Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma
НазваниеHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma
страница8/86
Дата18.10.2012
Размер2.94 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   86

Zinātniskās un akadēmiskās publikācijas


 • Šiek tiek informacijos apie informaciją ir su ja susijusius paklydimus (lietuviešu valodā).//Kultūros barai, Vilnius, (512), 2007 Nr. 6, 47.-53. lpp., ISSN 0134-3106

 • Veranstaltungen (kopā ar D. Schmauks un O. Neumaier)(vācu valodā).//Zeitschrift für Semiotik (Hg. von R. Posner und S. Debus), Bd.29, 2007 Heft 1, Tübingen: Staufenburg Verlag, 131.-136.lpp., ISBN 978-3-86057-885-8, ISSN 0170-6241

 • Der epistemologische Wert des Nicht-Verstandenen in kognitiven Strategien (vācu valodā).//Communikation: understanding/misunderstanding: abstracts of the 9th world Congress of the International Association for Semiotic Studies, Helsinki/Imatra, 11-17 June 2007, 434.-435.lpp.,ISBN 978-952-5431-19-3

 • Innovative Raummodelle der zweiten Avantgarde und die Konsequenzen ihrer Reproduktion (vācu valodā).//Innovationen und Reproduktionen in Kulturen und Gesellschaften, Austria, 2006, CD ROM, ISBN: 3-9501947-4-6

 • Innovative Raummodelle der zweiten Avantgarde und die Konsequenzen ihrer Reproduktion (vācu valodā).//Institut für Sozio-Semiotische Studien /ISSS/, Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, N. 16, August 2006, Jeff Bernard (Hg.) 1.2 „Gesellschaftliche Reproduktion und kulturelle Innovation. Aus semiotischer Sicht”, http://www.inst.at/trans/16Nr/01_2/teters16.htm

 • Lenin. Das Gestenrepertoire eines “ewig lebenden” Körpers (vācu valodā).// Winfried Nöth/ Anke Hertling (Hg.) “Intervalle: Schriften zur Kulturforschung. / Körper-Verkörperung-Entkörperung /”, 9 (2005), 197.-227. lpp., ISBN 3-89958-142-3

 • Mazliet informācijas par informāciju un ar to saistītajiem maldiem. // Kentaurs XXI, 34 (2004), 98 -109. lpp., ISSN 1019-5351.

 • Pilsētas semiotika. Telpa.// LKA zinātnisko rakstu krājums “Kultūras krustpunkti”, 1 (2004), 91.-115. lpp.,ISBN 9984-9699-6-7

 • Lettische Avantgarde (vācu valodā). Tiks publicēts: Hubert van den Berg, Walter Fähnders (Eds.), Lexikon Avantgarde, Stuttgart: Metzler, 2004.

 • Lenin: Das Gestenrepertoire eines “ewig lebenden” Körpers.(vācu valodā) // Winfried Nöth / Guido Ipsen (Hg.) Körper-Verkörperung-Entkörperung. / Zehnter Internationaler Kongress der Deutschen Gesellschaft für Semiotik, 19.-21. Juli 2002/, Kassel, 2004, 15 Seiten, ISBN 3– 89958– 045-1

 • Viens pats ārā: Oivinda Fālstrēma mākslas filozofija.// Kentaurs XXI, 28 (2002), 107-120. lpp., ISSN 1019-5351.

 • Gara laicība - garais (ilgais) laiks – garlaicība. Vārda (-u) loma laika domāšanā Sv. Augustīna gara filozofijā. // Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis, 1-2 (2001), 55. sēj., 48.-58. lpp., ISSN 0868-6556.

Iesniegts publicēšanai


 • Some Pecularities of Verbalising the Concepts of centre and periphery in the Strategies of the Avant-garde, Nordlit, pieņemts 2007. gada maijā, 30 lapas

 • Piezīmes Sv. Augustīna laika meklējumu sakarā, Kentaurs, pieņemts 2004.g., 5 lapas

Konferenču organizēšana


 • 2006.21.09.-13.10., Rīga, Starptautiska zinātniskā projekta Pasaules semiotisko pētījumu organizācijas ietvaros Metamind 2006 idejas un tēmas risinājuma izstrāde, kā arī tā organizēšana. Metamind 2006 pasākumi: 2006.21.09.- 23.09.

 • Starptautiska zinātniskā konference „Prāta metamorfozes: neprāts, vājprāts, vieglprāts, bezjēga”, 2006.21.09.- Mūzikas un dzejas vakars LMA, 2006.23./24.09.– filmu skate „Crazy Night”, 2006.28.09-13.10. – Morgentālera kolekcijas izstāde „Cilvēks zvēru vidū” no Bernes psihiatriskās klīnikas muzeja fondiem.Uzstāšanās konferencēs un piedalīšanās projektu realizācijā

 • Referāts „Nesaprastā epistemoloģiskā vērtība kognitīvajās stratēģijās” (vācu valodā)

/Pasaules Semiotisko pētījumu asociācijas rīkotais 9. Pasaules kongress „Ķomunikācija: sapratne/nesapratne”, 2007.11.-17.06., Helsinki/Imatra, Somija/

 • Referāts „Jēdzienu „centrs” un „perifērija” verbalizācijas īpatnības avangarda stratēģijās”

/Starptautiskās avangarda pētniecības asociācijas Ziemeļu atzara rīkotā starptautiskā zinātniskā konference „Centrs – Perifērija. Avangards un Cits”, 2006.23. -24.11., Tromsø, Norvēģija/

 • Referāts “Avangarda izstrādātie inovatīvie telpas modeļi un to reprodukcijas konsekvences”

/Austrijas zinātnisko institūtu un starptautisko zinātniskās pētniecības asociāciju rīkotais Pasaules zinātniskais kongress “Kultūrās un sabiedrībās noritošie inovāciju un reprodukciju procesi”, 2005. g. 9.-11. decembris Vīne, Austrija/

 • Referāts “Stila topoloģiskie un temporālie aspekti”

/Vācijas Semiotisko pētījumu asociācijas rīkotā 11. Starptautiskā konference semiotikā „Stils kā zīme. Funkcijas – lūzumi ‘inscinējumi”, 2005. g. 24.-26. jūnijs Frankfurte/ Odera, Vācija /

 • Referāts “Mūžīgi dzīvā” ķermeņa žestu repertuārs”

/Vācijas Semiotisko pētījumu asociācijas rīkotā 10. Starptautiskā konference semiotikā „Ķermenis – ķermeniskošana - ķermeņzaudējums”, 2002. g. 19.-21. jūlijs Kasele, Vācija /

 • Referāts “Aleksandra Čaka telpas koncepcija”

/ Latvijas Universitātes Filoloģijas katedras rīkotā Starptautiskā konference “Čaks un modernisms”, 2001. g. oktobris Rīga, Latvija /


Norberts Turovs (Norbert Thurow)


Zinātniskās publikācijas


 • Apm. 40 raksti (mūzikas industrija, autortiesības, kultūras menedžments)

 • Līdzizdevējs “Autortiesību un mēdiju tiesību”žurnālā (ZUM)

 • Autortiesību komisijas loceklis Vācijas valsts tieslietu ministrijā, Berlīne

 • Vācijas bibliotēku padomes loceklis (Frankfurte/Leipciga)


Juris Tālivaldis Urtāns


Zinātniskās publikācijas


 1. J.Urtans. A Post Medieval dockyard in Ventspils (Latvia): from the air, in the ground and underwater. Aerial Archaeology. Developing Future Practice. Eds. R.H.Bewley & W.Raczkowski. – Amsterdam-Berlin-Oxford-Tokyo-Washington: IOS Press, 2002. – PP.116-121. (NATO Science Series. Series I: Life and Behavioural Sciences – Vol.337)

 2. M. Urtane & J. Urtans. IV. Latvia /Curent national approaches/ Europe's Cultural Landscape: archaeologists and the management of change. Eds. G.Fairclough, S. Rippon, assist.ed. D. Bull. – Europae Archaeologiae Consilium, 2002. – PP.179-182 (EAC Occasional Paper 2)

 3. J. Urtāns. Arheoloģisko vietu jaunatklājumi Latvijā 2000.-2001.gadā. Arheologu pētījumi Latvijā 2000. un 2001.gadā. – Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2002. – 106.-116.lpp.

 4. J. Urtāns, V. Rains. Arheoloģiskie pētījumi Ventspilī pie Dokupes. Arheologu pētījumi Latvijā 2000. un 2001.gadā. – Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2002. – 384.-392.lpp.

 5. J. Urtāns. Elka pļavas pie Lielupes. Man jau un tev tikai [piecdesmit]. – Latvijas Kultūras akadēmijas mācību spēku jubilejas kopkrājums. Sastādīja: J. Urtāns. – Rīga: Apgāds Mantojums, 2002. – 75.-83.lpp.

 6. J. Urtanas. Latviškų padavimų motyvas – pinigų statinė šaltinyje prie piliakalnio. Senovės baltų kultūra. Nuo kulto iki simbolio. – Vilnius, 2002. – P.106.-120. (Senovės baltų kultūra, 6, 2002)

 7. J. Urtans and V. Rains. A Dockyard in Ventspils (Latvia). Maritime Archäologie Heute. Hrsg. C.O.Cederlund / K. Krüger. – Rostock: Ingo Koch Verlag, 2002. – PP.177-185.

 8. J. Urtāns. Ventspils Dokupes doks. Ventspils muzeja raksti. – II laidiens. – R., 2002. – 184.-192.lpp.

 9. 167. J. Urtāns. Oleru rūnakmens – viltojums vai atdarinājums? Latvijas Vēsture. – 2003. – Nr.1(49). – 29.-39.lpp.

 10. J. Urtans & V. Rains. Latvia. Treasures of the Baltic Sea. A hidden wealth of culture. – Stockholm: Swedish Maritime Museum, 2003. – PP.103-111, 176-177, 182. (Swedish maritime Museum’s report series no.46)

 11. J. Urtāns. Report from Latvia. Baltic Sea Identity. Common Sea – Common Culture? 1st Cultural Heritage Forum. Gdańsk 3rd – 6th April 2003 at the Polish Maritime Museum in Gdańsk. Ed. J. Litwin. – [Gdańsk]: Centralne Museum Morskie w Gdańsku, 2003. – PP. 65-66.

 12. J. Urtāns. Aizsardzības izrakumi Smārdes Milzukalnā. Arheologu pētījumi Latvijā 2002. un 2003.gadā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. – 12.-14.lpp.

 13. J. Urtāns. Aizsardzības izrakumi Madonas senkapos. Arheologu pētījumi Latvijā 2002. un 2003.gadā. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004. – 39.-40.lpp.

 14. J. Urtāns. Latgalei zudušie pilskalni. Kultūras krustpunkti. – Sastādītājs un

 15. atbildīgais redaktors J. Urtāns. - 1.laidiens. – Rīga: Fonds Mantojums, 2004. – 133.-151.lpp.

 16. J. Urtāns. Vidzemes muldakmeņi. Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Literatūra Folklora. Māksla. – Nr.11. – 2004. – 127.-147.lpp.

 17. J. Urtans and V. Rains. New Discoveries in Latvian Lake Dwellings. Die neu Sicht – Unterwasserarchäologie und Geschichtsbild. Une nouvelle interprétation d l’historie – L’apport de l’archéologie subaquatique. The New Wiew – Underwater Archaeology and the Historical Picture. 21.-24.Oktober 2004. Rüschlikon bei Zürich. – PP.7-8.

 18. J. Urtans, V. Rains. Projects of artificial sea – river waterways in 17th C Kurland/Kurzeme. The significance of portages: Abstracts. – [Lyngdal, 2004.] – PP.9-10.

 19. J. Urtāns. The Sacral Waters in Zemgale (Semigallia). Pētījumi zemgaļu senatnē. Rakstu krājums. – Rīga: Latvijas vēstures muzejs, 2004. – PP.89-102. (Latvijas vēstures muzeja raksti Nr. 10. Arheoloģija un antropoloģija)

 20. J. Urtāns. Latvijas pilskalni I un II pasaules kara frontes līnijās. Ģeogrāfija. Ģeoloģija.Vides zinātne. Referātu tēzes. – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005. – 97.-98.lpp (Latvijas Universitātes 63. zinātniskā konference)

 21. J. Urtāns. Arheoloģiskie aizsardzības izrakumi Milzukalnā. Tukuma novada kultūrvēsture. – VII sēj. – Tukuma muzejs, 2004-2005. – 5.-20.lpp.

 22. J. Urtans. Folklore of Augszeme (Latvia) hillforts. European Association of Archaeologists. 11th Annual Meeting. Cork, Ireland. 5-11 September 2005-08-31.Programme and Abstracts. - P.75.

 23. J. Urtāns. Dynamics of Hillfort Discovery in Latvia (1940s – 1990s). Acta Baltica 2005. – Kaunas: Aesti, 2005. – PP.171-181.

 24. J. Urtāns. Pastamuižas Velnakmens folklora un un datēšanas princips post quam. Letonica. Humanitāro zinātņu žurnāls. Literatūra folklora māksla. – 2005. – 13.- 144.-155.lpp.

 25. J. Urtans. Fotografia lotnicza w archeologii na Łotwie. Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii. Red. J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski. – Poznań: Ad rem, 2005. – PP. 495-498. (ISBN 83-916342-2-1)

 26. J. Urtāns. Ratinieku pilskalns: pilskalna jaunatklāšanas anatomija. Ģeogrāfija. Ģeoloģija. Vides zinātne. Referātu tēzes. – LU Akadēmiskais apgāds, 2006. – 134.-136.lpp. (Latvijas Universitātes 64. zinātniskā konference)

 27. J. Urtāns. Augšzemes pilskalnu atklāšanas dinamika. Cilvēciskais faktors. Starptautiskāskonferences XV ZINĀTNISKIE LASĪJUMI materiāli. Vēsture IX. Vēsture: avoti un cilvēki. - Daugavpils: Saule, 2006. – 158.-163.lpp.

 28. L. Ozoliņa, J. Urtāns, I. Vītola. Arheoloģiskās vietas Kūku pagasta iedzīvotāju priekšstatos. Kultūras krustpunkti. Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. Sastādītājs un atbildīgais redaktors J. Urtāns. – 2.laidiens. – Rīga: Apgāds Mantojums, 2006. – 179.-192.lpp.

 29. J. Urtāns. Cult Hill Zebrenes Elka kalns in Semigallia. Senovės baltų kultūra. – 8. - Gamta ir religija. – [Vilnius]: VERSUS AUREUS, 2005. – PP.94-109.

 30. J. Urtāns. Kurzermes Ķinte: vai mitoloģisks tēls? Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums. – VIII sēj. – Liepāja, 2006. – 143.-151.lpp.

 31. J. Urtāns. Schemes for artificial sea – river waterways in 17th century Courland. The Significance of Portages. Proceedings of the First International Conference on the Significance of Portages , 29th Sept – 2nd Oct 2004, in Lyngdal, Vest – Agder, Norway, arranged by the County Municipality of Vest – Agder, Kristiansand. - Edited by Ch. Westerdahl. BAR International Series 1499. – 2006. - PP.233-238.

 32. J. Urtāns. Sacred Mounds of Kurzeme Region. Humanities and Social Sciences. Latvia. Western Balts: a Historical Perspective. – No. 3(49) 2006. – PP.84-97.

 33. J. Urtans, V. Rains. New Discoveries in Latvian Lake Dwellings. Die neu Sicht. Unterwasserarchäologie und Geschichtsbild. Une nouvelle interprétation de l’histoire. L’apport de l’archéologie subaquatique. The new View. Underwater Archaeology and the Historical Picture. Proceedings of the 2nd International Congress on Underwater Archaeology Rüschlikon bei Zürich, 21.-24. Oktober 2004. Eds. A. Hafner, Urs Niffeler und U. Ruoff (Hrsg.) – Basel, 2006. – PP.97-100. (Antiqua 40. Publication of Swiss Archaeology) (ISBN 3-908006-32-5)

 34. J. Urtāns. Arheoloģiska studija par Augšzemes pilskalnu aploces vietvārdiem. Kultūras krustpunkti. Sastādītājs un atbildīgais redaktors J. Urtāns. – 3.laidiens. – Rīga: Apgāds Mantojums, 2006. – 72.-81.lpp.

 35. J. Urtāns. Ratinieku pilskalns. Pilskalna jaunatklāšana. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - 2006.gads. 60.sējums. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes. - 21.-28.lpp.

 36. J. Urtāns. Par teiku izcelsmes avotiem: Rembates Ārņa Velnakmens. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. - 2006.gads. 60.sējums. A daļa. Sociālās un humanitārās zinātnes. – 29.-37.lpp.

 37. R. Ritums, I. Tāle, J. Urtāns, I. Vītola. Teikas par Latvijas pilskalniem. Latvijas Universitātes Raksti. 695.sējums. Zemes un vides zinātnes. Pilskalni Latvijas ainavā. – Latvijas Universitāte, 2006. -7.-26.lpp.


Grāmatas, monogrāfijas, rakstu krājumi, rādītāji


 1. Man jau un tev tikai [piecdesmit]. – Latvijas Kultūras akadēmijas mācību spēku jubilejas kopkrājums. Sastādīja: J. Urtāns. – Rīga: Apgāds Mantojums, 2002. – 94 lpp.

 2. Latvijas Kultūras akadēmija. Bibliogrāfija. 2002.gads. Sastādīja J. Urtāns un L. Ziediņa. – Nordik, 2003. – 29 lpp.

 3. Ko dzied un stāsta Kūkās. Sastādīja J. Urtāns. – Apgāds Mantojums, 2004. – 112 lpp.

 4. J. Urtāns. Skudra pie kalna. Arheologa stāsti. – Nordik, 2004. – 181 lpp.

 5. Latvijas Kultūras akadēmija. Bibliogrāfija. 2003.gads. Sastādītāji J. Urtāns un L. Ziediņa. – Apgāds Mantojums, 2004. – 25 lpp.

 6. Kultūras krustpunkti. – Sastādītājs un atbildīgais redaktors J. Urtāns. - 1.laidiens. – Rīga: Fonds Mantojums, 2004. – 152 lpp.

 7. Latvijas Kultūras akadēmija. Bibliogrāfija. 2004.gads. Sast. J. Urtāns un L. Ziediņa. Apgāds Mantojums 2005. – 32 lp.

 8. Kultūras krustpunkti. Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. Sastādītājs un atbildīgais redaktors J. Urtāns. – 2.laidiens. – Rīga: Apgāds “Mantojums”, 2006. – 383 lpp.

 9. J. Urtāns. Augšzemes pilskalni. – Nordik, 2006. – 279 lp. (ISBN 9984-792-19-6)

 10. Kultūras krustpunkti. Latvijas Kultūras akadēmijas zinātnisko rakstu krājums. Sastādītājs un atbildīgais redaktors J. Urtāns. 3.laidiens. – Rīga: Apgāds Mantojums, 2006. – 182 lpp. (ISBN 9984-9811-8-5; ISSN 1691-3019)

 11. Latvijas Kultūras akadēmija. Bibliogrāfija. 2005.gads. Sastādītājs J. Urtāns. – Rīga: Apgāds Mantojums, 2006. – 33 lpp. (ISBN 9984-9907-0-5)

2002.-2006.g. publicēti ap 200 populārzinātniski raksti, raksti enciklopēdijās, polemikas, intervijas un tml.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   86

Похожие:

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Humanitāro zināTŅu maģistra studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница