Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
PDF просмотр
НазваниеВісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
страница9/135
Дата15.10.2012
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   135

ББК 83.011 
 
Віра ПРОСАЛОВА,  
доктор філологічних наук, професор кафедри історії 
української літератури та фольклористики Донецького 
національного університету 
 
АРХЕТИПНІ ОБРАЗИ В ХУДОЖНЬОМУ  
СВІТІ „ПРАЖАН» 
 
Творча  діяльність  активізує  в  пам’яті  письменника 
праобрази, які при всіх можливих трансформаціях утримують і 
оприявлюють цілісність культурного розвитку. Культурологічні 
матриці  й  архетипи,  що  виринають  із  глибин  пам’яті,  мов 
промені, просвітлюють рух творчої уяви, спрямовують її у вже 
прокладене  річище.  За  К.Юнгом,  творчий  процес  відбувається 
як  одухотворення  архетипів,  що  нагадують  підводну  частину 
гори чи айсберга. „Архетип сам по собі порожній і формальний, 
– підкреслює вчений, – він не що інше, як facultas praeformandi 
[напередвизначена  здатність. – В.П.],  можливість  відтворення, 
надана  apriori» [1, 216]. К.Юнг  вважав  архетипи  основою 
структурування  підсвідомого,  когнітивними  структурами,  що 
зберігають 
пам’ять 
людства, 
роду, 
нації. 
Сучасні 
літературознавці під цим поняттям мають на увазі не сам образ 
чи мотив, а його схему, модель, бо архетип „володіє властивістю 
універсальності,  поєднуючи  минуле  і  теперішнє,  всезагальне  і 
часткове,  здійснене  і  потенційно  можливе» [2, 60]. Основні 
архетипи  склалися  в  доісторичний  час  і  пронизують  тексти 
різних епох. 
Архетип 
реалізується 
через 
творчу 
діяльність 
індивідуальної  свідомості,  яка  завдяки  особистим  життєвим 
асоціаціям  надає  йому  індивідуально-авторського  тлумачення. 
„Свідомість,  будучи  вибірковою  до  чуттєвих  даних,  має  значні 
диспропорції порівняно з підсвідомим, – вважає І.Фізер. – І вже 
тільки  через  цю  диспропорцію  роль  свідомості  в  творчому 
20   

процесі обмежена» [3, 95]. Колективне, успадковане від предків 
може 
трансформуватися, 
збагачуватися 
індивідуальним 
досвідом  і  виявлятися  у  художній  канві  твору.  У  свідомості 
суб’єкта виникає не сам архетип, а підданий свідомій переробці 
„архетипний образ», що зберігає відбиток креативного акту. 
У 
творчості 
поетів-„пражан», 
котрі 
послідовно 
обстоювали  свою  присутність  у  культурному  просторі, 
архетипний  характер образів забезпечував: по-перше, зв’язок із 
традицією,  з  національним  духовним  світом;  по-друге, 
внутрішню  єдність  розрізнених  ланок  літературного  процесу, 
що  відзначався  розпорошеністю  сил  української  діаспори. 
В.Даниленко  вважає  архетипи,  стереотипи  і  монотипи 
«захисними  саморегулювальними  механізмами» [4, 57] 
культури.  Щодо  архетипу,  то  доцільніше,  на  наш  погляд, 
говорити не так про його захисну, як про єднальну функцію, що 
виявляється  у    певній  однотипності  художніх  текстів  однієї 
культури.  
Мета цієї статті – виявлення глибинного підґрунтя віршів 
поетів-„пражан»,  тих  інтертекстуальних  взаємозв’язків,  які 
виникли  на  основі  архетипних  образів,  що  ввібрали  типове  й 
індивідуально-авторське.  
Одним із визначальних у художньому світі цих авторів був 
архетип  Великої  Матері (Magna Mater), який  Ю.Липа  назвав 
„божеством  прапрадідів  сучасних  українців» [5, 179]. Цей 
архетип  набував  різноманітних  виявів:  мати-земля („О,  мати 
вічно  животворна, / дні  соняшні  тобі  грядуть:  благословенна 
будь!» [О.Лятуринська]),  мати-годувальниця („Щоб  знов  земля 
була  пухка  й  родюча, / Щоб  знов  ожив,  зарокотав  Дніпро» 
[Н.Лівицька-Холодна]), мати-природа („…Ні, не можу заснути: 
/  На  столику  диха  чебрець» [Є.Маланюк],  Божа  Мати („Ave 
Maria!» [Л.Мосендз]), рідна ненька („Мовчазно за гробом твоїм 
ідучи, край порога / в зловіщому спалаху свіч і хрестів золотих / 
ніяк  не  могли  ми  позбавитись  злої  тривоги, / Що  дім  наш  від 
злого  не  можна  уже  вберегти» [О.Лятуринська]).  Архетипний 
 
21
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   135

Похожие:

Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
У збірнику представлені матеріали (тези І доповіді) VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет:...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВаних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998
ТЯ: Матеріали наукової конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВ трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007
Н. Н. Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти соіппо
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconЕкономічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” Частина 3 Донецьк 2009
Доповіді наукової конференції містять результати досліджень у галузі теорії
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСоціально – педагогічний комплекс регіону: теорія І практика
Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції. Полтава, 21-22 травня 2008 року. Полтава: пдпу, 2008
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012
Нб хну, 15–16 берез. 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей. – Хмельницький : хну, 2012. – с
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСтратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи
Вовк П. С., д -р юрид наук, проф. В. О. Глушков, д-р юрид наук, проф. Н.І. Клименко, д-р юрид наук, проф. В. П. Колісник, д-р філософ,...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница