Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
страница6/52
Дата20.10.2012
Размер2.24 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52Pielikumi


1. pielikums

Studiju programmā iekļauto kursu apraksti

Obligātā daļa (A DAĻA)

PROMOCIJAS DARBS

STUDIJU KURSA APRAKSTS


LATVIJAS UNIVERSITĀTE


STUDIJU KURSA PIETEIKUMS

APSTIPRINU:

dekāns/nodaļas vadītājs

_______________________

(paraksts)

2010. gada ____________Kursa nosaukums

Doktora pētījuma projekta, pētījuma plāna izstrāde un zinātniskās literatūras analīze

Kredītpunkti

14

Kopējais stundu skaits

560

Lekciju stundu skaits
Semināru, praktisko vai laboratorijas darbu stundu skaitsKursa līmenis: 1-4 – bakalaura;

5-6 – maģistra; 7 – doktora;

T – tālākizglītības

7

Priekšzināšanas
Zinātņu nozare vai apakšnozare

Socioloģija

Ekvivalentais studiju kurss

KURSA AUTORS (-I)

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Aivars

Tabuns

220353-10314

Tālis

Tisenkopfs

280757 - 10686


KURSA ANOTĀCIJA


Kursa ietvaros detalizēti izvērš doktora pētījuma pieteikumā iezīmētās promocijas darba idejas, tā mērķi, uzdevumi, hipotēzes, teorijas un metodes. Doktorantam jāanalizē apakšnozares un specializācijas tēmas akadēmiskā literatūra.


REZULTĀTI


Zināšanas. Doktorants iegūst zināšanas par promocijas darba strukturēšanu, izvēlētās apakšnozares līdzšinējiem pētījumiem un teorētiskām perspektīvām.

Prasmes, iemaņas. Doktorants apgūst iemaņas liela apjoma akadēmisko darbu plānošanā, akadēmiskās literatūras analīzē un atlasē.


PRASĪBAS KREDĪTPUNKTU IEGŪŠANAI

  • Promocijas darba plāna un literatūras analīzes kopsavilkuma prezentācija Doktorantu teorētiskajā seminārā;

  • Doktora studiju padomei iesniegts promocijas darba projekts un plāns (20 000 rakstu zīmes) un zinātniskās literatūras analīzes kopsavilkums (40 000 rakstu zīmes) - 100%.


KURSA PLĀNS


Nr. p.k.

Tēma

Paredzētais apjoms stundāsDoktora pētījuma projekta un pētījuma plāna izstrāde

K12, I120Zinātniskās literatūras analīze un literatūras pārskata sagatavošana

K4, I420Promocijas darba projekta un plāna un zinātniskās literatūras pārskata apspriešana ar vadītāju pirms prezentēšanas doktorantu teorētiskajā seminārā

K4

K – konsultācijas ar zinātnisko vadītāju

I – Individuālais darbs


KURSA SATURS


  1. Doktora pētījuma projekta un pētījuma plāna izstrāde

(Konsultācija – 12 stundas, individuālais darbs – 120 stundas)

Doktorantam jāsagatavo doktora pētījuma projekts un pētījuma plāns 20 000 rakstu zīmju apjomā. Šajā dokumentā jāpamato: doktora darba tēma, problēma, idejas un hipotēzes, galvenie pētnieciskie jautājumi, izmantojamās teorētiskās pieejas un konkrētās teorijas, jāieskicē arī paredzētā pētījuma metodoloģija un metodes un iespējamā lauka darba organizācija. Šo dokumentu students sagatavo, konsultējoties ar zinātnisko vadītāju, un prezentē to doktorantu teorētiskajā seminārā.


  1. Zinātniskās literatūras analīze un literatūras pārskata sagatavošana

(Konsultācija – 4 stundas, individuālais darbs – 420 stundas)

Doktorantam jāveic zinātniskās literatūras atlase un strukturēšana atbilstoši promocijas darbam un jāsagatavo zinātniskās literatūras pārskats. Tas jāprezentē doktorantu teorētiskajā seminārā. Zinātniskās literatūras pārskata apjoms ir 40 000 zīmju.


  1. Promocijas darba projekta un plāna un zinātniskās literatūras pārskata apspriešana ar vadītāju pirms prezentēšanas doktorantu teorētiskajā seminārā

(Konsultācija – 4 stundas)

Pirms promocijas darba projekta, plāna un zinātniskās literatūras pārskata prezentēšanas doktorantu teorētiskajā seminārā, doktrants kopā ar savu zinātnisko vadītāju konsultējas par prezentācijas saturu un struktūru.


LITERATŪRA

Mācību pamatliteratūra

1.

Oliver, P. (2004). Writing your thesis. London: Sage Publications.

2

Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 2nd ed. London: Sage Publications.


Papildliteratūra

1.

Roberts, C. M. (2004). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defending your dissertation. Thousand Oaks: Corwin Press.

2

Thomas, R. M., Brubaker, D. L. (2008). Thesis and dissertations. A guide to planning and writing. Thousand Oaks: Corwin Press; Sage Publications.


Periodika, interneta resursi un citi avoti

1.

Writing and Presenting Your Thesis or Dissertation http://www.learnerassociates.net/dissthes/

2.

How to Write Your Thesis http://www.ldeo.columbia.edu/~martins/sen_sem/thesis_org.html

3.

Writing your thesis http://www.vitae.ac.uk/researchers/1240/Writing-your-thesis.html

4.

Writing your thesis http://www.socialsciences.leiden.edu/graduateschool/mtl/writing/Kursa autora (-u) paraksts (-i):

Datums


REĢISTRĒTS

LU informatīvajā sistēmā

2010. gada __________
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconAugstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница