Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma
НазваниеRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma
страница14/47
Дата17.10.2012
Размер1.17 Mb.
ТипДокументы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   47Kursa apraksts – plāns:


 1. Ievadjautājumi. Teksts, adresāts, autors.

 2. Psihoanalītiskā metode, libido, sublimācija; dziņu enerģija, kompleksi (Edipa, Narcisa, Napaleona u.c.).

 3. K.G.Junga arhetipu teorija. Pirmtēls, arhetipiskie tēli, kolektīvās bezapziņas un jaunrades saistība. Arhetipu teorijas iespējas teksta analīzē.

 4. Strukturālisms. Atslēgas vārdi, teksta analīzes lingvistiskie līmeņi.

 5. Lingvistiskā teksta analīze. Metavalodas jēdziens.

 6. Postsrukturālās metodes principi teksta analīzē.

 7. Asociatīvā dzejas interepretēšanas metode.

 8. Feminisma kritikas iespējas daiļdarba interpretācijā.

 9. Filoloģiskā pieeja teksta analīzē.

 10. Hermenētika. Hermenētiskā apļa paradokss. Interpretācijas iespējas.

 11. Receptīvās estētikas pamatprincipi teksta interpretācijā. Teksts kā lasītājam adresētu mājienu kopums.

 12. Jaunā kritika. Kontekstuālisms.

 13. Jaunais vēsturiskums. Atgriešanās pie teksta tapšanas un kultūras nosacījumiem.

 14. Vienas metodes (pēc studenta izvēles) teorētisks apskats, praktiskā pielietojuma demonstrējums nelielā teksta fragmentā.


Prasības kredītpunktu iegūšanai:

40 % - praktisko nodarbību apmeklējums un prasību izpilde,

60 % - eksāmens


Literatūra

01 -mācību literatūra

Lasmane S. Rietumeiropas ētika no Sokrata līdz postmodernismam.-R., 1998.

Николина Н.А. Филологический анализ текста.-М., 2003.

Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста.-М., 2004.


02 – papildliteratūra

Grīnvalde A. Laiks un dzeja.-Liepāja, 2000.

Jungs K.G. Psiholoģiskie tipi.- R., 1995.

Lasmane S. Rietumeiropas ētika no Sokrata līdz postmodernismam.-R.,1997.

Veidemane R. Izteikt neizsakāmo.- R., 1977.

Uz kurieni, literatūras teorija?/ sak. Ivbulis V.- Rīga, 1995.

Барт Р.Избранные статьи.-М.,1994.

Бахтин М.М. Фрейдизм. Формальный метод.-М.,2000.

Введение в литературооведение.-М., 1999.

Лотман Ю.Структура художественного текста.-М.,1970.

Марченко Е.В.Лингвистический анализ текста.-Дауг.,1996.

Называть вещи своими именами.-М.,1986.

Словарь символов/Сост.Керлот Х.Э.-М.,1994.

Biddle A.W. Reading, writing and the study of literature.-New York,1998.

Griffith K. Writing essays abaut literature. A Guide and Style Sheet. – Sas Diego, HBJ, 1990.

Language and Literature/ ed.Croft S. – Oxford, 2001.

Modern Literary Theory/ ed. Rice P. – London, 1992.


03 – ieteicamā periodika

Grāmata.- 1990.- 1992.

Kentaurs.


04 – internetresursi

http://aptechka.agava.ru/statyi/teoriya/ststyi.html

http://uchcom.botik.ru/az/lit/coll/ontolog1/10-rakov.htm


Kursa nosaukums

20.gadsimta literatūras pētniecības metodes


Kursa kods
Kredītpunkti

3

ECTS kredītpunkti

4,5

Apjoms (akadēmisko kontaktstundu skaits semestrī)

20

Zinātnes nozare

Literatūrzinātne

Zinātnes apakšnozare

Literatūras teorija

Lekciju skaits

10

Semināru un praktisko darbu skaits

10

Kursa apstiprinājuma datums

10.10.2006.

Institūcija, kas apstiprinājusi datumus

Filoloģijas katedra

Kursa autori

Dr. philol. doc. Ilga Šuplinska

Priekšzināšanas

akadēmiskās maģistra studiju programmas “Filoloģija” 1.kursa 1.semestra obligātās izvēles daļas kurss

Kursa anotācija

Kursa mērķis: apgūt modernās literatūrpētniecības metodes, apjaust pētniecisko pieeju daudzveidīgās iespējas, prast tās pielietot teksta analīzē.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   47

Похожие:

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconRĒzeknes augstskola pedagoģijas fakultāte otrā LĪMEŅa profesionāLĀs augstāKĀS

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconFizikas maģistra studiju programma satura rāDĪTĀJS

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconProfesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconRĒzeknes augstskola

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconProfesionāLĀ maģistra studiju

Rēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma iconAkadēmisko maģistra un doktora studiju programmU

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница