України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
НазваниеУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
страница7/20
Дата18.10.2012
Размер2.33 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Ключевые слова: течение беременности, исход беременности, гепатит, анемия.


Литература.

1. Шехтман М. М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. - М.: Триада, 1999 - 816 с.

2. Казакова Л. М. Железодефицитная анемия у беременных // Медицинская помощь. – 1993.- №1.- С. 15-17.

3. Фролов В. М., Германов В. Т., Пересадин Н. А. Некоторые показатели иммунитета в диагностике персистирующих НbF – антигеномий у беременных //Акушерство и гинекология. - №9. – 1991. – С.24-26.

4. Семенец Т. Б., Малярчук Н. И., Никитюк В. А. Вплив вирусних гератитів на перебіг і вихід вагітності //Акушерство и гинекология. - №5. – 1998. – С.21-24.

5. Михайленко Е. Т., Закревский А. А., Богдашкин Н. Г., Гутман Л. Б. Беременность и роды при хронических заболеваниях гепато-биллиарной системы. – К.: Здоровья, 1990. – 184 с.

6. Апросина З. Г. Последние достижения в изучении вирусных гепатитов //Русский медицинский журнал. - №4. – 1996. – С. 36-45.

7. Игнатова Т. М., Апросина З. Г., Шехтман М. М., Сухих Г. Т. вирусные хронические заболевания печени и беременность //Акушерство и гинекология. - №2. – 1993. – С.20-24.

8. Lee A.K.J., Ip H.M.H., Wong V.C.W. Hepatites and pregnancy //J. Infect. Dis. – 1998. Vol. 138. – P. 668-671.

9. Рычнев В.Е. Вирусный гепатит у беременных и кормящих матерей. - Л.: Медицина, 1987. – 261 с.

10. Фарбер Н. А, Мартынов К. А., Гуртовой Б. Л. Вирусные гепатиты у беременных. - М. : Медицина., 1990. – 208 с.


Summary.

Zubarenko K. A.

PREGNANCY AND DELIVERY AFTER HEPATITIS


It has been established that past history hepatitis, first of all hepatitis B and C, has a negative influence on pregnancy development and course. At its background anaemia, for example, develops and in such a case the main disease course aggravates together with the increase of pregnancy complications (spontaneus abortion, EPH-hestosis, placental insufficiency) rate. That in its turn is accompanied by deterioration of parameters of adaptation of a newborn.


УДК 616–001.28:57.017.64–055.25


О.М. Надворна

ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІВЧАТ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДІЇ ПІДВИЩЕНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ РАДОНУ

Одеський державний медичний університет


Вступ. Данні останніх досліджень свідчать, що сьогодні рівень здоров’я дітей України, особливо шкільного віку, низький, стрімко збільшується кількість хронічних соціально значущих хвороб, психічних відхилень і пограничних станів, а також порушень репродуктивної системи, знижуються показники фізичного розвитку, збільшується кількість дітей, які належать до груп високого медико-соціального ризику [ 1 ].

Різке погіршення здоров’я дітей зумовлене комплексом соціально-економічних причин, серед яких не останню роль відіграють недосконалість системи медичного забезпечення дітей і підлітків; низька якість харчування; «техногенні навантаження» в результаті промислового забруднення навколишнього середовища, зменшення обсягу профілактичних заходів в амбулаторно-поліклінічній ланці охорони здоров’я та інше [ 2 ].

Порушення екологічної ситуації у різні періоди дитинства несуть в собі ризик виникнення захворювань чи порушення в темпах розвитку дитячого організму. В широкому розумінні екологічний ризик для здоров’я дітей включає як глобальні зміни, які відбуваються на планеті, так і регіональні проблеми – головним чином дія на здоров’я дітей екстремальних кліматичних, геофізичних и геохімічних умов [ 3 ].

Фахівці давно звертають увагу на комплексний вплив несприятливих факторів середовища, зокрема на особливості фізичного розвитку дітей, що мешкають у різних екологічних районах. Однією з екологічних особливостей Одеського регіону є наявність природно-антропогенних аномалій, пов’язаних з підвищеним рівнем радону. Єдиної думки щодо дії радону на людський організм немає. Деякі дослідники вважають, що дія радону малоймовірна через його нестабільність. Інші наголошують на тому, що основну частину дози опромінення людина отримує, коли знаходиться в закритих, не провітрюваних приміщеннях. Треті наголошують на можливості використання невеликих концентрацій з лікувальною метою[4, 5, 6].

Отже, нез’ясованим залишається питання високих концентрацій радону, який входить до комплексу несприятливих факторів при дії на організм, що формується.

Метою нашого дослідження було виявлення особливостей фізичного розвитку дівчаток-підлітків, що мешкають в регіонах з різним рівнем забруднення радоном.

Матеріали і методи. Дослідження проводили в південному районі Одеської області, в трьох селах, які відрізнялись між собою за рівнем радіаційного фону, основну складову якого складав радон і продукти його розпаду. Один з населених пунктів (смт Сарата) розглядався нами як основний, а два інші (с.Колесне, с.Плахтіївка) ­– як контрольні. Визначення рівню радону визначали співробітники радіологічного відділу Одеської Обласної СЕС (Дзюбан М.І., Пирогова І.М.)

Всього було оглянуто 235 дівчаток віком від 9 до 17 років, що мешкають в цих селах і навчаються в місцевих школах. В дослідному селі було обстежено 110, а в контрольних–125 дівчат. Комплексну оцінку їх фізичного розвитку проводили за допомогою соматометричних та стоматоскопічних показників: оцінювали статуру, форму та розмір грудної клітки, форму хребта, визначали вік, зріст, вагу, товщину підшкірно-жирової тканини. Ступінь статевого дозрівання визначали за формулою (Ма, Р, Ах, Ме). Оцінку гармонійності фізичного розвитку розвитку визначали за допомогою методу середніх квадратичних відхилень з побудовою профіля Мартіна [ 7 ] .

Результати дослідження та їх обговорення. Результати дослідження потужності поглиненої дози гамма-випромінювання (ППД) на території населених пунктів Саратського району становила від 0,11 до 0,125 мкГр/год, що відповідає природному радіаційному фону. При визначенні природного радіонукліду радону-222 в усіх населених пунктах вміст його в атмосферному повітрі дитячих садків був значно вищий нормативних вимог, особливо це стосується дослідного району. Щодо забруднення радоном повітря шкіл, то в дослідному районі концентрація його була втричі вища за контрольні райони і склала 185 і 63,5 та 78,5 Бк/м3.

Нами виявлені особливості статевого розвитку дітей, що мешкають у різних екологічних умовах на етапі фізичного формування дівчаток та дівчат-підлітків (Табл. 1, 2 ).

Ступінь гармонійності фізичного розвитку був визначений за допомогою методу середніх квадратичних відхилень з побудовою профіля Мартіна.

На підставі отриманих результатів ми встановили, що: серед дівчат 12-13 років , у яких в темпах статевого дозрівання спостерігається тенденція до затримки, фізичний розвиток нижчий за середній з тенденцією до відставання в масі тіла; серед дівчат з випередженням показників статевого дозрівання зустрічаються середні і вищі за середні за зростом та з підвищенням маси тіла (с.Колесне, с.Плахтіївка); в дослідному смт Сараті серед дівчат цієї ж вікової групи серед виявлених з тенденцією до затримки показників статевого дозрівання, визначались діти середнього зросту з тенденцією до відставання в масі тіла й околу грудної клітки; дівчата з вищими за середні в показниках статевого розвитку, були середнього зросту, але з перевищенням показників маси тіла ( в деяких випадках – з різким перевищенням); дівчата 14-15 років з виявленою тенденцією до відставання в показниках статевого дозрівання в контрольних районах фізично розвинені дисгармонійно з різким відставанням в масі тіла; серед дівчат з випередженням середніх показників статевого розвитку дисгармонічність спостерігається за рахунок підвищеної маси тіла; в дослідному районі всі дівчата з тенденцією до відставання в показниках статевого розвитку фізично були розвинені дисгармонійно з виявленим відставанням в масі тіла; дівчата 16-17 років основного району з виявленою тенденцією до відставання в статевому розвитку відносяться до середнього зросту з різким відставанням в масі тіла.

Висновки. 1. В основному і контрольних районах нашого дослідження була виявлена дисгармонійність фізичного розвитку дівчат і дівчат-підлітків з тенденцією до затримки чи випередження показників фізичного і статевого дозрівання.

2. До початку статевого дозрівання , тобто періоду до 9 років характерна гармонійність в показниках фізичного розвитку обстежених вікових груп дівчат. Всі тенденції в наших спостереженнях з’являються з кінця препубертатного періоду, коли починають розвиватися вторинні статеві ознаки. До кінця пубертатного періоду показники фізичного розвитку, складовою якого є і статевий, вирівнюються, але в смт Сараті відзначено різке відставання в показниках формування статевого та фізичного розвитку.

3. Виявлені нами закономірності в фізичному розвитку дівчат, що мешкають в різних екологічних умовах, можуть бути пояснені різним дозовим навантаженням радону 222, показники якого в смт Сараті були вищими у порівнянні з контрольними районами.

4. Знайдені нами підвищення концентрації радону-222 в приміщеннях перебування дівчат та дівчат-підлітків потребують проведення санітарно-гігієнічних заходів, спрямованих на зниження концентрацій радону-222.

Перспективи подальших досліджень полягають в більш детальному вивченні дії комплексу несприятливих факторів довкілля на розвиток і формування статевої системи дівчат, що мешкають в цих районах. Зокрема, йдеться про необхідність детального вивчення раціонів харчування дівчат, стан яких досліджується.


Ключові слова: радон, фізичний розвиток


Література.

1. Выхристюк О.Ф., Самсыгина Г.А. Проблемы хронической патологи в детском возрасте и демографическая ситуация // Леч. врач. - 998. - №4.- С.- 11 – 13.

2. Моісеєнко Р.О. Здоров’я дітей шкільного віку та першочергові заходи з метою його поліпшення // Охорона здоров’я України. – 2002. - № 3–4 (6–7). - С. 7 – 11.

3. Алексеев С.В., Пивоваров Ю.П. Экология человека. - М: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2001.- 119 с.

4. Василенко И.Я. Малые дозы ионизирующей радиации // Мед. радиобиология. – 1991. - №1. - С. 48–51.

5. Гусаров И.И., Дубовский А.В. Радонотерапия и радиационный гормезис // Мед.радиология и радиационная безопасность. – 1999. - С. №2.- С. 18-25.

6. Разумов А.М. и др.. Радиационный гормезис, радонотерапия и радонопрофилактика заболеваемости // Вопросы курортологии. – 2001. - №5.- С. 47 – 50.

7. Надворний М.М., Кравченко А.Г., Ворохта Ю.М. Гігієна дітей та підлітків. – Одеса: Мединформ, 1999. – 232 с.


Summary.

Nadvorvaya Ye.N.

EVALUATION OF SCHOOLGIRLS’ PHYSICAL DEVELOPMENT LIVING UNDER THE THE HIGH LEVEL RADON


The investigation was hold in Odessa South regions among the girls aged from 9 till 17 years old. We studied the peculiarities of their physical and sexual development and determined their height, weight, circle of the breast, level of harmony of the girls physical development. Sexual development has been defined by formula of sexual development (Ma, P, Ax, Me). It has been established different level of natural radionuclide radon 222 in the regions under inspection. In the regions under investigation its level was equal to 167 Bk/m³, in control region it was 105 Bk/m³ and 108 Bk/m³, while normal level is 50 Bk/m³. We have defined the disharmony in physical development with the tendency to acceleration and delay in physical and sexual development in all investigated regions. In the main region the indexes were more expressed. It can be evoke by high level of radon–222 in the environment. The data obtained may be used in the further sanitary and hygiene actions and complex researches of the environment of Odessa Region.


УДК 613.73-003.96


А.В. Паненко

макромолекулярні трансформації у біологічних рідинах організму як критерій напруженості метаболізму при різних патологічних станах

Одеський державний медичний університет,

Клінічний санаторій ім. В.П. Чкалова, м.Одеса.


Вступ. Проблема верифікації перебігу метаболічних процесів у пацієнтів з різною патологією є надзвичайно актуальною для розуміння передумов виникнення та прогнозування їх перебігу, особливо на етапі медичної реабілітації [3]. Як показує аналіз результатів дослідження клінічних і біохімічних показників у хворих, що проходять медичну реабілітацію відзначаються численні зрушення в системі метаболізму організму, які зумовлені сформованим патологічним слідом і впливом різних екопатологічних факторів на організм [1,3,4], що вимагає достатнього контролю за змінами метаболічного статусу, який включає параметри білкового, ліпідного, вуглеводного обмінів, ендокринної регуляції, функціонування імунної системи в процесі відновлення організму [3,4,10].

На санаторно-курортному етапі медичної реабілітації досить суттєво акцентуються проблеми принципово методологічного та економічного характеру. Економічна проблематика пов’язана із помітним підвищенням собівартості комплексної методики дослідження, зазначених вище параметрів метаболічного статусу. Методологічна проблематика пов’язана, насамперед, зі складністю багатопараметрової інтерпретації, отриманих результатів, що найчастіше не дозволяє адресно використовувати велику частину методів реабілітації (фізіо-, бальнеопроцедури, ЛФК, фармакологічні препарати, харчові добавки) і впливає на ефективність лікування, що виявляється у вигляді відсутності чітких ефектів реабілітації або навіть приводить до погіршень. При цьому цілком очевидно, що в міру усе більшої інтенсифікації контролю метаболічного статусу за допомогою традиційних методів, які базуються на маркерній ідентифікації патологічного сліду [8], і підвищенні обсягів «лікувальних» навантажень кількість випадків неадекватної реабілітації знижуватися не буде.

Основним чинником неадекватної реабілітації, на наш погляд, (нехай навіть для відносно меншої кількості осіб із тих, що користуються санаторно-курортним лікуванням) полягає в тому, що нозологічно орієнтоване завдання підвищення резистентності організму і функціонального стану систем метаболізму на практиці зводиться до лікування основного патологічного сліду, сформованого у організмі до початку реабілітаційного курсів. Іншими словами в проблемі розумного сполучення адресатних корекційних і лікувальних заходів помітний пріоритет залишається за останніми. Змінити цю ситуацію можна тільки в тому випадку, якщо в практику медичної реабілітації впровадити методологічно нові, хоча концептуально традиційні підходи інтегральної оцінки функціонального стану системи метаболізму [5,7], що можливо з використанням методу лазерної кореляційної спектроскопії (ЛКС) біологічних рідин [2,6,7,9].

Методи дослідження. Результат вивчення того чи іншого зразка біологічної рідини за допомогою ЛКС представляється у вигляді гістограми, по осі ординат якої відкладена світлорозсіююча ефективність (у %), а по осі абсцис - розмір відповідних інгредієнтів (так званий діаметр світлорозсіюючих часток у нм). На рис. 1 приведений приклад такої ідентифікації [2,9].Рис. 1. Гістограма, отримана після регуляризації інтегрального ЛК-сигналу (по осі абсцис - розмір часток у нм, по осі ординат - інтенсивність світлорозсіювання).


Щодо її аналізу, то варто звернути увагу на дві обставини. У гістограмі приводяться співвідношення світлорозсіюючої ефективності різних за розміром інгредієнтів, у силу чого детектуються тільки ті біосубстрати, що у конкретному вимірі мають внесок в інтегральне світлорозсіювання зразка, достатнє для їхньої ідентифікації (не менш 1% від загальної світлорозсіюючої ефективності). Звідси випливає, що якщо якийсь біоінгредієнт у даному зразку представлений у концентрації, несуттєвої на тлі інших розсіюючих часток, то даним методом він не ідентифікується;

Метод дозволяє одночасно враховувати внесок біоінгредієнтів, що розрізняються один від одного за розмірами у сотні й тисячі разів. Необхідно мати на увазі, що, чим більший розмір біосубстрату, тим із більшою ефективністю він розсіює падаюче на нього світло. Звідси випливає, що якщо росте концентрація великих часток, то навіть незначне їх зростання буде супроводжуватися дуже істотним підвищенням світлорозсіюючої ефективності даної фракції. Відповідно, якщо знижується концентрація великих за розміром біомолекул, то з більшою ефективністю починають контрастувати більш низькомолекулярні фракції [2,9,11].

З урахуванням приведених обставин необхідно розуміти, що результуюча гістограма не може бути аналізована з позицій простих концентраційних взаємин, найбільш загальноприйнятих у широко представлених у клініко-лабораторній практиці методах седиментації, хроматографії й електрофорезу. Ось чому необхідно більш докладно зупинитися на питаннях інтерпретації результатів ЛКС біологічних рідин.


З метою біологічної інтерпретації ЛК-спектрів світлорозсіювання плазми крові, на основі аналізу багаторічних досліджень [2,6,7,12], був створений семіотичний класифікатор, у якому для проведення аналізу результуюча гістограма розбивається на п’ять зон, як це показано на рис. 2. Таким чином, безперервний розподіл трансформується в дискретний, представленими п’ятьма стовпцями. У такому вигляді програма класифікації аналізує характер перерозподілу між п’ятьма виділеними зонами [6,7,12].

Рис. 2. Результат обробки первинної гістограми для завдань семіотичної класифікації (I – зона часток від 0 до 10 нм, II – зона часток від 11 до 30 нм, III – зона часток від 31 до 70 нм, IV – зона часток від 71 до 150 нм, V – зона часток від 151 нм і вище).


Щодо цього розподілу класифікатор інтерпретує статистично значущі перерозподіли в наступних семіотичних позначеннях: алергологічні зрушення, інтоксикаційні зрушення, аутоімунні зрушення, катаболітичні зрушення, дегенеративно-дистрофічні зрушення, комбінація алергологічних з інтоксикаційними, алергологічних з дегенеративно-дистрофічними та аутоімунних з дегенеративно-дистрофічними. Отже, усі реєстровані трансформації гістограм розподіляються між 8 семіотично інтерпретованими станами. До цього необхідно додати, що в кожному стані виділяється по три ступені виразності (початковий, помірний, виражений). Тому класифікатор дозволяє встановити конкретну приналежність спектра (у межах статичних коливань) до одного з 25 станів (включаючи норму). Цим досягається не тільки кількісна обробка багатопараметрових ЛК-спектрів, але й ідентифікація характеру того чи іншого зрушення. У таблиці 1 представлена кластеризація зрушень за симптомокомплексами і ступенем їх виразності [7,10,12].


Таблиця 1.

Кластеризація зрушень в організмі за результатами дослідження ЛК-спектрів плазми крові

Симптомокомплекс

Ступінь вираженості

Початковий

Помірний

Виражений

Норма

0Алергізація

1.1

1.2

1.3

Інтоксикація

2.1

2.2

2.3

Катаболітичний

3.1

3.2

3.3

Аутоіммунізація

4.1

4.2

4.3

Дистрофічний

5.1

5.2

5.3

Інтоксикаційно-алергічний

6.1

6.2

6.3

Дистрофічно-алергічний

7.1

7.2

7.3

Аутоімунно-дистрофічний

8.1

8.2

8.3


Також слід зазначити, що винятковою особливістю методу ЛКС є повна автоматизація процедур виміру й обробки результатів, простота одержання біологічного матеріалу і висока пропускна здатність установки (до 10-12 визначень у годину). Сам прилад малогабаритний, може експлуатуватися в будь-якому приміщенні, а результати досліджень виходять у вигляді, зручному для архівування і нагромадження в інформаційних мережах [9].

Результати дослідження. Нами на етапі медичної реабілітації для оцінки та аналізу стану гуморального та тканинного гомеостазу методом ЛКС був досліджений біологічний матеріал 476 осіб, структура обстежень яких за відповідними нозологічними групами представлена в таблиці 2.


Таблиця 2.

Розподіл первинних ідентифікацій методом ЛКС за нозологічними групами

№ зп

Найменування нозологічної групи

ЛКС крові

ЛКС сечі

К-сть

%

К-сть

%

1

Захворювання ОРС

52

17,7%

156

20,5%

2

Патологія міокарду

36

12,2%

84

11,0%

3

Судинні захворювання

42

14,3%

96

12,6%

4

Вегетативні розлади

84

28,6%

190

24,9%

5

Захворювання ВДШ

36

12,2%

100

13,1%

6

Ендокринні захворювання

14

4,8%

44

5,8%

7

Захворювання КШТ

16

5,4%

40

5,2%

8

Аутоіммунна патологія

6

2,1%

20

2,6%

9

Інші захворювання

8

2,7%

32

4,2%
Разом

294

100

762

100


У структурі захворювань досліджуваної групи зустрічалися захворювання серцево-судинної (ІХС, атеросклероз судин нижніх кінцівок, гіпертонічна хвороба, ВСД), опорно-рухової (остеохондроз, остеоартрози, сколіози), травної (хронічні гастрити, панкреатити, холецистити, дискінезія жовчовивідних шляхів), дихальної (бронхіальна астма, хронічний бронхіт) і ендокринної (гіпо-, гіпертиреоз, ожиріння, цукровий діабет) систем. Варто звернути увагу на те, що, говорячи про конкретних пацієнтів ми в більшості випадків зіштовхувалися з полісистемними ураженнями.

На першому етапі наших досліджень основним завданням було проведення алгоритмізації результатів дослідження зрушень за рівнем та спрямованістю зрушень у системах метаболізму пацієнтів. У таблицях 3 та 4 представлені результати визначення зрушень у гуморальному та тканинному гомеостазах, визначених методом ЛКС.


Таблиця 3.

Результати визначення зрушень у гуморальному гомеостазі

Симптомокомплекс

Ступінь вираженості

N

%

Початковий

Помірний

Виражений

Норма

13%

-

-

38

13%

Алергізація

-

8%

17%

73

25%

Інтоксикація

-

10%

11%

62

21%

Катаболітичний

-

3%

-

9

3%

Аутоіммунізація

9%

5%

8%

64

22%

Дистрофічний

-

1%

-

3

1%

Інтоксикаційно-алергічний

-

7%

-

20

7%

Дистрофічно-алергічний

-

9%

-

25

9%

Аутоімунно-дистрофічний

-

-

-

0

0%

Всього


294

100%


Алгоритмізація функціональних напружень при різних нозологічних формах захворювань в системі регуляції обміну речовин на рівні гуморального гомеостазу (табл.3).

Окремі патогномонічно значущі ознаки диференціюються відповідно апріорних уявлень про патогенез того чи іншого стану.

Більш складний симптомокомплекс формується з урахуванням ступеня виразності кожної з семіотично зчіплених ознак.

Запропонована алгоритмізація враховувала індивідуальний характер напруженості у гуморальному гомеостазі за ступенем та спрямованістю тих чи інших зрушень (табл.3).


Таблиця 4.

Результати визначення зрушень у тканинному гомеостазі

Симптомокомплекс

Ступінь вираженості

N

%

Початковий

Помірний

Виражений

Норма

7%

-

-

26

7%

Алергізація

4%

7%

4%

57

15%

Інтоксикація

4%

1%

1%

23

6%

Дистрофічний

3%

4%

6%

49

13%

Аутоіммунізація

-

1%

10%

41

11%

Катаболітичний

2%

5%

3%

38

10%

Інтоксикаційно-алергічний

6%

1%

4%

41

11%

Алергічно-аутоіммунний

6%

-

1%

26

7%

Неідентифіковані

21%

-

-

80

21%

Всього


381

100%
Алгоритмізація функціональних напружень при різних нозологічних формах захворювань в системі регуляції обміну речовин та вимірювання макромолекулярних трансформацій на рівні тканинного гомеостазу (табл.4)

На підставі аналізу вираженості та спрямованості зрушень у тканинному та гуморальному слід відзначити низький внесок осіб без відхилень у гуморальному (13%) та тканинному (7%) гомеостазах та достатньо високий (21%) рівень неідентифікованих станів у тканинному метаболізмі. У гуморальному гомеостазі спрямованість зрушень достатньо визначена (значний внесок алергоподібних – 25%, аутоімунних – 22%, інтоксикаційноподібних – 21% зрушень), у тканинному гомеостазі таких внесків окремих спрямованостей не визначено (за всіма напрямками реєструються внески, що коливаються в межах 6-15 %), що може свідчити про достатній рівень варіативності змін тканинного гомеостазу, порівнюючи з гуморальним (особливо, зваживши внесок початкових зрушень). Привертають до себе увагу певні відмінності розподілу у даній популяції. А саме, значне переважання (у 3,5 рази) внесків у гуморальному гомеостазі інтоксикаційноподібних зрушень та значне переважання внесків дистрофічноподібних (у 13 раз) і катаболітичних (у 3 рази) зрушень у тканинному гомеостазі [11].

Окрім вищеназваних критеріїв оцінки нами визначалась спрямованість метаболічних процесів у гуморальному та тканинному гомеостазах (табл.5) [9,11] .

У таблиці 6 представлено результати аналізу переважної спрямованості метаболічних зрушень у гуморальному та тканинному гомеостазах залежно від диференціації за нозологічними групами.


Таблиця 5.

Диференціація патологічних станів на підставі аналізу спрямованості зрушень у плазмі та сечі

Спрямованість метаболічних зрушень у плазмі та сечі

Нозологічна група

I

II

III

IV

V

VI-IX

к

с

к

с

к

С

К

с

к

с

к

с

А (анаболізм)

57 %

43 %

62 %

30 %

73 %

30 %

42 %

32 %

50 %

48 %

48 %

31 %

К (катаболізм)

17 %

45 %

25 %

65 %

27 %

48 %

33 %

57 %

21 %

41 %

33 %

54 %

З (змішані)

26 %

12 %

13 %

5 %

0 %

22 %

25 %

11 %

29 %

11 %

19 %

15 %


Як видно з таблиці 5 серед досліджених нозологічних груп відзначається досить чітка диференціація спрямованості метаболічних зрушень при означених нозологіях. Привертає до себе увагу відсутність змішаних зрушень у гуморальному гомеостазі при патології судинної системи та досить значний їх внесок при дистрофічних ураженнях опорно-рухової системи (1 група), вегетосудинній дистонії (4 група) та найбільший при ураженнях дихальної системи. Досить характерним є співвідношення зустрічності анаболічних та катаболічних зрушень у гуморальному гомеостазі при різних патологіях. У всіх нозологічних групах відзначається переважання у від 1,3 (при ВСД) до 3,5 разів (при ураженнях ОРС) анаболічної спрямованості. Більш диференційованими виглядають зрушення у тканинному (нирковому) гомеостазі. Від диференційно незначущих відмінностей спрямованості при патології ОРС та патології ВДШ до значного у 2,1 рази переважання катаболічної спрямованості при патології серця і менш значного її переважання при ВСД та АГ (судинна патологія).

Таким чином, проведені дослідження дозволили встановити спрямованість та виразність зрушень у гуморальному та тканинному гомеостазах у дослідженого контингенту. На підставі аналізу спрямованості зрушень у гуморальному та тканинному гомеостазі вдалося визначити певні особливості макромолекулярних трансформацій, що свідчили про переважання анаболічних або катаболічних процесів у гуморальному та тканинному метаболізмі, різних нозологічних груп захворювань, що при подальшому опрацюванні має сприяти виробленню критеріїв напруженості метаболізму у гуморальному та тканинному гомеостазах.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Похожие:

України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconУкраїни, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 медичні та екологічні проблеми приморських регіонів
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
Державне підприємство “Український науково-дослідний інститут медицини транспорту”
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
Заснований в 1997 році. Журнал є фаховим виданням для публікації основних результатів дисертаційних робіт у галузі медичних наук...
України, 1999 Професійна спілка робітників морського транспорту України, 1999 Фонд морської медицини, 1999 організація медико-профілактичної служби iconПрофесійна спілка робітників морського транспорту України
В. Г. Руденко ( заступник головного редактора ), Н. А. Мацегора (відповідальний секретар), О. Г. Андрієвський, О. К. Асмолов, В....
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница