Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
PDF просмотр
НазваниеВісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
страница4/135
Дата15.10.2012
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135

процес  творення,  становлення  (а  саме  такими  мотивами 
сповнені  тексти  «романтиків  вітаїзму»),  то  це  міг  би  бути 
ліричний  поліфонічний  твір  із  домінантною  контрапунктною 
організацією,  що  розвиває  кілька  тем  у  героїчно-трагічній 
модальності. Свідченням цього є твори П. Тичини («Фуга»), А. 
Любченка («Вертеп»), 
М. 
Хвильового («Лілюлі», 
«Сентиментальна  історія»)  та  ін.,  у  яких  превалює  дух 
фугованої, «фаустівської, подібної до лісу музики» [5, 316]. Тут 
зриме  поєднується  зі  звуковим,  активізує  динаміку  простору  і 
розвиток  оптимістичної  життєстверджувальної  теми,  яку 
пунктирно  можна  окреслити  так:  приреченість  на  загибель 
«перших  хоробрих» (1), ейфорія  боротьби (2), формування 
людей  героїчної  конструктивної  психіки (3), переборення 
очевидного (4), творче будівництво (5). 
Художня  свідомість  невеликої  обраної  групи  людей,  що 
перебувала  під  естетичним,  літературним  враженням  від 
західноєвропейського 
Ренесансу, 
придумала 
звабливу 
парадигму – «романтику  вітаїзму»,  аби  надати  позитивного 
вигляду  модерному  українському  руху.  Звідси  й  намагання 
відмолодити  старий  спосіб  відчування,  в  основі  якого  лежить 
переживання  глибини  й  ідеал  протяжності.  У  літературі 
«романтики вітаїзму» фаустівській музиці відводиться особлива 
роль:  як  символ  чистого  простору,  найпотойбічніший  зі  всіх 
символів  вона  покликана  виражати  витончений,  суперечливий 
дух  українського  ренесансу.  Адже  музика  пов’язана  не  з 
формами,  які  наявні  у  просторі,  а  з  часом,  і  то  саме  з  чистим 
часом.  Вона,  як  зауважував  Джозеф  Кемпбел, «не  є,  як  інші 
мистецтва,  зображенням  того,  що  Платон  називає  «ідеями»,  а 
зображує волю саму по собі, волю світу, «ідеї» якої – інтонації 
[7, 93]. Шопенгауер  зазначав,  що  світ  є  «втіленням  музики»  і 
«втіленням волі» [8, 31], підтверджуючи тим самим давню тему 
музики сфер. 
Розглядаючи  питання  міжвидової  художньої  інтеграції  в 
українській  літературі  рубежу  ХІХ – ХХ  століть,  О.  Рисак 
слушно  зазначав,  що  «проблеми  синтезу  нерідко  визначають 
творчу  манеру  кожної  багатогранно  обдарованої  особистості 
незалежно  від  її  «часо-просторової»  приналежності» [6, 27]. У 
цьому  розумінні  саме  творчість  Миколи  Хвильового  реально 
10   

підтверджувала  те,  що  українська  проза  має  потенційну 
здатність  позбутися  віджилих  художніх  форм,  ствердивши 
українське  слово  на  широкому  культурному  просторі.  В 
авторських  художніх  текстах  важливу  роль  відіграє  ігровий 
чинник. Юрій Шерех зазначав: «Хвильовий любив запах слова, 
вживаючи  його  улюблене  окреслення,  безумно.  Він  заплітав 
слова  в  арабески  й  візерунки,  розгортав  їх  у  жалібні  процесії  і 
шикував  у  танечні  групи» [9, 55]. Образний  світ  художника 
нерідко твориться синестезійно, включаючи в роботу всі органи 
сприймання:  зір,  слух,  смак,  нюх  і  т.  ін.  Естетизм – яскрава 
прикмета  фаустівської  доби  й  риса  творців  мистецтва 
«романтики  вітаїзму» «О,  Мартінесе  Сієрра!  Не  тільки  ти 
закоханий у звуки, фарби й запах слова – я теж естет» [10, т.2, 
301], – зауважував  Микола  Хвильовий.  Дискурс  українського 
модерніста  конотує  із  естетично-художньою  парадигмою 
російського митця А. Бєлого, який також акцентує контрапункт 
слова і мелодики: «В звуке мне подана тема целого; и краски, и 
образы, и сюжет уже предрешены в звуке» [11, 13].  
Щоб досягти поліфонічності твору, письменники вдаються 
до  синкретизму  образів – зорових,  слухових,  нюхових, 
дотикових,  які  повсякчас  переплітаються  і  зливаються  в  одну 
цілість.  Так,  Ю.  Шерех,  аналізуючи  повість  «Вертеп»  А. 
Любченка,  влучно  спостеріг,  що  в  авторському  тексті  «звучать 
СМАРАГДОВІ  АКОРДИ  і  СРІБЛЯСТА  ФУҐА;  роса  цвіте  на 
зелах і СКРИКУЄ раптовим блиском; прохолодне вино світання 
бризкає  СКАЛКАМИ  на  обличчя  і,  випите,  вливає  потугу  і 
пружність у тіло; образ хмар викликає образ фанфар» [12, 494]. 
Як  у  «Вертепі»  Любченка,  так  і  у  творах    Хвильового, 
музика  регулює  внутрішнє  чуття  часу  епізодів,  явлених  у 
просторовому полі цього рівня. Її відношення до таких епізодів, 
як відношення волі до тіла, тотожна з почуттям і з результатом. 
Ще  у 1925 році  М.  Чирков,  досліджуючи  поетику  прози  М. 
Хвильового,  зауважував: «Він  цілком  пересуває  центр 
художньої  єдности  мистецтва  з  царини  ідеологічної  в  царину 
емоційно-музичну ... в  той  час,  як  дореволюційна  в  широкому 
значенні проза при всьому «імпресіонізмі» все ж таки прагнула 
якогось логічного, у вузькому значенні, фокусу художньої речі, 
схилялась  до  ідеї,  як  центру  художньої  єдности, – проза 
 
11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135

Похожие:

Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
У збірнику представлені матеріали (тези І доповіді) VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет:...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВаних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998
ТЯ: Матеріали наукової конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВ трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007
Н. Н. Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти соіппо
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconЕкономічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” Частина 3 Донецьк 2009
Доповіді наукової конференції містять результати досліджень у галузі теорії
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСоціально – педагогічний комплекс регіону: теорія І практика
Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції. Полтава, 21-22 травня 2008 року. Полтава: пдпу, 2008
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012
Нб хну, 15–16 берез. 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей. – Хмельницький : хну, 2012. – с
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСтратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи
Вовк П. С., д -р юрид наук, проф. В. О. Глушков, д-р юрид наук, проф. Н.І. Клименко, д-р юрид наук, проф. В. П. Колісник, д-р філософ,...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница