Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
PDF просмотр
НазваниеВісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
страница5/135
Дата15.10.2012
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135

Хвильового ... згідно  з  законами  мистецтва  намагається 
скупчувати  художню  єдність  твору  навколо  моменту 
емоціонального» [13, 39]. Дослідники  звертали  увагу  також  на 
«алітерованість,  ритмічність  і,  сказати  б,  своєрідний  музично-
пісенний  тонус»  авторських  текстів [14, 50], на  враження 
неповторного  синтезу  літератури  й  живопису,  а  також 
зазначали,  що  проза  Хвильового  «є  майстерно-надхненно 
інструментована від початку до кінця» [15, 231].  
Художня 
картина 
світу 
М. 
Хвильового, 
яка 
сконструйована 
зі 
звуко-кольорових 
компонентів, 
детермінована  способом  розгортання  ідеї  твору.  Вона  наділена 
енергією великого емоційного впливу; автор прагнув  передати 
фаустівський  дух  перехідної  доби  «романтики  вітаїзму», 
роздвоєність  внутрішнього  світу  модерної  людини,  перебіги 
станів,  настроїв.  Це  досить  виразно  проявляється  у  «Синьому 
листопаді»  Хвильового,  де  героїня  переживає  екзистенційну 
суперечність  між  людським  бажанням  повноцінно  кохати  і 
прагненням  служити  ідеалам  революції.  Марія  не  може  собі 
дозволити,  за  її  висловлюванням, «плодити  дітей»,  оскільки  це 
може  завадити  служінню  ідеї.  Вона  вірила,  що  «завтра 
розгорнемо голубину книгу вічної поезії – світової, синьої», хоч 
не  раз  «думала  про  глухі  заулки  нашої  республіки,  де  увечері 
молодь  співає  «Інтернаціонал»,  а  вранці  йде  робити  на  глитая. 
Розбіглись дороги, розбіглись стовпи. На однім стовпі написано: 
 
Підеш направо – загризе вовк. 
Підеш наліво – уб’єшся в арку. 
Це правда. Це дійсність» [10, т.1, 217]. 
 
У річищі європейської прози йде Хвильовий, коли створює 
так  звану  ситуацію  абсурду,  розкриває  амбівалентність, 
антиномічність світоустрою. При цьому він артикулює до музики, 
яка  у  його  тексті  активізує  глибинний  чуттєвий  зміст  слова  і, 
разом з тим, виражає надчуттєве, універсальне, означене митцем 
як  «синя  даль»,  і  всі  компоненти  форми  підпорядковуються 
вираженню цього надчуттєвого. У своїх шуканнях індивідуальної 
форми  інтерпретації  світу  як  психологічної  роздвоєності, 
антиномічності  М.  Хвильовий  перегукується  із  Г.  Гессе,  який  у 
романі  «Курортник» (1924) писав: «Якби  я  був  музикою,  я  без 
12   

зусиль  створив  би  двоголосу  мелодію,  що  складається  із  двох 
ліній,  із  двох  тональностей,  що  відповідали  б  одна  одній, 
доповнювали  одна  одну,  одна  одну  зумовлювали,  боролись, 
кожної миті, у кожній точці ряду знаходились би у найтіснішій та 
найживішій  взаємодії  та  взаємозв'язку.  І  кожний ... зміг  би 
прочитати мою подвійну мелодію, завжди бачив би та чув поряд 
із кожним тоном його протитон, брата, ворога, антипода. Саме цю 
двоголосість,  цю  вічно  рухливу  антитезу,  цю  подвійну  лінію  я 
намагаюсь  зобразити  своїми  засобами,  за  допомогою  слів,  але 
нічого не виходить ... Я  хотів би  знайти  висловлювання  для  цієї 
подвійності,  я  хотів  би  написати  глави  і  фрази,  де  завжди 
одночасно  були  присутні  і  мелодія  і  контрмелодія,  де  поруч  із 
розмаїтістю постійно відчувалась би єдність. Адже тільки в тому і 
полягає для мене життя — в гойданні між двома полюсами, в русі 
туди і сюди між двома основами всесвіту» [16, 176]. 
Хвильовий  ставив  завдання  відтворити  за  допомогою 
музики, кольорів безмежний простір, наблизити в міру змоги до 
сучасників оту «заозерну казку», «синю даль». Оскільки «даль», 
за  Шпенґлером,  є  «історичне  відчуття» [5, 326], то  це  слово  в 
українського  модерніста,  як  і  в    європейському  словесному 
мистецтві всіх мов, має сумний осінній відтінок. Актуалізація у 
прозі  ваплітян  мотивів  революції,  неспокою,  степу,  вулиць 
наших  міст,  творчої  снаги  України  ще  раз  доводить,  що 
«переживання  глибини,  яке  створює  наш  світовий  простір»,  є 
«внутрішнє  усвідомлення  долі,  визначеного  напрямку,  часу, 
безповоротного» [5, 326].  
Доба 
«романтики 
вітаїзму» 
характеризується 
переборенням  очевидного,  вимагає  життя  як  боротьби,  що  й 
зумовлює сумні осінні тони. 
Дискурс  майбутнього  у  метатексті  прози  ваплітян,  як 
правило, постає у синіх і зелених кольорах: «голуба Савойя», «синя 
загірна  комуна», «зелений  степ», «зелена  пісня», «блакитні  вежі» 
тощо.  В  інтерпретації  Шпенглера,  це  кольори  «атмосфери,  а  не 
предметів»,  а  тому  вони  «холодні;  знищують  тілесність  і 
створюють враження ширини, далечі і безмежності» [5, 331]. Крім 
того, у філософському дискурсі голубий і зелений тлумачаться як 
фаустівські  кольори – кольори  самотності,  турботливості,  зв’язку 
 
13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135

Похожие:

Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
У збірнику представлені матеріали (тези І доповіді) VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет:...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВаних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998
ТЯ: Матеріали наукової конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВ трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007
Н. Н. Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти соіппо
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconЕкономічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” Частина 3 Донецьк 2009
Доповіді наукової конференції містять результати досліджень у галузі теорії
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСоціально – педагогічний комплекс регіону: теорія І практика
Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції. Полтава, 21-22 травня 2008 року. Полтава: пдпу, 2008
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012
Нб хну, 15–16 берез. 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей. – Хмельницький : хну, 2012. – с
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСтратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи
Вовк П. С., д -р юрид наук, проф. В. О. Глушков, д-р юрид наук, проф. Н.І. Клименко, д-р юрид наук, проф. В. П. Колісник, д-р філософ,...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница