Конкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології»
Скачать 88.83 Kb.
НазваниеКонкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології»
Дата18.10.2012
Размер88.83 Kb.
ТипКонкурс

52 від 20 cічня 2010 року

Студентська науково-дослідна робота

Інформаційний бюлетень

В УНІВЕРСИТЕТІ
22-24 квітня 2010 року на базі факультету журналістики Запорізького національного університету за підтримки Міністерства освіти і науки України, Інститут журналістики Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Інституту журналістики і соціальних комунікацій Класичного приватного університету (м.Запоріжжя), Іллінойського університет (м.Чикаго), Факультету медіа та музики (м.Люлео) Технологічного університету (Швеція) відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації сучасного світу».

Проблематика конференції:

1. Глобалізаційні процеси в масових комунікаціях

2. Соціальна відповідальність мас-медіа

3. Медіаекологія та інформаційна освіта в умовах сучасних соціокультурних трансформацій

4. Сучасні технології соціальних комунікацій і підготовка майбутніх журналістів

5. Інтернет-журналістика: стан, проблеми, перспективи

6. Рекламно-інформаційні технології в сучасній картині світу. PR-діяльність і соціальна комунікація

7. Місце видавничої справи в системі сучасних соціальних комунікацій.

Для участі у конференції необхідно подати до 15 лютого 2010 року заявку та статтю для публікації.

За вимоги до статей звертатися до заст. декана з наукової роботи факультету журналістики Чернявської Л.В. (конт.т.: 289-41-11, (067)612-07-49) або в науково-дослідний сектор до Христич І.А. (4 корп., 324 каб., т.: 764-47-23).

Планується публікація статей до початку конференції в науковому виданні «Держава та регіони». Найкращі статті будуть опубліковані в науковому виданні «Наукові записки Інституту журналістики».


Конкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології»

14 грудня 2010 року на біологічному факультеті відбувся конкурс «Найкращий знавець біології», у роботі якого взяли участь студенти 1-5 курсів біологічного факультету.

Конкурс розпочався з теоретичного туру на знання теоретичних аспектів біології, в якому взяли участь 42 студента. Нагородою за правильні відповіді стали бали, які додали до загальної конкурсної оцінки. У рамках практичного туру було заслухано 21 доповідь студентів з презентаціями.

До складу конкурсної комісії входили 8 професорів біологічного факультету: голова конкурсної комісії – декан біологічного факультету, зав. каф. хімії, д-р фарм. н., проф. Омельянчик Л. О.; члени конкурсної комісії: зав. каф. фізіології з курсом цивільної оборони, д. м. н., професор Єщенко В. А.; зав. каф. загальної та прикладної екології і зоології, д. б. н., професор Бовт В. Д.; зав. каф. мисливствознавства та іхтіології, д. б. н., професор Домніч В. І.; зав. каф. імунології та біохімії, д. б. н., професор Колісник Н. В.; зав. каф. садово-паркового господарства та генетики рослин, д. б. н., професор Лях В. О.; д. м. н., професор кафедри імунології та біохімії Фролов О. К.; д. б. н., професор кафедри хімії Бражко О. А.

Конкурсні роботи оцінювались згідно розроблених критеріїв: науковий рівень викладення матеріалу, логічність, науковий стиль, доповідь, презентація. Найкращими серед були визнані роботи таких студентів:

- Зубець Катерини «Глікемія, вміст цинку та інсуліну в панкреатичних клітинах при їх різному функціональному стані», студентки магістратури, гр.. 8.7429-1;

 • Псьол Марини «Теломери та теломераза», студентки 4 курсу, гр. 7426-2а;

 • Харчевської Лілії «Морфологічні особливості та діагностика моноклональної мієломної хвороби», студентки 3 курсу, гр. 4127-1а;

 • Білої Анастасії «Вміст магнію в гранулоцитах крові дорослих і старих щурів та золотистих хом’ячків при одноразовій іммобілізації», студентки 4 курсу, гр. 7426-2а ;

 • Нижняк Олени «Вплив адреналіну, преднізолону та пілокарпіну на вміст цинку та магнію в нейтрофілах мишей», студентки 4 курсу, гр. 7426-2а;

 • Омелюсік Юлії «Активність мієлопероксидази нейтрофілів крові у хворих на ішемічну хворобу серця», студентки 4 курсу, гр. 7426-1а.

За підсумком теоретичного туру та захисту науково-дослідних робіт переможцями стали:

 • Зубець Катерина – І місце;

 • Псьол Марина – І місце;

 • Харчевська Лілія – ІІ місце;

 • Нижняк Олена – ІІІ місце;

 • Біла Анастасія – ІІІ місце;

 • Омелюсік Юлія – ІІІ місце.

Переможці були нагороджені почесними грамотами ректора ЗНУ.
НОВИНИ

19-22 травня 2010 року на базі Київського університету ім. Тараса Шевченка відбудеться Одинадцята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів «Сучасні проблеми хімії».

Працюватимуть секції:

 • неорганічна хімія;

 • органічна хімія;

 • аналітична хімія;

 • фізична хімія;

 • хімія високомолекулярних сполук.

Термін подання тез доповідей та заявок – 1 березня 2010 року.

Реєстраційну картку можна заповнити на сайті конференції http://conference.chem.univ.kiev.ua


4-6 червня 2010 року на базі Волинського національного університету ім. Лесі Українки відбудеться ІV Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства».

У рамках конференції працюватимуть такі секції:

- дискурсознавство та текстологія;

- етнолінгвістики;

- лінгвокультурологія;

- когнітивна лінгвістика;

- комунікативна лінгвістика;

- контрактивна лінгвістика; типологія мов;

- лексична та граматична семантика;

- новітні тенденції лексикографії;

- соціолінгвістика;

- термінознавство;

- теорія та практика перекладу;

- функціональні характеристики мовних одиниць різних рівнів;

- взаємодія слов’янського та романо-германського мовознавства.

Анкети-заявки на учась у конференції та тексти статей подавати до 1 квітня 2010 року.

Матріали доповідей планується опублікувати до початку конференції у часописі «Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, серія «Мовознавство», затвердженому як фахове видання.КРУГЛИЙ СТІЛ «МІФИ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ»


23 грудня 2009 року відбувся традиційний Круглий стіл «Міфи та проблеми екології». Для обговорення були запропоновані такі питання:

 • Чи існує парниковий ефект. Міф чи реальність?

 • Глобальні зміни клімату в світі.

 • Проблема питної води. Що чекає нас далі?

 • Проблеми демографії в Україні і світі.

У засіданні Круглого столу взяли участь почесні гості та викладачі біологічного факультету: начальник НДС Меняйло В.І.; декан біологічного факультету Омельянчик Л.О.; зав. каф. загальної та прикладної екології і зоології Бовт В. Д.; заступник декана біологічного

факультету з наукової роботи Копійка В. В.; доцент кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин Полякова І. А.; доцент кафедри імунології та біохімії Федотов Є.Р.; зав. лабораторією навчально-науково-дослідною лабораторією біоіндикації та біоекології Регіонального науково-виробничого центру «Екологія» Дударєва Г. Ф.; голова студентського сектору НТСА Ткач Ганна.

У засіданні Круглого столу взяли участь 136 студентів біологічного факультету. Ведучою заходу була голова наукового сектору біологічного факультету Дударєва Наталія, яка надала вступне слово декану біологічного факультету проф. Омельянчик Л. О. Декан не лише привітала учасників Круглого столу, а й наголосила на тому, що цей захід переріс в традиційний, який збирає з кожним роком все більше і більше учаників.

З доповідями та підготовленими презентаціями виступили:

- проф. Бовт В. Д. «Сучасні аспекти демографічної ситуації»;

- студ. 1 курсу Єрьоменко Роман «Проблеми демографії в Україні і світі»;

- студ. 4 курсу Грішина Ірина «Визначення вмісту нітратів у овочах» (до питання «Проблеми демографії в Україні і світі»);

- студ. 4 курсу Геневська Яна «Чи існує парниковий ефект. Міф чи реальність?»;

- студ. 4 курсу Якобі Сергій «Моніторинг техногенно-забруднених екосистем»;

- студ. 4 курсу Чубас Євген «Стан питної води на території м. Запоріжжя».

За результатами виступів найактивніші доповідачі були нагороджені почесними грамотами ректора ЗНУ.

Слід також відзначити, що в рамках Круглого столу проводився фотоконкурс «Запоріжжя – очима екологів», в якому взяли участь студенти факультетів менеджменту, фізичного виховання, біологічного та факультету соціальної педагогіки та психології. За результатами роботи конкурсної комісії почесними грамотами ректора ЗНУ були нагороджені такі студенти: Домніч Андрій (біологічний факультет), Момот Діна (факультет фізичного виховання), Міщенко Наталія (біологічний факультет). Також виражаємо подяку тим, хто взяв участь у цьому фотоконкурсі: Новікова Ксенія (біологічний факультет), Білик Катерина (біологічний факультет), Ткач Ганна (факультет соціальної педагогіки та психології), Шишкін В.О. (доц. кафедри менеджменту та логістики).

Голова наукового сектору НТСА біологічного фак-ту Дударєва Наталія

ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ !!!


Шановні наші викладачі та наставники, дозвольте Вас привітати з Днем народження і побажати щастя, здоров’я, натхнення та успіхів в усіх справах!
У ці зимові дні свій День народження відсвяткували:

1 січня – головний бухгалтер ЗНУ Тимошик Василь Федорович

1 січня – д. ф.-м. н., проф., зав. кафедри фізики та методики її викладання Олександр Іванович Іваницький

3 січня – к.б.н., доц. кафедри мисливствознавства та іхтіології Рубцова Наталія Юріївна

15 січня – к.с/г н., доц кафедри загальної та прикладної екології та зоології Дударєва Галина Федорівна

17 січня – к.б.н., доц. кафедри садово-паркового господарства та генетики рослин Фендюр Людмила Михайлівнагії

20 січня – к. б. н, доц. кафедри мисливствознавства та іхтіології Лебедєва Наталія Іванівна

24 січня – к. б. н., доц. кафедри хімії Лашко Наталія Петрівна

24 січня – зав. кафедри алгебри і геометрії, д. ф.-м. н., проф. Аркадій Костянтинович Приварников

29 січня – к. б н., доц. кафедри загальної та прикладної екології та зоології Домбровський Костянтин Олегович

29 січня – зав. кафедри олімпійського та професійного спорту, к.пед.н., доц. Андрій В`ячеславович Сватьєв

З повагою, Ваші студенти та колеги

За детальнішою інформацією про конкурси та конференції звертатися в науково-дослідний сектор до Христич Ірини Анатоліївни

(4 корп., 324 каб., т.: 764-47-23).
Засновник і видавець:

Науково-дослідний сектор Запорізького національного університету

Розповсюджується безкоштовно

Наклад 75 примірників


Виходить двічі на місяць

українською мовою


Адреса редакції:

м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66, 69063, т.: 8(061)764-47-23;

http://sites.zsu.zp.ua/student_science

e-mail:nds_znu@ukr.net


Похожие:

Конкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології» iconКонкурсу студентських наукових робіт
Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному...
Конкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології» iconДипломами І ступеню
Запорізького національного університету відбулася підсумкова науково-практична конференція з підведення результатів Всеукраїнського...
Конкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології» iconКонкурс-захист проводиться у три етапи
Малої академії наук України та готують дітей до написання науково-дослідницьких робіт та участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті...
Конкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології» iconПрограма з біології на базі старшої школи на іспиті з біології вступник до вищого навчального закладу повинен виявити
Біологія — наука про живу природу. Зв'язки біології з іншими науками. Різні організації живої матерії. Основні ознаки живого. Основні...
Конкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології» iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням біології 8-9 клас
Школи (класи) з поглибленим вивченням біології мають на меті розвивати в учнів здібності до біології, задовольнити інтерес учнів...
Конкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології» iconГолова приймальної комісії
Програму співбесіди з біології розроблено на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології (наказ Міністерства освіти...
Конкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології» iconРеферат на цикл наукових праць
Ключові слова: біологічна компонента природничої освіти, профільне навчання біології, засоби навчання природознавства, навчальні...
Конкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології» iconПрограма вступного випробування з біології ІІ вища освіта
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. – Полтава: пнпу, 2012. – 27...
Конкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології» iconПрограма вступного випробування з біології Галузь знань
Програма вступного випробування з біології для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. – Полтава: пнпу, 2012. –...
Конкурс студентських робіт «Найкращий знавець біології» iconРеферат «механізми функціонування органів системи травлення» Остапченко Людмила Іванівна доктор біологічних наук, професор, директор Навчально-наукового центру (ннц) «Інститут біології»
Остапченко Людмила Іванівна – доктор біологічних наук, професор, директор Навчально-наукового центру (ннц) «Інститут біології» та...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница