У правління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації
НазваниеУ правління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації
страница2/5
Дата15.10.2012
Размер0.72 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5
Антон Макаренко. 

1991 року в Полтавському державному педагогічному інституті ім. В. Г. Короленка відбулася установча конференція макаренкознавців, на якій було створено Міжнародну макаренківську асоціацію. Її засновниками стали 11 країн світу.

В Марбурзькому університеті (Німеччина) працює лабораторія Макаренка. Постановою Ради Міністрів УРСР від 11 вересня 1964 р. заснована медаль А. С. Макаренка.


Ім'я Антона Семеновича Макаренка увічнене на карті Сумщини:


Білопільщина:

1937 р. – його ім'ям названо вулицю у м. Білопілля.

1940 р. – відремонтовано школу-інтернат, яка носить ім'я Макаренка і нині.

У місті розташовано два погруддя великого педагога. Сьогодні діє міський краєз­навчий музей ім. А. С. Макаренка, відкритий у 1968 р.

Суми:

Педагогічний університет носить ім'я А. С. Макаренка (з 1957 р.), біля університету встановлений пам’ятник. У 1989 р. в університеті відкрито музей педагога.

Лебедин:

1927 р. – ім'я А. С. Макарен­ка присвоєно педагогічному училищу; з 2002 – це педагогіч­ний коледж ім. А. С. Макаренка.

Охтирка:

Гімназія ім. А. С. Макаренка – філіал Сумського педагогічного університету.


Твори

Педагогические сочинения : в 8-ми т. – М. : Педагогика, 1983-1986.

Методика виховної роботи. – К. : Рад. школа, 1990. – 366 с.

О воспитании / сост. и авт. вступ. ст. В. С. Хелемендик. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Политиздат, 1990. – 415 с.

Воспитание гражданина. – М. : Просвещение, 1988. – 303 с.

Педагогическая поэма. – М. : Художественная лит., 1987. – 623 с. (Классики и современники сов. лит.).

Книга для родителей : лекции о воспитании детей. – М. : Правда, 1986. – 448 с.


Про нього

Сумщина в іменах : енцикл. дов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : АС-Медіа, 2004. – С. 282.

Ярмаченко, М. Д. Макаренко Антон Семенович // Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008.– С. 471– 472.

Літературна Харківщина : довідник. / за ред. М. Ф. Гетьманця. – Х. : Майдан, 1995. – С. 215–216.

Творческое использование педагогического наследия А. С. Макаренко в воспитании будущих молодых рабочих : учеб.-метод. пособие / сост. Е. Д. Варнакова. – М. : Высшая школа, 1991. – 415 с.

Развитие идей А. С. Макаренко в теории и методике воспитания / под ред. В. М. Коротова. – М. : Педагогика, 1989. – 320 с.

Подвиг великого педагога : тез. докл. и сообщ. к науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А. С. Макаренко. – Белополье, 1988. – 64 с.

Сидоренко, О. А. Робота А. С. Макаренка над виявленням, розвитком здібностей та обдарувань вихованців колонії імені М. Горького та комуни імені Ф. Дзержинського // Краєзнавство : наук.-метод. та практ. аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (15-16 черв., 2011р., Суми). – Суми, 2011. – С. 149–151.

Україна в добу «великого терору» : 1936-1938 роки / авт.-упор. : С.  Богунов, В. Золотарьов та ін. – К. : Либідь, 2009. – 542 с.

С. 74 – факти, що у 1935-1936 рр. А. С. Макаренко працював помічником начальника відділу трудових колоній НКВС УРСР, хотів написати книгу про чекістів.

Нестеренко, П. Поема його життя : до 120-річчя від дня народження А. С. Макаренка // Земляки : альманах Сумського земляцтва в Києві. Вип. 5. – Суми, 2009. – С. 143–146.

Педагогічна система А. Макаренка // Левківський М. В. Історія педагогіки : навч.-метод. посібник. 3-е вид., доп. – К. : Центр учбової л-ри, 2008. – С. 149–161.

Корнющенко І. Добротою, довірою і вимогливістю // Корнющенко І. Відлуння : оповідки та етюди з життя Сумщини і тих, хто працював або бував у цьому краї. – Суми, 2006. – С. 94–97.

Про методи виховання А. С. Макаренка та про одного з вихованців П.  Дроздюка.

Педагогічна спадщина Антона Макаренка // Артемова Л. В. Історія педагогіки України : підручник. – К. : Либідь, 2006. – С. 312–318.

Макаренко Антон Семенович // Українська педагогіка в персоналіях : у 2-х кн. Кн. 2. XX ст. – К., 2005. – С. 177–187.

Антон Семенович Макаренко // Мосіяшенко В. А., Курок О. І., Задорожна Л. В. Історія педагогіки України в особах : навч. посіб. – Суми, 2005. – С. 220–231.

Рибалко, Л. С. Ідеї А. С. Макаренка про самореалізацію особистості у контексті вивчення педагогіки студентами вищих навчальних закладів // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Суми : СДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – С. 167–173.

Антон Семенович Макаренко (1888-1939) // Хрестоматія з історії педагогіки. Ч. 1. Вітчизняна школа і педагогіка. – Суми, 2003. – С. 195–224.

Макаренко Антон Семенович // Провідники духовності в Україні. – К., 2003. – С. 487–488.

Українська школа й педагогіка між двома світовими війнами. Педагогічна діяльність А. С. Макаренка // Любар О. О. Історія української школи і педагогіки / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко – К., 2003. – С. 358–367.

Рисіна, М. Ю., Скорець С. В. Деякі проблеми виховання дітей із неповних сімей в педагогічній спадщині А. С. Макаренка // Матеріали четвертої Сумської обласної наук. історико-краєзнавчої конф. (14-15 грудня 2001р.). Ч. 1. – Суми, 2001. – С. 51–53.

Кудояр, Л. М. Психологічні погляди А. С. Макаренка на винагороду за дитячу працю // Педагогічні науки : зб. наук. праць / СДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми, 1999. – С. 94–100.

Черников, А. П. Неизвестная работа В. Ф. Переверзева о творчестве А.  С. Макаренко // Записки отдела рукописей. Вып. 47. – М., 1988. – С. 165.

Переверзев, В. Ф. Творческий путь А. С. Макаренко (глава из монографии «Творчество А. С. Макаренко»). Публикация А. П. Черникова // Там само. – С. 176.


В періодиці

Кудояр, Л. М. Вимога як складова виховної системи А. С. Макаренка // Освіта Сумщини. – 2011. – № 1. – С. 50–54.

Галів, М. Д. «Актуальність – неактуальність» вивчення творчості А. С. Макаренка // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 4. – С. 40–51; Директор школи, ліцею, гімназії. – 2008. – № 4. – С. 78–84.

Лазарєв, М. О. Особистість і педагогічні технології // Освіта Сумщини. – 2010. – № 4. – С. 10–15.

Фролов, А. Людина в системі виробництва : «соціальний капітал» Ф. Фукуями і «господарювання» А. С. Макаренка // Шлях освіти. – 2010. – № 2. – С. 35–37.

Тихонова, И. Завод от беспризорников // Труд. – 2009. – 31 июля. – С.  13.

Доркену, А. Спадщина Антона Макаренка : презентація видання // Освіта України. – 2009. – 17 лип. – С. 6.

Абаринов, О. Втомлене серце : виповнилося 70 років від дня смерті чудового педагога та письменника Антона Макаренка // День. – 2009. – 11 квіт. – С. 7.

Абаринов, О. Антон Макаренко : роман з НКВС // Пенсійний кур’єр. – 2009. – 10 квіт. – С. 6.

Євтух, М. Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності : аналітичний звіт про Міжнародну наук.-практ. конф., присвячену 120-й річниці від дня народження видатного вітчизняного педагога // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 2. – С. 93–98.

Через серце і розум до дитини : макаренкознавці про Макаренка та макаренкознавство // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2009. – № 2. – С. 99–108.

Абаринов, А. Как Антон Макаренко стал офицером НКВД // Комс. правда в Украине. – 2009. – 13-19 марта. – С. 14.

Мельничук, С. Перспектива в системі навчально-виховної роботи молодших школярів : на основі методики А. С. Макаренка // Початкова школа. – 2008. – № 11. – С. 55–57.

Дічек, Н. П. Спадщина А. С. Макаренка – феномен світового освітньо-виховного процесу : до 120-ї річниці з дня народження А. С. Макаренка // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 3-4. – С. 15–26.

Музика, О. Л. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка і сучасні підходи до розвитку здібностей // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 3-4. – С. 15–26.

Ткаченко, А. Педагогічні пріоритети сучасності : міжнародна наук.-практ. конф., присвячена 120-й річниці від дня народження А. С. Макаренка // Освіта. – 2008. – 14-21 трав. – С.  7.

Юдин, Л. Антон Макаренко и его «Педагогическая поэма» // Правда Украины. – 2008. – 24 апр. – С. 20.

Долганова, Л. Антон Макаренко і сучасні проблеми освіти і науки // Освіта України. – 2008. – 1 квіт. – С. 5.


7 квітня

120 років від дня народження П. А. Сапухіна

(1893-1970)

Павло Андрійович Сапухін – один з найстаріших, відомих і авторитетних краєзнавців Сумщини, педагог. Родом він з с. Ямне Великописарівського району, але дитинство його і значна частина життя минали у Великій Писарівці, куди перебралася сім'я після смерті батька – сільського священика, що сталася через два тижні після народження Павла.

Навчався П. Сапухін спочатку в Сумському духовному училищі, Харківській семінарії, потім у Петроградській духовній академії на літературно-словесному відділенні. Одночасно відвідував заняття в інституті історії мистецтв. Обидва навчальні заклади закінчив у 1917 році.

Трудову діяльність розпочав у вересні 1917 р. викладачем російської мови в школі м. Сватова нинішньої Луганської області. З 1920 по 1941 р. жив у Великій Писарівці, займаючись педагогічною роботою, з якою поєднував краєзнавчу, журналістську, музейну діяльність.

Педагогом він був обдарованості виняткової. Його уроки колишні учні згадували як найсвітліші хвилини життя. Сапухінівський досвід популяризували у київській і московській пресі. Високу оцінку здобували його доповіді на республіканських і всесоюзних педагогічних читаннях. Авторитет продовжував зростати, коли 1948 р. переїхав до Сум, де працював спершу інспектором облвно, а потім – завідуючим кабінетом педагогіки і заступником директора інституту удосконалення вчителів.

Краєзнавчою роботою П. А. Сапухін почав займатись з 1920 р., коли організував у Великописарівській середній школі один з перших у пожовтневій Україні шкільний історичний музей і став його керівником на громадських засадах. Займався П. А. Сапухін і археологічними дослідженнями на території Великописарівського району.

Під час Великої Вітчизняної війни (за станом здоров'я військовій службі не підлягав) зна­ходився в евакуації. У 1942-1944. рр. був на педагогічній роботі в Башкирській АРСР. У травні 1944 р. повернувся до Великої Писарівки.

Як і в довоєнний період, у другій половині 40-60-х рр. багато часу і зусиль віддавав краєзнавчій роботі. Був членом Спілки журналістів. Його статті не сходили зі шпальт обласної газети «Ленінська правда», газети Великописарівського району «Красное знамя». Друкувалися вони й в ре­спубліканській та союзній періодиці, зокрема, в «Літературній Україні», «Радянській освіті», «Учительской газете», журналах: «Радянська освіта», «Радянська школа», бюлетені «Пам'ятки України»та багатьох інших. Ряд його статей з краєзнавчої тематики були опубліковані в наукових записках та збірках Академії педагогічних наук СРСР, науково-дослідного інституту педагогіки УРСР.

Тематика досліджень і публікацій П. А. Сапухіна засвідчує широкий діапазон його інтересів. Це – історичне та літературно-мистецьке краєзнавство, топоніміка, пам'ят­ки природи, археології, історії та культури, їх збереження і охорона, біографічні і творчі зв'язки з Сумщиною Т. Шевченка, А.Чехова, П. Грабовського, Л. Українки, П.Чайковського, М. Щепкіна, Л. Толстого, М. Вовчок, Ф. Богушевича, М. Нестерова, К. Трутовського, Д. Фонвізіна, В. Туманського, К. Ушинського, Г. Сковороди, І. Буніна, декабристів, кобзарів та інших видатних людей, тощо.

«Навряд чи коли ще пошле доля нашому краєві такого доскіпливого і тямущого дослідника чеховської біографії. Він намагався не обминути жодного більш-менш вагомого моменту в біографії і творчості письменника, не оминути жодного прізвища чи події, пов’язаних з перебуванням його на Сумщині. У цій царині під кінець життя не мав рівних» – писав сумський краєзнавець Г. Петров у своїй статті, присвяченій П. Сапухіну.

Після тривалого забуття П. Сапухін відновив пам’ять про знамениту Попівську академію під Сумами – просвітницький гурток кінця XVIII – поч. XIX ст., очолюваний поетом і архітектором О. Паліциним.

Помер П. А. Сапухін 10 серпня 1970 р.

Після смерті Сапухіна краєзнавство на Сумщині ось уже понад 40 років часто кружляє навколо тем, вперше ним піднятих і опрацьованих.

Доводиться шкодувати, що краєзнавчі нариси П. А. Сапухіна не побачили світ окремою книжкою. Вони б надійно служили і нинішньому, і наступним поколінням. Легкість викладу, сувора вивіреність фактів зробили б їх популярними серед нових поколінь.


Публікації П. А. Сапухіна

Окремі видання

Перебування Т. Г. Шевченка на Сумщині. – Суми, 1956. – 25 с.

П. А. Грабовський у рідному краї. – Суми, 1957. – 26 с.

Події російсько-шведської війни 1708-1709 років на території Сум­щини. – Суми, 1958. – 35 с.

Суми : путівник. –X: Прапор, 1963. – 63 с.

У співавт.

Суми : фотоальбом . – К. : Мистецтво, 1963. – 48 с.

У співавт.

Сумщина : довідник-путівник . –X: Прапор, 1963. – 137 с.

У співавт.

Знайомтесь: Сумщина : путівник-довідник. – X: Прапор, 1966. – 132 с.

У співавт.

По визначних місцях Сумщини : фотонарис. – Х. : Прапор, 1967. – 88 с.

У співавт.

Архітектурні пам'ятки Сумщини. – X: Прапор, 1971. – 98 с.

У співавт.

Чеховський меморіал у Сумах : матеріали на допомогу лекторові. – К., 1971.

А. П. Чехов на Сумщине. – Сумы : Ред.-изд. отдел облуправления по печати, 1993. – 107 с.


Матеріали про П. А. Сапухіна

Павло Сапухін : біобібліографічний покажчик : до 105-річчя від дня народження / Сумська держ. обл. універс. наук. б-ка ; Сумський краєзн. музей. – Суми, 1998. – 52 с. – (Краєзнавці Сумщини).

В книгах

Хвостенко, Г. Учитель історичної пам’яті : до 110-річчя від дня народження Павла Сапухіна // Земляки : альманах Сумського земляцтва в Києві. Вип.1. 2003-2004. – Суми : Собор, 2004. – С. 89–91.

Звагельський, В. Б., Німенко, Н. Сапухін Павло Андрійович // Краєзнавці України (Сучасні дослідники рідного краю) : довід. Т.1 / Всеукр. спілка краєзнавців. – К. : Кам’янець – Подільський, 2003. – С. 197–198.

Негреба, І. С., Курило, С. І. Краю мій, надворсклянський : Іст.-краєзн. нарис про Великописарівщину. – Суми, 2003. – С. 97–98.

Рисіна, М. Ю. Творчий доробок і педагогічна діяльність П. А. Сапухіна // Третя Сумська обл. наук. іст.-краєзн. конф. 7-8 груд. 1999 р. – Суми, 1999. – С. 125–127.

Сапухіна, Л. П. Дослідник сумських сторінок життя і творчості А. П. Чехова краєзнавець П. А. Сапухін // Матеріали наук. конф., присвяченої 110-річчю приїзду А. П. Чехова на Сумщину (1888-1998) / Сум. обл. краєзн. музей; Будинок-музей А. П. Чехова ; Укр. академія банків. справи. – Суми, 1998. – С. 6–7.

Шевченківський словник Сумщини / уклад. В. Ю. Голубченко. – Суми, 1993. – С. 75–76.

Петров, Г. [вступ] // Сапухин П. Чехов на Сумщине. – Сумы : Ред.-изд. отдел облуправления по печати, І993. – С. 3–4.

Сапухіна, Л. Краєзнавець з Сумщини П. А. Сапухін // Шоста Всеукраїнська наук. конф. з історичного краєзнавства / Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 1993.– С. 262–263.


В періодиці

Кашаба, О. Методика викладання краєзнавства в школах Харківщини в 20-ті роки XX ст. // Краєзнавство. – 2008. – № 1-4. – С. 5–14.

С. 9–10 – з досвіду краєзнавчого осередку Великописарівської семирічної школи, організатором і керівником якого був вчитель П. А. Сапухін.

Ванець, Т. Дослідник історії нашого краю : до 105-річчя від дня народження П. А. Сапухіна // Славутич (Суми). – 1998. – 20 нояб. – С. 2.

Відгук на літературно-мистецький вечір з нагоди ювілею П. А. Сапухіна, який пройшов у обласній науковій бібліотеці.

Хвостенко, Г. Учитель історичної пам’яті // Добрий день. – 1998. – 17 квіт. – С. 5.

До 105-річчя від дня народження П. А. Сапухіна.

Петров, Г. Сапухін – із сузір’я Сапухіних // Панорама Сумщини. – 1993. – 1 квіт. (№ 11-12(161-162)). – С. 1, 3, 7.

Сапухіна, Л. П. Нелегко писати про батька // Панорама Сумщини. – 1990. – 20 груд. – С. 6.

Данько, М. Чолом тобі, вчителю! // Червон.промінь. – 1981. – 24 берез. – С. 3.

Сорокопуд, В. Знаток родного края : к 80-летию со дня рождения П. А.  Сапухина // Красное знамя. – 1973. – 7 апр.

П. А. Сапухін : некролог // Ленінська правда. – 1970. – 11 серп. (№ 156(11960)); Красное знамя. – 1970. – 13 серп. (№ 97(2559)).

Кравченко, К. Глибокий слід // Ленінська правда. – 1970. – 28 черв.

Ступак, Ю. Золота нитка історії // Ленінська правда. – 1968. – 7 квіт. (№ 69(11369)).


2 вересня

70 років визволення

Сум від німецько-фашистських загарбників (1943)

(Див. «Знаменні і пам’ятні дати Сумщини на 2008 рік»)


1   2   3   4   5

Похожие:

У правління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації iconМіністерство освіти та науки україни управління освіти дніпропетровської обласної державної адміністрації відділ освіти васильківської районної державної адміністрації письменська середня загальноосвітня школа
Ще у стародавні часи вчені та філософи стверджували діалектичний характер усіх явиш дійсності: "Omnia mutabantur, mutantur et mutabuntur"...
У правління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації iconУправління культури Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дніпропетровська обласна наукова бібліотека Хроніка культурного життя області
«Арена Дніпра», пам’ятний знак «Планета Альфреда Нобеля», фольклорний фестиваль «Яскрава країна» та Всеукраїнська виставка образотворчого...
У правління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації iconУправління культури Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Хроніка культурного життя області
День соборності України. Відбулося покладання квітів до пам’ятника Т. Г. Шевченка. Урочисті збори та святковий концерт пройшли в...
У правління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації icon«10» червня 2009 р. №223/1-12 Голові обласної державної адміністрації п. М. Кмітю
Львівської облдержадміністрації. Подаємо матеріали, напрацьовані управлінням з питань внутрішньої політики облдержадміністрації відповідно...
У правління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації iconБібліотека наталя миколаївна кушнаренко Біобібліографічний покажчик (до 60-річчя від дня народження) Харків хдак 2010
М-во культури І туризму України, Харк держ акад культури, Бібліотека; [уклад.: С. В. Євсеєнко, К. О. Литвин, Т. О. Шикаленко; наук...
У правління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації iconЗвіт про роботу директора централізованої бібліотечної системи за 2011 рік основні показники діяльності за 2010 рік
України, Указами Президента України, директивними матеріалами Міністерства культури, наказами та' розпорядженнями управління культури...
У правління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації iconГоловне управління охорони здоров'я тернопільської обласної державної адміністрації наказ
Про подання установами І закладами охорони здоров'я області статистичних звітів
У правління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації iconЗатверджено наказ Міністерства культури І туризму України
Міністерства культури І туризму України І рекомендовані для застосування у публічних бібліотеках сфери впливу
У правління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації iconУкраїна хмельницька обласна рада
Розглянувши подання голови Хмельницької обласної державної адміністрації та керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону...
У правління культури І туризму сумської обласної державної адміністрації iconУкраїна хмельницька обласна рада
Розглянувши подання голови Хмельницької обласної державної адміністрації та керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница