Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
PDF просмотр
НазваниеВісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
страница7/135
Дата15.10.2012
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   135

художню  мову.  Живописність  (музикальність)  творчої  натури 
митця, поєднання у його словесному мистецтві живопису, кіно і 
слова акцентує М. Наєнко, який, зокрема, пише: «Корінь такого 
мислення  письменника – в  психології  його  живописного 
обдаровання,  котре  він  «мимовільно»  переносив  і  на  свою 
літературну та кінематографічну творчість» [24, 238].  
Важливо наголосити, що проза Довженка є тільки одним із 
варіантів 
кінематографічних 
устремлінь 
у 
літературі 
«романтики  вітаїзму»,  одним  із  методів  поєднання  кіно  й 
словесної  творчості,  що  базується  на  тому,  що  література 
запозичує  у  мистецтві  кіно  естетику  дії,  точну  й  лаконічну 
систему  жестів,  міміку,  а  відтак  художній  текст  набуває  нових 
семантичних  й  емоційних  обертонів.  Ця  кінематографічна 
інтенційність  виявляє  себе  в  широкому  діапазоні  модуляцій  у 
творчості  Ю.  Яновського,  М.  Йогансена,  М.  Хвильового,  Г. 
Шкурупія  та  ін.  Так,  у  формі  кіносценарію  написано  твір  М. 
Йогансена  «Пригоди  Мак-Лейстона...»,  а  також  розділ 
«Розгром» у романі Г. Шкурупія «Двері в день», де превалюють 
описи  кадрів,  написи  до  них  і  авторські  ремарки.  Монтажна 
композиція, яка виявляє себе у цих авторських текстах, нагадує 
колаж,  що  розриває  неперервність  мовної  комунікації.  Відтак 
«пластична  несумісність  фактур  і  форм  перестає  бути  простим 
дефектом  твору,  навпаки,  пробуджує  до  життя  новий  рівень 
побутування форми» [25, 18]. 
Роман  М.  Йогансена  орієнтувався  на  мистецтво  кіно,  а 
тому  окремі  образи  і  сцени  є  «кіногенічні».  Прикладом  цього 
може  слугувати  характеристика  персонажа,  живописність  його 
дій  і  жестів  у  авторському  тексті: «У  двері  ввійшов  атлетично 
збудований чоловік з диким виразом у маленьких чорних очах. 
Він підійшов до якогось столика; за ним сиділо душ четверо вже 
дуже  під  банкою.  Він  став  коло  столика,  раптом  балачка 
вщухла, четверо встали як по команді й пішли до іншого столу. 
Атлет сів, згріб недоїдки разом з тарілками на підлогу і стукнув 
кулаком» [26, 92].  
Кіно і проза перебувають у найтіснішому взаємозв’язку у 
мистецтві  «романтики  вітаїзму».  Монтажна  композиція  творів, 
рельєфність  образів,  музика  окремої  фрази,  карбованість 
речення  стають  складовою  частиною  поетики  творчості 
16   

багатьох ваплітян. Дослідники уже звертали увагу на те, що й у 
творчості  Ю. Яновського, «який  рано  прилучився  до  Товариша 
Кіно», також виявляють себе такі «прийоми, як монтаж, наплив, 
крупний  план,  уповільнений  рух  кадрів,  кінометафора»,  що 
виникли в результаті синтезу мови прози з кіностилістикою [27, 
97]. Чи не одним із перших цю особливість творчої манери Ю. 
Яновського  спостеріг  М.  Семенко.  Зі  спогадів  О.  Грищенка 
дізнаємося,  що, прочитавши першу прозову  книжку  «Мамутові 
бивні» (1925), Семенко  відгукувався  про  неї  так: «Його новели 
кінематографічні.  За  кожною  новелою  можна  робити  фільм. 
Яновський  з  першої  новели  виступає  як  новатор.  Він  мислить 
кадрами. Він мислить кінематографічно» [28, 136]. Мові творів 
Ю.  Яновського  притаманна  монтажна  стилістика,  характерною 
ознакою  якої  є  принцип  «текст  у  тексті»,  досліджений  Ю. 
Лотманом [29]. За  принципом  монтажності  єднаються  не  лише 
окремі  епізоди  всередині  новел  письменника,  але  й  окремі 
розділи його романів. 
Прагнення  «олімпійців»  зруйнувати  старі  канони 
прозописання інспірували використання текстуальних стратегій, 
які будуються на використанні найрізноманітніших наративних 
технік  і  технологій.  Словесна  творчість  Г.  Шкурупія,  М. 
Йогансена,  Ю.  Яновського,  О.  Досвітнього,  М.  Хвильового  
насичена  алюзіями,  аналогіями,  символічними  фігурами,  цілою 
системою амбівалентних значень, їх інтертекстуальною грою. У 
метатексті  художньої  прози  ваплітян,  як  і  в  кіно,  чільне  місце 
належить метафорі, яка дозволяє зрозуміти відносно абстрактні 
речі через відносно конкретні. Підтвердженням цього є вже самі 
назви  романів: «Чотири  шаблі», «Майстер  корабля», 
«Вершники»  Ю.  Яновського, «Без  ґрунту»  Г.  Епіка, 
«Вальдшнепи»  М.  Хвильового, «Двері  в  день»  Г.  Шкурупія  та 
інші, в яких концептуалізується гносеологія й онтологія буття.  
Як  бачимо,  прагнучи  схопити  так  би  мовити  «позачасову 
теперішність» (за  Г.  Ґ.  Ґадамером)  і  спрямувати  її  на 
прийдешність,  українські  «м’ятежні»  генії  апелюють  до 
виражальних  засобів  інших  мистецтв.  При  цьому  вони 
спонукають  читача  до  співтворчості,  примушують  його 
вступити  в  гру  з  автором,  однак  правила  цієї  гри  намагаються 
вибудувати  в  більш-менш  симетричному  співвідношенні  й  за 
 
17
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   135

Похожие:

Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
У збірнику представлені матеріали (тези І доповіді) VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет:...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВаних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998
ТЯ: Матеріали наукової конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВ трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007
Н. Н. Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти соіппо
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconЕкономічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” Частина 3 Донецьк 2009
Доповіді наукової конференції містять результати досліджень у галузі теорії
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСоціально – педагогічний комплекс регіону: теорія І практика
Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції. Полтава, 21-22 травня 2008 року. Полтава: пдпу, 2008
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012
Нб хну, 15–16 берез. 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей. – Хмельницький : хну, 2012. – с
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСтратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи
Вовк П. С., д -р юрид наук, проф. В. О. Глушков, д-р юрид наук, проф. Н.І. Клименко, д-р юрид наук, проф. В. П. Колісник, д-р філософ,...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница