України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
НазваниеУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
страница8/20
Дата18.10.2012
Размер2.33 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Ключевые слова: лазерная корреляционная спектроскопия, полисистемнаяпатология, метаболизм.


Література.

 1. Агаджанян Н.А., Торшин В.И. Экология человека. - М. : Наука, 1994. - С. 183-201.

 2. Бажора Ю.И., Носкин Л.А. Лазерная корреляционная спектроскопия в медицине. – Одесса: Друк, 2002. – 400 с.

 3. Иванов Е.М. Актуальные вопросы восстановительной медицины. – Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2001. – 204 с.

 4. Избранные лекции по внутренним болезням / А.С. Празднов и др. // Медицинский вестник – 1998.- №№ 11-15.

 5. Казин Э.М., Рифтин А.Д., Федоров А.И., Панферов В.А., Шорин Ю.П. Автоматизированные системы в комплексной оценке здоровья и адаптивных возможностей человека // Физиология человека. – 1990.- Т. 16.- №3.- С. 94 - 100.

 6. Классификация результатов исследования плазмы крови с помощью лазерной корреляционной спектроскопии на основе семиотики предклинических и клинических состояний / Терновой К.С., Крыжановский Г.Н, Музычук Ю.И. Носкин Л.А. и др. // Укр. биохим. жур. - 1998. - № 2. - С. 53-65.

 7. Комаров Г.Д., Кучма В.Г., Носкин Л.А. Полисистемный саногенетический мониторинг. - М.: МИПКРО, 2001. – 342 с.

 8. Крыжановский Г.Н. Общая патофизиология нервной системы. – М.: Медицина, 1997. - 352 с.

 9. Левчук Ю.Н., Лебедев А.Д., Ломакин А.В., НоскинВ.А. Лазерная корреля­ционная спектроскопия в биологии. – Киев: Наукова думка, 1987.-256 с.

 10. Синдромная диагностика внутренних болезней, в 2- частях / Под ред. проф. Федосеева Г. Б. - С-Пб: Специальная литература, 1996. – 360 с.

 11. Характер изменений в системе гомеостаза, устанавливаемый с помощью лазерной корреляционной спектроскопии при отдаленных последствиях радиационных воздействий /Аклеев А. В., Пашков И. А., Клопов Н.В., Лебедев А.Д. и др. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, 1995.- Т.10.- № 5.- С. 556 - 560.

 12. Эмануэль В.Л., Генкин А.А., Носкин Л.А., Эмануэль Ю.В. Интегральные технологии оценки саногенеза // Лабораторная медицина. – 2000.- №3. - С. 24-30.
Summary.

A.V.Panenko

MACROMOLECULAR TRANSFORMATIONS AT BIOLOGICAL LIQUIDS OF THE BODY AS A CRITERION OF INTENSITY OF THE METABOLISM UNDER VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS


In the article presented they analyze the results of laser correlation spectroscopy method usage for the study of macromolecular transformations in blood plasma and urine at various pathological conditions.

The data obtained allow to establish features of humoral status and tissue homeostasis in the population with pathological burdens. Analyzing the shifts directions at patients from various nosologic groups some differential features of a metabolism have been established.ГІГІЄНА, САНІТАРІЯ ТА ПРОФЕСІЙНІ ХВОРОБИ


УДК 612.777.627.236.


Руденко Ю.С., М'якина О.В., Корніца Г.В.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ФАГОЦИТАРНОЇ АКТИВНОСТІ ВІД ІНФРАЧЕРВОНОГО ОПРОМІНЮВАННЯ

Одеський державний медичний університет,

Суворовська райСЕС м. Одеси.


На сучасних промислових підприємствах можуть скластися несприятливі умови, які пригноблююче впливають на резистентність організму робітників що приводить до погіршення стану здоров'я, зростанню захворюваності, в тому числі у осіб репродуктивного віку - до якого відноситься основна маса працюючих. Одним з впливових факторів фізичної природи з несприятливою дією у виробничих умовах на металургійних, ливарних та деяких інших підприємствах є інфрачервоне випромінювання [1,3].

З метою вивчення фізіологічних змін в організмі під впливом такого або подібного випромінювання було проведено експериментальне дослідження мінливості імунобіологічних властивостей піддослідних тварин ( вивчали фагоцитарну активність лейкоцитів крові у морських свинок).

Матеріали і методи досліджень. В якості піддослідних тварин були обрані шестимісячні морські свинки одного віку та практично однакові за вагою ( 340-380 г.).Всього було використано 80 тварин. Перед початком експериментального опромінення морські свинки витримувались в умовах лабораторії на протязі 14 діб. Мікрокліматичні умови в яких витримувались тварини і проводились експериментальні дослідження, відповідали рівням літніх характеристик для споруд рекреаційного призначення (температура повітря +28±2,0ºС, відносна вологість -60 - 80 % та швидкість руху повітря 0,1 - 0,3 м/сек.).Коливання параметрів на протязі експерименту були незначними.

У дослідних тварин вивчали соматоскопічні характеристики та зміни фагоцитарного показника під впливом інфрачервоного опромінення.

В якості джерела інфрачервоних променів була використана стандартна лампа інфрачервона дзеркальна -ІКЗ -250.

Були проведені серії дослідів з використанням різної інтенсивності опромінення: 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 кал/см за 1 хвилину. В кожній серії опромінення проводили тричі з перервою між ними в 24 години. Фагоцитарний показник визначався безпосередньо після опромінювання та через 1 добу. Використані загальноприйняті методи статистичної обробки результатів досліджень [2]. Репрезентативність отриманих результатів обгрунтована триразовою повторюваністю дослідів.

Результати досліджень та їх обговорення. На протязі всього дослідження відхилення соматоскопічних показників та поведінкової характеристики у піддослідних тварин в порівнянні з контрольною групою не відмічалось. Виявлені зміни фагоцитарного показника у піддослідних тварин (в експерименті використано 30 морських свинок, по 10 у кожній серії), свідчать про залежність реакції від інтенсивності та терміну опромінювання.

Всі результати експериментальних досліджень зведені в таблиці 1 .

З наведених даних видно, що при опромінюванні інтенсивністю 0,1 кал/см в 1 хв. імунологічного ефекту майже не виникає, опромінювання на рівні 0,5 кал/см2 в 1 хв. дає суттєве підвищення рівня фагоцитозу, а дози вище 1,0 кал/см2 в 1 хв. — пригнічують фагоцитоз. У контрольній групі тварин фагоцитарний показник за весь термін досліду практично не змінювався.


Таблиця 1.

Характеристика фагоцитарного показника у морських свинок при різній інтенсивності інфрачервоного опромінювання (M±m)

.Інтенсивність опромінювання ал/см2хв

Вихідний рівень фагоцитарного показника

Фагоцитарний показник

1 опромінювання

2 опромінювання

3 опромінювання

зразу

Через 1 добу

зразу

Через 1 добу

Зразу

Через 1 добу

0,1


0,4 ±

0,03

0,45±

0,05

0,4±

0,04

0,35±

0,03

0,50± *

0,05

0,60±

0,059

0,65±

0,066

0,5.


0,3±

0,022

0,43±

0,05

0,47±

0,05

0,70±

0,069

0,44± *

0,046

0,89±

0,09

0,88±

0,092

1,0


0,45±

0,036

0,63±

0,066

0,41± *

0,044

0,92±

0,088

0,49± *

0,051

0,57±

0,06

0,45±

0,05

контроль


0


0,35±

0,031
0,41±

0,039
0,30±

0,024
'В таблиці позначкою ( *) відмічені достовірні результати у порівнянні з фоновими показниками.


Таким чином, інфрачервоні промені проявляють вплив на імунологічну активність. Зміни, що виникають в фагоцитарній активності лейкоцитів крові при опромінюванні тварин знаходяться в залежності від його інтенсивності .

Стимулюючий ефект проявляється при опромінюванні дозами до 0,5 кал/см в 1 хвилину.

Для визначення впливу тривалого опромінювання на імунобіологічні властивості нами використана доза 0,5 кал/см2 в 1 хв. — при якій отримані достовірні результати у вигляді підвищення активності фагоцитозу.

Опромінювання піддослідних тварин проводилося щоденно по 2 години на протязі 15 діб. Дослідження фагоцитозу проводилося один раз в 5 діб через 24 години після опромінювання. Всього в досліді було проведено 10 серій експерименту та використано 50 морських свинок. Результати досліджень зведені в таблиці №2.


Таблиця 2

Характеристика фагоцитарного показника при хронічному опромінюванні (М±m).

. N серії

Фоновий показник

Фагоцитарний показник

Через 5 діб

Через 10 діб

Через 15 діб

1

0,52 ±0,048

0,60 ±0,06

0,92 ±0,10

1,30 ±0,11

2

0,38 ±0,029

0,45 ±0,042

0,66 ±0,072

2,26 ±0,20

3

0,50 ±0,056

1,12 ±0,01

2,90 ±0,32

3,18 ±0,29

4

0,32 ±0,036

0,90 ±0,088

0,95 ±0,10

1,05 ±0,10

5

0,54 ±0,061

0,60 ±0,056

2,20 ±0,20

2,05 ±0,22

6

0,58 ±0,066

0,84 ±0,077

0,95 ±0,10

1,00 ±0,09

7

0,52 ±0,05

0,50 ±0,048

0,72 ±0,066

1,20 ±0,099

8

0,60 ±0,055

1,16 ±0,12

1,54 ±0,12

1,80 ±0,16

9

0,44 ±0,039

1,12 ±0,10

0,84 ±0,078

1,04 ±0,09

10

0,38 ±0,040

0,84 ±0,09

0,68 ±0,066

1,48 ±0,13

Усереднені

показники

0,48 ±0,048

0,73 ±0,069

1,23 ±0,12

1,64 ±0,15

P
>0,05

>0,05

>0,05


Як видно з таблиці 2, після першого опромінювання (через 5 діб) фагоцитарна активність лейкоцитів достовірно підвищилась в порівняні з вихідним рівнем ( від 0,32±0,036 до 0,46±0,042 ). Після другого опромінювання (через 10 діб) активність фагоцитозу ще більше зростає, а після третього (через 15 діб) більше, ніж в 4 рази підвищилась в порівняні з вихідним рівнем.

Таким чином, експериментальними дослідженнями показано, що інфрачервоні промені, на рівні з іншими метеорологічними факторами, проявляють установлену дію на імунобіологічні властивості організму. Ступінь зміни фагоцитарної активності лейкоцитів залежить від інтенсивності опромінювання. Невеликі дози інфрачервоних променів майже не впливають на активність фагоцитозу. Найбільший стимулюючий ефект проявляють дози на рівні 0,5 кал/см2 в 1 хв.; вищі дози ведуть до пригнічення фагоцитарної активності лейкоцитів крові.

Враховуючи те, що в літній період ми досить часто можемо виявляти вплив двох таких складових навколишнього середовища, як висока температура повітря (30-35°С) і значна інфрачервона радіація, можливо чекати конкретних змін імунологічної активності організму людини, пов'язаних з дією цих двох факторів.

Висновки. к і очікувалось, вихідні рівні фагоцитарної активності лейкоцитів піддослідних тварин були досить низькими (таблиця 1). Це, на наш погляд, можна віднести на рахунок впливу незадовільних метеорологічних умов — високої температури та інтенсивної сонячної радіації в літній період.

Подальші дослідження на тваринах виявили пригноблюючу дію на фагоцитоз інфрачервоного випромінювання навіть на рівні 1 кал/см2 в 1 хв, при тому, що в натурних умовах мають місце значно вищі показники опромінювання (2 -4 кал/см2 в 1 хв.)

Виробничі умови часто можуть характеризуватися високою температурою повітря і значною інфрачервоною радіацією, що може привести до змін у фагоцитарній активності лейкоцитів та зниженню імунобіологічних властивостей організму. Тому при оцінці мікрокліматичних параметрів виробничого середовища треба обов'язково враховувати фізичні характеристики довкілля.

Стимулюючі дози інфрачервоного опромінювання, поряд з іншими запобіжними заходами, можуть бути використані з метою подальшого зниження загальної ( неспецифічної) захворюванності робітників підприемств.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

Похожие:

України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 медичні та екологічні проблеми приморських регіонів
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут медицини транспорту”
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница