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница