Akadēmiskā bakalaura studiju programma
НазваниеAkadēmiskā bakalaura studiju programma
страница4/59
Дата15.10.2012
Размер4.7 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

3.STUDIJU PROGRAMMAS SATURS
    1. Studiju programmas esošais saturs4.1.1.tabula

Četrgadīgās akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studiju kursiKURSA NOSAUKUMSKursa kredīts

KURSA PĀRBAUDES

FORMADOCĒTĀJS

Eksāmens

Diferencētā

ieskaite

A daļa: OBLIGĀTIE KURSI – 91 KP

Ievads ekonomikā

4

1
Prof.J.Saulītis

Asoc.prof.J.Eglītis

Lekt.I.Kuņicka

Makroekonomika

3

1
Prof.J.Saulītis

Asoc.prof.A.Nikolajevs

Lekt.I.Kuņicka

Mikroekonomika

3

2
Prof.J.Saulītis

Doc. Ļ.Nikolajeva

Lekt.E.Čižo

Augstākā matemātika

8

2
Doc.V.Gedroics

Lekt.V.Gedroica

Informātika (ievadkurss)

4
2

Doc.N.Bogdanova Doc.S.Ignatjeva

Lekt.V.Vagale

Uzņēmējdarbība LR

2
1

Prof.N.Baranovskis

Lekt.S.Zelča

Lekt.M.Kuzenko

Tautsaimniecības vēsture

4

1

1

Prof.J.Saulītis

Lekt.I.Kuņicka

Ekonomikas teoriju vēsture

4

1

1

Asoc.prof.A.Nikolajevs

Lekt.E.Čižo

Lekt.T.Bikovskis

Informatīvās sistēmas un tīkli

2

1
Doc.N.Bogdanova

Lekt.V.Vagale

Lietišķo programmu paketes

2
1

Doc.S.Ignatjeva

Doc.N.Bogdanova

Lekt.V.Vagale

Statistika ekonomikā

3

1
Doc.A.Orlovska

Doc.A.Sondore

Mārketinga pamati

4

1

1

Asoc.prof.A.Nikolajevs

Doc.V.Voronovs

Lekt.T.Bikovskis

Grāmatvedība

8

2
Lekt.D.Sitnika

Menedžmenta pamati

4

1

1

Doc.L.Gorbaceviča

Lekt.I.Ostrovska

Ekonomisko procesu matemātiskā modelēšana

4
2

Doc.V.Gedroics

Finansu teorija un pārvalde

4

1
Asoc.prof.G.Gončarovs

Starptautiskā ekonomika

2

1
Doc.V.Voronovs

Lekt.T.Bikovskis

Studiju darbi

8
aizstāvēšana
Studiju prakse

6
aizstāvēšana

Asoc.prof. A.Nikolajevs

Bakalaura darbs

12
aizstāvēšana
B daļa: OBLIGĀTIE KURSI – 57 KP

Demogrāfija

3

1
Asoc.prof. O.Peipiņa

Socioloģija

4

1

1

Asoc.prof.V.Meņšikovs

Lekt.V.Stūrainis

Ekonomiskā ģeogrāfija

4
2

Lekt.S.Rutkovska

Ekonomiskā socioloģija

2
1

Asoc.prof.V.Meņšikovs

Asist.V.Boroņenko

Lietišķā sociologija

2
1

Asoc.prof.V.Meņšikovs

Lekt.I.Ostrovska

Vācu valoda

8

1

3

Lekt.M.Ļebedjkova

Angļu valoda

8

1

3

Lekt.J.Semeneca

Adrošināšanas pamati


2
1

Prof.N.Baranovskis

Lekt.V.Stūrainis

Uzņēmuma finanses

4

1

1

Prof.N.Baranovskis

Lekt.S.Zelča

Lekt. M.Kuzenko

Firmas ekonomika

2

1
Doc.Ļ.Nikolajeva

Lekt. E.Čižo

Lietišķā matemātika

2
1

Doc.V.Gedroics

Praktiskais mārketings

2

1
Doc.V.Voronovs

Lekt.T.Bikovskis

Starptautiskais mārketings

2

1
Doc.V.Voronovs

Prečzinību pamati

2
1

Lekt.T.Smane

Civiltiesības

2
1

Lekt.J.Radionovs

Banku darbība

2
1

Doc.J.Baltgailis

Lekt. A.Zelčs

Darba tiesības

2
1

Lekt.J.Radionovs

Mūsdienu ekonomiskās teorijas

2
1

Asoc.prof. A.Nikolajevs

Personālvadība

2
1

Lekt.I.Ostrovska

LR ekonomikas problēmas

2
1

Asoc.prof.A.Nikolajevs

Es un ekonomiskā integrācija

2
1

Doc.V.Voronovs

Tūrisma ekonomika

2
1

Prof. J.Saulītis

Reģionālā ekonomika

2
1

Prof.V.Kosiedovskis

Lekt.I.Kuņicka

C daļa: BRĪVAS IZVĒLES KURSI – 12 KP

Latvijas kultūras vēsture

2
1

Lekt.I.Kupšāne

Pasaules kultūras vēsture

2
1

Lekt.I.Šenberga

Reliģiju vēsture

2
1

Asoc.prof.A.Stašulāne

Psiholoģijas pamati


2
1

Prof.A.Vorobjovs

Lekt.A.Ruža

Tiesību pamati

2
1

Lekt.J.Radionovs

Filozofijas pamati

2
1

Doc.L.Gorbaceviča

Lekt.A.Felcis

Ētika

2
1

Doc.L.Gorbaceviča

Lekt.A.Felcis

Estētika

2
1

Doc.L.Gorbaceviča

Lekt.A.Felcis

Loģika

2
1

Lekt.B.Volkovičs

Politoloģija

2
1

Asoc.prof.A.Ivanovs

Lekt.D.Oļehnovičs

Sociālā psiholoģija

2
1

Prof.A.Vorobjovs

Personības psiholoģija

2
1

Prof.A.Vorobjovs


Prasības akadēmiskā bakalaura grāda iegūšanai ir sekmīgi apgūta studiju programma, nokārtots gala pārbaudījums ekonomikā un aizstāvēts bakalaura darbs.

Informācija par studiju plānu un studiju kursu aprakstiem ir apkopota 1.un 2. pielikumā.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   59

Похожие:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconAkadēmiskā bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconRēzeknes Augstskola Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte Akadēmiskā maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “ Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs ”

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconDabas zinātņu bakalaura (B. dab zin.) akadēmiskā grāda iegūšanai ģeoloģij ā

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconInformatīvs materiāls Bioloģijas bakalaura programmas studiju gada studentiem

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconĢeoloģijas doktora studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconHumanitāro zināTŅu maģistra studiju programma

Akadēmiskā bakalaura studiju programma iconII. Profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница