Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma
НазваниеHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma
страница9/86
Дата18.10.2012
Размер2.94 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   86

Uzstāšanās konferencēs


 1. LU 64.zinātniskā konference. Projekts: Pilskalni ainavā. Referāts: Ratinieku pilskalns: pilskalna jaunatklāšanas dinamika. 01.02.2006.

 2. Starptautiskas zinātniskās konferences „Where the Land Meets the Sea” darbā, vadot vienas sekcijas darbu, piedaloties diskusijā un nolasot referātu „Culture historical landscape of Augšzeme lakes”. 2006.g. 26.-29.10.

 3. Konference „Kultūras krustpunkti”. 01.12.2006. Referāts „Cibēnu senvietas. Aizmirstā meklējumos”

 4. Daugavpils universitāte Humanitārā fakultāte. Starptautiska zinātniska konference „XV zinātniskie lasījumi”. Referāts „Augšzemes pilskalnu atklāšanas dinamika. Cilvēciskais faktors.” 27.-28.01.2005.

 5. Liepājas Pedagoģijas akadēmija, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Starptautiska konference „Aktuālās problēmas literatūras zinātnē”. 24.-26.02.2005. Liepājā. Referāts „Kurzemes Ķinte: vai mitoloģisks tēls?” (25.02.2005.)

 6. Latvijas Kultūras akadēmija, Rīga. Starptautiska konference „Arheoloģija un folklora”. 21.-22.03.2005. Referāts: „Arheoloģiska studija par Augšzemes pilskalnu aploces vietvārdiem”.

 7. Eduarda Šturma 110. dzimšanas dienas piemiņas lasījumi Rojā, 17.05.2005. Referāts „Jaunatklātais Ratinieku pilskalns”.

 8. IV Sēlijas kongress. 26.-27.05.2005. Jēkabpilī un Sēlpilī. Referāts „Augšzemes pilskalnu folklora”.

 9. Underwater Cultural Heritage Working Group konference, Helsinki, Somija, referāts „Stones as Culture Marks at the Daugava River” 09.06.2005.

 10. Eiropas arheologu asociācijas (EAA) 11.gadskārtas sanāksmē (annual meeting), Corka, Īrijā, sekcija “Tautas ticējumi un praktika viduslaiku dzīvēs” (“Folk beliefs and practice in medieval lives”) nolasīts referāts „Augšzemes pilskalnu folklora” (“Folklore of Augszeme (Latvia) Hillforts”). 5.-11.09.2005.

 11. Konference „Akmens laikmets Lubāna klānos”. Rīga, Latvijas Dabas muzejs, 10.10.2005. Referāts „Lubāna klānu senās dzīves vietas no putna lidojuma”

 12. ANO Ģeogrāfisko nosaukumu ekspertu grupas (UNGEGN) Baltijas nodaļas 9. sanāksme, Jūrmala, 2005.g. 10.-14.oktobris. Referāts „Augšzemes pilskalnu nosaukumi”.

 13. Letonikas 1.kongress. Starptautisks. 24.-25.10.2005. Rīgā. Referāts „Folkloras kā vēstures avota iespējas arheoloģisko senvietu izpētē”.

 14. Aerial photography and coastal cultural Heritage, Klaipeda University, Lithuania, 16th – 20th November, 2005. Referāts: „Aerial photography and coastal cultural heritage in Latvia”

 15. Introduction of new Phd course „Communiting archaeology in community processes”. Tartu, 21-23th November, 2005. Referāts „Archaeology and Folklore”.

 16. Projekta „Pilskalns Latvijas ainavā” seminārs. Referāts: „Ratinieku pilskalns. Pilskalna jaunatklāšanas anatomija”. Rīga, LKA, 08.12.2005.

 17. Starptautiska LU konference „Austrumprūsijas reģions: starp pagātni un tagadni”. Rīga, 09.-10.12.2005. Referāts „Kāda Kurzemes un Austrumprūsijas pilskalnu tipa salīdzinājums”

 18. Starptautiskā konference „Sēļi un Sēlija”, Rīga, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 13.-14.12.2005. Referāts „Citas kā pilskalni reģistrētas vietas Augšzemē”.

 19. Helsinku universitātes un AARG (Aeral Archaeology Research Group) organizētais Helsinku aerālās arheoloģijas simpozijs („Helsinki symposium on aerial archaeology”). Referāts „Aerālā arheoloģija Latvijā. Sasniegumi un problēmas.” 04.-05.10.04.

 20. Latgales pētniecības institūta XII zinātniskā konference „Latgales pagātne, tagadne, nākotne” veltīta Latgales drukas aizlieguma atcelšanas simtgadei Dagdā, 08.-09.10.2004. Referāts: „Svariņu Babrauščinas pilskalna gals un ieskats mantas rakšanas tradīcijās Latgalē”

 21. J. Urtans and V. Rains. New Discoveries in Latvian Lake Dwellings. Die neu Sicht – Unterwasserarchäologie und Geschichtsbild. Une nouvelle interprétation d l’historie – L’apport de l’archéologie subaquatique. The New Wiew – Underwater Archaeology and the Historical Picture. 21.-24.Oktober 2004. Rüschlikon bei Zürich, Switzerland.

 22. Barondienas konference 2004., Rīga.,„Tradīcija un jaunrade” 29.10.2004.

 23. Referāts „Pastamuižas Velnakmens folklora un datēšanas princips post quam

 24. Konference Viļņā, Lietuva, 03.11.2004. Konference: Природа и религия. Влияние древнебалтского мировоззрения на национальный идентитет

 25. Referāts „Zebrenes Elku kalns Zemgalē”.

 26. Konference „Kultūras krustpunkti”, 12.11.2004., LKA, Rīga. Referāts: Liene Ozoliņa, Juris Urtāns, Ieva Vītola. Arheoloģiskās vietas Kūku pagasta iedzīvotāju uzskatos

 27. 1st Cultural Heritage Forum „The Baltic Sea Cultural Heritage Cooperation. Baltic Sea Identity. Common Sea – Common Culture?” Gdansk, Polish Marituime Museum. Referāts: „Underwater Cultural Heritage in Latvia” 3rd – 6th April 2003.

 28. Latgales pētniecības institūta XI zinātniskā konference „Latgales pagātne, tagadne, nākotne” veltīta Jersikas 800 gadei. Referāts: „Pilskalni starp Jersiku un Asoti” 2003.g.26.-27.septembris.

 29. Barondienas konference 2003. „Folklora un ikdienas kultūra: interpretācijas teorija un prakse”. Referāts: „Vidzemes muldakmeņi” 31.10.2003.

 30. Latvijas Vēstures Muzejs. Konference „Zemgaļi”. Referāts: „The Sacral Waters in Zemgale” 26.-27.11.2003.

 31. Zinātniskā konference Jūrmalā „Jūrmalas vēstures pētniecības aktuālās problēmas”. Referāts „Slocenes upe – hercoga Jēkaba laika ūdensceļš”. 20.09.2002.

 32. Starptautiska konference Rīgā „Lielais Volgas ūdensceļš”. Referāts: „Brauciens ar vikingu kuģa repliku „Aifur” pa Daugavu 2001.gadā”. 10.08.2002.


Projektu realizācija


 1. Projekts LZP Letonikas programmas ietvaros. Vadītājs. „Augšzemes ezeri. Kultūrvēsturiskais konteksts reālajā un mītiskajā telpā.”

 2. „Rietumbalti un viņu kaimiņi kultūru krustcelēs”. Vadītāja Janīna Kursīte. Lōdzdalībnieks.

 3. Ziemeļvidzemes pilskalnu aerālā fiskācija un kultūrvides monitorings. Projekta vadītājs. 2006.gada novembris - decembris.

 4. LU finansētais projekts „Pilskalns Latvijas ainavā.”. Projekta līdzvadītājs.

 5. Centrālās Latgales kultūrvēsturisko vietu aerālā fiksācija un monitorings. Projekta vadītājs. 2005.gada maijs.

 6. Rietumvidzemes kultūrvēsturisko vietu aerālā fiksācija un monitorings. Projekta vadītājs. 2005.gada oktobris.

 7. Arheoloģiskie pārbaudes izrakumi Rēzeknes Ratinieku pilskalnā. Projekta vadītājs. 2005.gada septembris – oktobris.

 8. Arheoloģiskā uzraudzība Siguldas Gūtmaņa alā. Projekta vadītājs. 2005.gada oktobris.

 9. Mantas akmeņi Latvijas kultūrvidē. Vadītāja I. Vītola. Projekta līdzstrādnieks.

 10. Starptautisks projekts “Rutilus” – Baltijas jūras zemūdens kultūras mantojums aizsardzība. Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Vācija, Krievija (Pēterburga un Kaļiņingrada), Zviedrija, Dānija, Ālandu salas. Līdzdalībnieks.

 11. Augšzemes un Piedaugavas kultūrvēsturisko vietu aerālā fiksācija un monitorings. Projekta vadītājs. 2004.g.

 12. Arheoloģiskie aizsardzības izrakumi Kokneses cietokšņa priekšnocietinājumos. Projekta vadītājs. 2004.g.

 13. Arheoloģiskie izrakumi Smārdes Milzukalnā – pilskalnā. Arheoloģiskās ekspedīcijas vadīšana. 2003.g.

 14. Vidzemes ezermītņu aerālā apsekošana. Projekta vadītājs.2003.g.


ANITA VAIVADE


Zinātniskās publikācijas


 1. Vaivade A. Vērtības jēdziens tiesību diskursā (II). Likums un Tiesības. 2007, 9. sēj., nr. 1 (89).

 2. Vaivade A. Vērtības jēdziens tiesību diskursā (I). Likums un Tiesības. 2006, 8. sēj., nr. 12 (88). 365.-373.lpp.

 3. Vaivade A. Nemateriālā kultūras mantojuma tiesiskā aizsardzība. Jurista Vārds. 09.05.2006. Nr. 18 (421). 16.-20.lpp.

 4. Vaivade A. Le peuple letton se prend à rêver. In: Bayou C. Itinéraires baltes. Paris, Regard sur l'Est, 2005, p.43-46.

 5. Vaivade A. (coauthor). Language learning and teaching in the context of twin cities, Strasbourg, Council of Europe, European Centre for Modern Languages, 2004

 6. Vaivade A. (coauteur). L'apprentissage et l'enseignement des langues dans le contexte des villes jumelées. Grac, Conceil de l'Europe, Centre Européen des Langues Vivantes, 2003.


Uzstāšanās konferencēs un piedalīšanās projektu realizācijā


 1. Starptautiskas jauniešu konferences Ungārijā, Beļģijā, Somijā, Lietuvā, Francijā, 2000. - 2004.gads.

 2. Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un pārmantošana : Jaunatne, izglītība un attīstība. Starptautisks forums, Rīga, Latvija, 2005.gada jūlijs.

 3. Jaunatnes loma kultūras mantojuma saglabāšanā. Starptautisks seminārs, Edirne, Turcija, 2005.gada oktobris.

 4. 5th International Roundtables for the Semiotics of Law. Law, Tolerance and Diversity. Starptautiska zinātniska konference. Buloņa, Francija, 2006.gada 17.-20.maijs.

 5. Vaivade A. Nepieskaitāmības eksplikācija tiesību diskursā. Prāta metamorfozes : neprāts, vājprāts, vieglprāts, bezjēga. Starptautiska zinātniska konference. Rīga, Latvija, 2006.gada 21.-23.septembris.

 6. Vaivade A. Culture Policy for Safeguarding Intangible Cultural Heritage in Latvia. Grasping the Intangible. Importance of Intangible Cultural Heritage in the Age of Globalisation. Starptautiska konference. Vīne, Austrija, 2006.gada 13.-14.oktobris.

 7. Vaivade A. “Kultūras vērtība” tiesību diskursā. Kultūras krustpunkti. Starptautiska zinātniska konference. Rīga, Latvija, 2006.gada 1.decembris.


Oksana Vilnīte


Iesniegts publicēšanai


Rietumeiropas filozofija 14. – 18.gs, Mācību līdzeklis LU FVK, 2.izd.


ELĪNA KRASOVSKA


Zinātniskās publikācijas


 1. Urtāns J., Latvijas Kultūras akadēmija. Kultūras Krustpunkti, 2. laidiens, Apgāds Mantojums, Rīga 2006:

 2. Elīna Krasovska Humour in J.R.R. Tolkien’s “The Hobbit” in the context of English and Latvian culture (Humors Dž.R.R. Tolkīna Hobitā angļu un latviešu kultūras kontekstā).


Iesniegts publicēšanai


Daugavpils Universitāte, Humanitārā fakultāte, XVII zinātniskie lasījumi:

Stylistic Variations in the Translation of Humorous Discourse from English into Latvian and Russian (Stilistiskās variācijas humora diskursa tulkojumā no angļu uz latviešu un krievu valodām)


Lilita Linde


Zinātniskās publikācijas


 1. “Literāra teksta stilistiskā analīze –teorija un praktiskie norādījumi.” 2006, 24 lpp

 2. „Lielbritānijas ģeogrāfija, vēsture un kultūra no pirms sākumiem līdz mūsdienām.”, 2006.


Iesniegts publicēšanai


 1. Apgaismības laiks Anglijā: W.Hogārta un Dž. Svifta daiļrade

 2. Viktorijas laika mākslas tendences un spožākie pārstāvji. Pre- Rafaelītu darbība.

 3. Britānija 20.gadsimtā pirmajā pusē.


Elīna Maslo


Zinātniskās publikācijas


 1. “Die Entwicklungsperspektiven von Sprachschulen in Lettland” (Valodu skolu perspektīvas Latvijā) – Svešvalodu skolotājs. Eiropa. Globalizācija. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. RPIVA. Rīga: ”RAKA”, 2002. 52-58.

 2. “Spēju būtības izpratne psihologu un pedagogu darbos” – Decade of Reform: Achievements, Challenges, problems. Pētījumi pedagoģiskajā psiholoģijā. ATEE Spring University. IV sējums. “Izglītības soļi”, 2002. 294-302.

 3. “Action research and language learning” (Darbības izpēte un valodu mācīšanās) – Teacher education in XXI century: Changing and Perspectives. International Scientific Conference, Šiauliai University, Lithuania. Šiauliu universiteto leidykla, 2002. 109-113.

 4. “Warum lernen die Schüler so verschieden: einige theoretische Belege und Selbstreflexion des dänischsprachigen Fremdsprachenunterrichts” (Kāpēc skolēni mācās tik dažādi: dažas teorētiskas atziņas un dāņu valodas svešvalodu mācīšanās refleksija). Rīgas Tehniskā universitāte, Starptautiskās zinātniskās konferences “Svešvalodas profesionālai un zinātniskai darbības” materiāli. Rīga: RTU izdevniecība, 2002. 184-189.

 5. “Mācīšanās spēju saturs un to attīstības sekmēšana” – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Izglītības un Lauksaimniecības institūts, starptautiskās konferences “Lauku vide. Izglītība. Personība.” materiāli, Jelgava, LLU, 2003. 44-48.

 6. “Mācīšanās spēju pilnveide”. Monogrāfija. Rīga: Raka, 2003. 150 lpp.

 7. “Critically reflection on the organisation of the process of learning in the form of self-evaluation of the process of learning and results”. Lernen in Transformationsprozessen. Forschungsergebnisse und Erfahrungen in der Republik Lettland. Gestaltung der regionalen Lernkulturen Heft 15/2004 ITFC Scwerin .37.-51.

 8. “Lernfortschritte im Dänischen (dritte Fremdsprache) als Selbststeuerungsergebnis” (Mācību panākumi dāņu valodas (trešā svešvaloda) pašavadītās mācībās) – Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 3. starptautiskās zinātniskās konferences “Valodu apguve: problēmas un perspektīva” materiāli, Liepāja 2005, 88-96.

 9. “Language Learning as Action Research” (Valodas mācīšanās kā darbības izpēte) – Viļņas Universitāte, Starptautiskās konferences “Innovation and tradition in contemporary language studies” materiāli, Vilnius University Press: Viļņa, Lietuva, 2005. 216-225.

 10. “Skolēnu, skolotāju, studentu un docētāju spēju pilnveide savas mācīšanās izpētes procesā”. – No zināšanām uz kompetentu darbību. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte. LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 57-60.

 11. “Mācīšanās kā pašizpētes process – refleksija par pētījumu “Jauniešu mācīšanās spēju pilnveide dāņu valodas mācību procesā”. - No zināšanām uz kompetentu darbību. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte. LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 90-109.

 12. “Fremdsprachenkernen – ein lebenslanger Prozess”. – Sprachen- und Schulpolitik in multikulturellen Gesellschaften. Leipziger Universitätsverlag, 2007, 83-100.


ANITA NAČISČIONE


Zinātniskās publikācijas


 1. Monogrāfija “Phraseological Units in Discourse: Towards Applied Stylistics”. Rīga, 2001.g. – 296 lpp., ISBN 9984-9519-0-1

 2. 35 zinātniskie raksti par frazeoloģiju, kognitīvo stilistiku, metaforas teoriju, identitāti, svešvalodu mācīšanas metodiku, tulkošanu un leksikogrāfiju (skat. pēdējo 6 gadu zinātnisko rakstu sarakstu pielikumā)

 3. Jaunā latviešu – angļu vārdnīca. Rīga, 2003. g. (viena no sastādītājām) – 850 lpp.


Iesniegts publicēšanai


 1. Naciscione A. 2005. Sustainability of Phraseological Image in Discourse. – IJES (International Journal of English Studies), J. M. Hernández-Campoy (ed.). Murcia: Universidad de Murcia: 12 lpp.

 2. Naciscione A. 2005. Cognitive Aspects of Visual Representation of Phraseological Image. – “Phraseology 2005: The Many Faces of Phraseology”, C. Cosme, C. Gouverneur, F. Meunier, M. Paquot (eds.). Louvain-la-Neuve: Université catholique de Louvain: 10 lpp.

 3. Naciscione A. 2006. Uncommon Nonsense: the Reflection of the Irrational in Stylistic Use in English. – Humanities and Social Sciences. Latvia. Riga: University of Latvia: 15 lpp.


Ilze Norvele

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   86

Похожие:

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница