Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS
НазваниеFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS
страница2/95
Дата19.10.2012
Размер1.74 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   95

III IMATRIKULĀCIJAS NOSACĪJUMI

  1. Imatrikulācijas vispārējo kārtību Fizikas maģistra studiju programmā nosaka Uzņemšanas noteikumi un imatrikulācijas kārtība Latvijas Universitātē (LU Senāta 1998. gada 23. februāra lēmums Nr. 195).

  2. Imatrikulācijas speciālie nosacījumi Fizikas maģistra studiju programmas apakšnozarēs.

   1. Prasības par iepriekšējo izglītību:

 • Augstākā akadēmiskā izglītība (bakalaura grādu apliecinošs diploms

 • LU dabaszinātņu bakalaura fizikā, matemātikā, datorzinātnēs, optometrijā, citās dabaszinātnēs, kuru sarakstu nosaka Fizikas maģistratūras pārbaudījumu komisija;

 • Latvijas vai citas valsts augstskolas vismaz trīsgadīgas bakalaura studiju programmas izpilde, kuras apjoms un saturs atbilst LU Fizikas bakalaura studiju programmas A daļai.

 • Augstākā piecgadīgā profesionālā izglītība (augstāko profesionālo izglītību apliecinošs diploms un izglītības satura atbilstība LU Fizikas bakalaura studiju programmas A daļai.

 • Augstākā izglītība (augstskolas diploms ar diplomā norādīto specialitātes atbilstību LU Fizikas bakalaura programmas A daļai.


1.2.2.

 • Pretendentiem, kuri atbilst punktā 1.2.1. uzrādītajiem nosacījumiem, ir diplomu konkurss;

 • pretendentiem, kuri neatbilst punktā 1.2.1. uzrādītajiem nosacījumiem, vispārējā konkursa kārtībā ir jākārto iestājpārbaudījums fizikā LU Fizikas bakalaura studiju programmas Bakalaura pārbaudījuma programmas apjomā vai jāiesniedz imatrikulācijas darbs;

 • vispārējā konkursa kārtību un punktā 1.2.1. noteikto iepriekšējās izglītības atbilstību Fizikas maģistratūras apakšvirzienam nosaka Fizikas maģistratūras pārbaudījumu komisija.IV FIZIKAS MAĢISTRATŪRAS MĀCĪBU PLĀNI


Fizikas maģistratūras mācību plāna struktūra


Maģistratūras 4 semestru studijās iegūstamie 80 kredītpunkti ir strukturēti studiju kursu A un B sadaļās un individuāla maģistra darba izstrādei paredzētajā novērtējumā.

A kursi ir obligāti visu apakšvirzienu studentiem, B daļu paredzēto kredītpunktu apjomā veido izvēle no apakšvirzienu studiju plānu piedāvājumu paketēm:


1. studiju A daļa 10 kredītpunkti;

2. studiju B daļa 40 kredītpunkti;

3. maģistra darbs 30 kredītpunkti.


B kursu izvēle un maģistra darba izpildes vērtējums pa studiju semestriem augstākminētajā plānojumā ir rekomendācija. Tajā pieļaujamas individuālas studējošo atkāpes kredītpunktu sadalījumā, kuras nosaka konkrētā maģistratūras apakšvirziena vadītājs.

Piedāvātajos B kursu mācību plānos ietverts pilns iespējamo kursu saraksts, kas katrā konkrētajā apakšvirzienā ir nodrošināms. Nepieciešamo kredītpunktu skaita iegūšanai students izvēlas daļu no šiem kursiem.
Maģistra programma fizikā
A kursu mācību plāns

Nr.

p.k.

Kursa

nosaukums

Docētājs

Kredīti


Ieskaites

forma

Semestris


1.

Mūsdienu fizikas problēmas

profesors Andrejs Cēbers

2

eksāmens

9

2.

Materiālu zinātnes pamati

profesors Andris Krūmiņš

3

eksāmens

9

3.

Mūsdienu kvantu fizikas problēmas

profesors Mārcis Auziņš

2

eksāmens

10

4.

Fizikas metodes dabas zinātnēs un tehnikā

profesors Ivars Tāle

3

eksāmens

107
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   95

Похожие:

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconI sējums Rīga, 1999. gads Satura rādītājs

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Fizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница