Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma
НазваниеRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma
страница5/47
Дата17.10.2012
Размер1.17 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


Sadarbības partneru iesaiste RA maģistra programmā ļauj efektīvāk apzināt un praksē pielietot ES izglītības prioritātes, kā arī aktivizēt RA mācībspēku apmaiņu, stažēšanos ārzemēs. Tā kā vieslektori aktīvi piedalās zinātniskajā darbībā (skat. 6.pielikumu Akadēmiskā personāla CV), tad maģistra programmā iesaistītie doktoranti, arī bakalaura programmā studējošie piedalās šajās lekcijās, gūstot ierosmi jauniem zinātniskiem pētījumiem, metodoloģijai.

2005./2006.studiju gadā filoloģijas programmas studenti klausījās:

- prof. G. Iannaccaro (Milānas Universitāte) lekcijas par sociolingvistikas un etnoligvistikas jautājumiem,

- asoc. prof. B. Maskuļūna (Šauļu Universitāte) lekcijas vispārīgajā valodniecībā un lietuviešu valodas vēsturē,

- asoc.prof. A. Butkus (Vītauta Dižā Universitāte) lekcijas baltu filoloģijā,

- prof. T. Viherkeviča (A. Mickeviča Universitāte) lekcijas par mazāk lietotajām valodām Eiropā.

2006./2007. studiju gadā maģistra programmas studiju plāns paredz vairāku vieslektoru lekcijas:

- prof. T. Viherkevičs (A. Mickeviča Universitāte) – Valodas sociālie un reģionālie varianti ES kontekstā,

- asoc.prof. A. Butkus (Vītauta Dižā Universitāte) – Etnolingvistika, Baltu valodu salīdzināmā gramatika,

- lekt. H. Martins (Berlīnes Universitāte) – ES valodu politika,

- prof. G. Iannaccaro (Milānas Universitāte) – 20. gadsimta tendences valodniecībā.

Sadarbībā ar Vītauta Dižā, Milānas, A. Mickeviča universitātēm 2007.gada 24.-26.maijā Rēzeknē notiks otrā starptautiskā konference par reģionālo un minoritāšu valodu lomu Eiropā.


11. Apliecinājums par studiju turpināšanas iespēju programmas īstenošanas pārtraukšanas gadījumā

Vienošanās par studiju turpināšanu programmas pārtraukšanas gadījumā ir noslēgts ar LU Filoloģijas fakultāti un maģistra programmu filoloģijā (skat.12. pielikumu), taču, ņemot vērā Boloņas deklarācijas prasības, kā arī ilggadējo sadarbību ar Kauņas Vītauta Dižā Universitāti, šobrīd tiek veikts salīdzinājums abu augstskolu maģistra programmām, kas neizslēdz iespēju līdzīga līguma noslēgšanai arī ar šo augstskolu.


12. Programmas attīstības plāns

Ņemot vērā RA akadēmiskās studiju programmas „Filoloģija” statistiku, ka ~30 % programmas beidzēju turpina studijas maģistrantūrā, pilnveidot un stabilizēt iesāktos programmas studiju procesa organizatoriskos un satura jautājumus:

  1. paplašināt sadarbības iespējas ar Vītauta Dižā Universitāti, domājot par kopīgas programmas un akadēmiskā grāda piešķiršanas iespējām šajā programmā studējošajiem (2008./2009.studiju gads),

  2. turpināt vieslektoru iesaisti programmas realizēšanā gan atsevišķu studiju kursu, gan lekciju ciklu sagatavošanā,

  3. sekmēt studentu un docētāju apmaiņas procesu (studijas, stažēšanās); studējošajiem vienreiz studiju laikā, docētājiem vienreiz divos studiju gados,

  4. saglabāt programmas specifiku: integrētie filoloģijas kursi, mūsdienu baltu valodu, tulkošanas metodikas apguve, tādējādi gādājot par akadēmiskās studiju programmas piesasiti darba tirgum, absolventu konkurētspējas palielināšanu ES darba tirgū,

  5. vērst uzmanību programmas reklamēšanai, veicinot citu augstskolu filoloģijas programmas beidzēju interesi par studijām RA,

  6. paaugstināt docētāju svešvalodu zināšanas (t.s. lietuviešu valodas), iesaistoties kopīgu programmu veidošanā ar Vītauta Dižā Universitāti un sagaidot RA maģistra programmās studējošos no sadarbības augstskolām,

  7. sekmēt zinātniski pētniecisko projektu izstrādi un īstenošanu Latgales reģionā.

Filoloģijas katedras zinātniskais potenciāls, veiksmīgā sadarbība ar ārzemju partneriem ļauj perspektīvā (2009. gads) domāt par doktorantūras programmas un promocijas padomes izveidošanu.


PIELIKUMI

2. pielikums


STUDIJU PLĀNIAkadēmiskā maģistra programma “Filoloģija”

Studiju plāns pilna laika klātienes studijās
1.semestris

Kurss


Stundu skaits

sem.

Kontakt- stundas

Kredīt-


punkti

Pārbau-dījuma forma

Docētājs

Obligātā daļa – 12 KP


20.gadsimta filozofija

120

20

3

eks.

asoc.prof. V.Tēraudkalns

Mīts – folklora - literatūra

120

20

3

eks.

asoc.prof. A.Juško-Štekele

20. gadsimta literatūras pētniecības metodes

120

20

3

eks.

doc. I.Šuplinska

20. gadsimta tendences valodniecībā

120

20

3

eks.

lekt. S.Lazdiņa

Ierobežotās izvēles daļa – 8 KP


Literatūrkritikas teorija un prakse

80

16

2

d.iesk.

doc.I.Šuplinska

Modernisms

120

20

3

eks.

doc.O.Senkāne

Sociolingvistika

120

20

3

eks.

lekt. S.Lazdiņa

Baltu mitoloģija

80

16

2

d.iesk.

asoc.prof. A.Juško-Štekele

Projektu vadība

80

16

2

d.ieks.

prof. R.Liepiņa
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

Похожие:

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconRĒzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte otrā LĪMEŅa profesionāLĀs augstāKĀS

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconRĒzeknes augstskola

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница