Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums
страница5/52
Дата20.10.2012
Размер2.24 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52Socioloģijas doktora programma, nepilna laika studijas (astoņi semestri)

Kursa nosaukums

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

Kopā

Pārbaudes veids

Docētājs

1.s.

2.s.

3.s.

4.s.

5.s.

6.s.

7.s.

8.s.OBLIGĀTĀ DAĻA (A DAĻA)
Promocijas darbs (100 kp)
Doktora pētījuma projekta, pētījuma plāna izstrāde un zinātniskās literatūras analīze

14


14

prezentācija doktora studiju programmas padomē

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Doktora darba teorētiskās daļas sagatavošana
1616

prezentācija doktora studiju programmas padomē

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome prof.

Doktora pētījuma metodoloģijas izstrāde16
16

prezentācija doktora studiju programmas padomē

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Doktora pētījuma veikšana


16

16

prezentācija doktora studiju programmas padomē

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Promocijas darba pirmā varianta uzrakstīšana un apspriešana

10

1020

prezentācija doktora studiju programmas padomē

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Promocijas darba galīgā varianta uzrakstīšana un priekšaizstāvēšana10

10

20

prezentācija doktora studiju programmas padomē

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Promocijas eksāmeni (10 kp)

Promocijas eksāmens socioloģijas apakšnozarē
44

Eksāmens

Doktora studiju programmas padomes izveidota un rektora apstiprināta komisija

Promocijas eksāmens specializācijā4
4

Eksāmens

Promocijas eksāmens svešvalodā2
2

Eksāmens

Teorētiskie kursi (14 Kp)

Doktorantu teorētiskais seminārs

1

1

1

1

1

16

Eksāmens

prof. T.Tisenkopfs

prof. A.Tabuns

prof. B.Zepa

prof. A.Zobena

Jaunākās tendences sociālajā teorijā

4


4

Eksāmens

prof. T.Tisenkopfs

prof. A.Tabuns

prof. B.Zepa

prof. A.Zobena

prof. I.Brikše

Dr. N.Muižnieks

Prof. J.Rozenvalds

Doc. B.Bela

Sociālo pētījumu stratēģija, metodoloģija un metodes
44

eksāmens

prof. B.Zepa

prof. A.Tabuns

prof. T.Tisenkopfs

prof. V.Zelče

prof. Ž. Ozoliņa

doc. B.Bela

Zinātniska publikācija (2 Kp)

Zinātniska publikācija

2


2

Publicēts rakts

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

OBLIGĀTĀS IZVĒLES DAĻA (B DAĻA)
Teorētiskie kursi (4kp)

Doktorantūras skolas starpdisciplinārais seminārs par postpadomju telpu


4

4

eksāmens

Dr. Nils Muižnieks

Komunikācijas zinātnes mūsdienu teorijas4
4

eksāmens

Prof. I.Brikše

Prof. B.Sporāne

Prof. S. Lasmane

Piedalīšanās bakalaura studiju programmu realizācijā (8 Kp)

Socioloģijas bakalaura studiju programmas studiju kursa sagatavošana un realizācija;

Bakalaura darba socioloģijā vadīšana un recenzēšana;

Kursa darba socioloģijas bakalaura studiju programmā vadīšana un recenzēšana;

Asistēšana socioloģijas bakalaura studiju programmas kursā.


2

42
Docēts kurss, novadīts bakalaura darbs u.tml.

Socioloģijas studiju padome, zinātniskais vadītājs, doktora studiju programmas padome

Individuālās studijas un pētniecība (6 kp)

Zinātnisku rakstu publikācijas recenzējamos zinātniskos izdevumos;

Zinātnisku rakstu publikācijas nerecenzētos zinātniskos izdevumos, krājumos;

Maza apjoma zinātniskās publikācijas;

Piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros;

Piedalīšanās ar referātiem Latvijas zinātniskās konferencēs un semināros;

Stažēšanās ārvalstu universitātēs vai pētnieciskajos institūtos;

Piedalīšanās ārvalstu universitāšu doktora programmu studiju kursos;

Piedalīšanās ārvalstu universitāšu doktorantu un jauno zinātnieku vasaras skolās;

Piedalīšanās ar patstāvīgu zinātnisku ieguldījumu zinātniskajos projektos profesoru vai vadošo pētnieku vadībā.
2

2

2

6

Publicēts raksts, nolasīts referāts, u.tml.

Zinātniskais vadītājs, doktora studiju padome

KOPĀ A DAĻĀ

19

19

17

17

13

15

16

10

126Promocijas darbs

14

16

14

16

10

10

10

10

100Promocijas eksāmeni
4

6
10Teorētiskie kursi

5

5

1

1

1

114Zinātniska publikācija

2


2KOPĀ B DAĻĀ

0

0

4

2

4

2

2

4

18Teorētiskie kursi4
4Piedalīšanās bakalaura studiju programmu realizācijā

02

42

8Individuālās studijas un pētniecība
2

2

2

6KOPĀ PROGRAMMĀ

19

19

21

19

17

17

18

14

144


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconAugstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница