Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
PDF просмотр
НазваниеВісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
страница8/135
Дата15.10.2012
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   135

найзручнішої  для  автора  нагоди  повести  гру  за  власними 
правилами.  Проблемі  синкретизму  художнього  мислення  в 
художній  прозі 20-х  років  минулого  століття  приділено  замало 
уваги  в  сучасному  літературознавстві.  Відтак  постає  потреба 
продовжити  дискусію  навколо  заявленої  наукової  теми  через 
залучення до неї потенційного реципієнта, дослідника. 
 
ЛІТЕРАТУРА: 
 
1. Лихачев Д. С. О филологии. – М.: Высшая школа, 1989. – 208 с.  
2.  Шкурупій  Гео.  Двері  в  день.  Вибране. – К.:  Радянський 
письменник, 1968. –  352 с.  
3.  Цимбал  Ярина.  Звукосмислові  експерименти  в  поезіїї  і  прозі 
Майка Йогансена» //Слово і час, – 2003. – №1. – С. 15 – 21.  
4.  Костенко  Н.  Подвижник  української  культури // Бажан  М. 
Вибрані твори: у 2 т. – К.: Українська енциклопедія, 2003.– Т. 1. – С. 5 
– 55.  
5.  Шпенглер О. Закат Европы / Авт. вступит. статьи А. П. Дубнов, 
авт. комментариев Ю. П. Бубенков и А. П. Дубнов. – Новосибирск: ВО 
«Наука». Сибирская издательская фирма, 1993.– 592 с.  
6.  Рисак  О.О. «Найперше – музика    у  Слові»:  Проблеми  синтезу 
мистецтв  в  українській  літературі  кінця  ХІХ – початку  ХХ  ст.. – 
Луцьк:  Ред.  вид.  відд. «Вежа»  Волин.  держ.  ун-ту  ім.  Лесі  Українки, 
1999. – 402 с.  
7.  Кэмпбелл  Д.  Маски  Бога:  Созидательная  мифология. – М.: 
Ассоциация Духовного Единения  «Золотой Век», 1997. – Т. 1. – Книга 
первая. – 332 с.  
8.  Шопенгауер  А.  О  сущности  музыки:  Выдержки  из  соч. 
Шопенгауэра под ред. Ист.- эстет. секции. – Птрб. – М., 1919. – 42 с.  
9.  Шерех  Ю.  Хвильовий  без  політики // Шерех  Ю.  Не  для  дітей. 
Літературно-критичні статті та ессеї. – Нью-Йорк: Пролог, 1964.  
10. Хвильовий М. Г. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т.2.  
11.  Белый  А.  Символизм  как  миропонимание. – М.:  Республика, 
1994. – 528 с.  
12.  Шерех  Юрій.  Колір  нестримних  палахтінь («Вертеп»  Аркадія 
Любченка) // Любченко  А.  Вибрані  твори / Передм.  Л.  Пізнюк. – К.: 
Смолоскип, 1999. – С. 459 – 497.  
13.  Чирков  М.  Микола  Хвильовий  у  його  прозі // Життя  й 
революція. – 1925. – Ч. 10.  
14. Костюк Г. Микола Хвильовий. Життя, доба, творчість // Твори: 
В 5 т. – Нью-Йорк – Балтімор – Торонто. – 1984. – Т.1. – С. 15–106.  
18   

15.  Маланюк  Є.  Книга  спостережень.  Фрагменти.  Від  кобзаря  до 
нації. – К.: Атіка, 1995. – 236 с.  
16.  Гессе  Г.  Курортник.  Собрание  сочинений:  В 8-ми  т. – М: 
Прогресс-Литера; Харьков: Фолио, 1994. – Т. 3. – 476 с.  
17.  Подорога  В.  Выражение  и  смысл.  Ландшафтные  миры 
философии:  С.  Киркегор,  Ф.  Ницше,  М.  Хайдеггер,  М.  Пруст,  Ф. 
Кафка. – М.: Ad marginem, 1995. – 428 с.  
18.  Белый  А.  Символизм  как  миропонимание. – М.:  Республика, 
1994. – 528 с.  
19. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. – К.: 
Мистецтво, 1985. – 365 с.  
20. Божович В. Поэзия зрительных образов // Вопросы литературы. 
– 1978. – №5.  
21. Бажан М. Майстер залізної троянди // Панченко В. Патетичний 
фрегат.  Роман  Юрія  Яновського  «Майстер  корабля»  як  літературна 
містифікація …  – С. 179 – 186.  
22. Цимбал Я. «54 кадри на сторінці»: кіно і проза 20–30 –х років 
ХХ  ст. // Слово  і  час. – 2002. – №8. – С. 74–79; 23. Українська 
Літературна Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: І. О. Дзеверін (відп. ред) та 
ін. – К.: «Українська Радянська Енциклоредія» ім. М. П. Бажана, 1990. 
– Т. 2.– 576 с.  
24.  Наєнко  М.  К.  Романтичний  епос:  Ефект  романтизму  і 
українська література. – 2-ге вид., зі змінами й доп. – К., 2000. – 382 с.  
25.  Раппопорт  А.  К.  К  пониманию  поэтического  и  культурно-
исторического  смысла  монтажа // Монтаж,  литература,  искусство. 
Театр. Кино.– М.: Наука, 1988. – С. 15–20.  
26.  Йогансен  М.  Вибрані  твори / Передм.  Р.  Мельникова. – К.: 
Смолоскип, 2001. – С. 361 – 475.  
27.  Панченко  В.Є.  Морський  рейс  Юрія  Третього. – Кіровоград: 
ПВЦ «Мавік», 2002. – 148 с.  
28.  Грищенко  О.  І  пішли  ми  за  ними  (спогади) // Панченко  В.Є. 
Морський рейс Юрія Третього. – Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 2002. – С. 
135–146.  
29. Лотман Ю. Культура и взрыв. – М.: Гнозис, 1992. – 270 с. 
 
 
19
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   135

Похожие:

Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
У збірнику представлені матеріали (тези І доповіді) VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет:...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВаних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998
ТЯ: Матеріали наукової конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВ трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007
Н. Н. Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти соіппо
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconЕкономічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” Частина 3 Донецьк 2009
Доповіді наукової конференції містять результати досліджень у галузі теорії
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСоціально – педагогічний комплекс регіону: теорія І практика
Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції. Полтава, 21-22 травня 2008 року. Полтава: пдпу, 2008
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012
Нб хну, 15–16 берез. 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей. – Хмельницький : хну, 2012. – с
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСтратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи
Вовк П. С., д -р юрид наук, проф. В. О. Глушков, д-р юрид наук, проф. Н.І. Клименко, д-р юрид наук, проф. В. П. Колісник, д-р філософ,...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница