Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
PDF просмотр
НазваниеВісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
страница3/135
Дата15.10.2012
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135

експерименти Г. Шкурупія  можна вважати чистою грою», але, 
скажімо,  у  творчості  «М.  Йогансена  і  М.  Бажана  ця  гра  стає 
засобом  проникнення  у смислові  таємниці  мови» [3, 19]. Учені 
зазначали,  що  у  словесному  мистецтві 20-х  років  ХХ  ст. 
складалася  гнучка  система  художнього  освоєння  світу,  в  якій 
значуща  роль  відводилась  метафорі  й  концентрованій 
матеріалізації  звука  в  алітераціях  й  асонансах.  Так,  дослідниця 
творчості  М.  Бажана,  здійснюючи  модерну  інтерпретацію  його 
лірики, зауважує, що митець «рідко вдається до безпосереднього 
відвертого  вияву  почуття  (окрім  кількох  віршів  у  збірці 
«Різьблена  тінь»,  він  тільки  в  кінці  свого  життя  створить 
справжні  зразки  інтимного  жанру).  Зате  в  пластичному 
опредметненні  світу  він,  здається,  не  знає  меж,  з  різним 
ступенем майстерності уречевлюючи в метафорах і філософську 
думку («Дорога»),  і  рух  циркового  атракціону («Елегія 
атракціонів),  і  гучну  музику  фокстроту («Фокстрот»),  і  навіть 
саме  творче  натхнення («Нічний  рейс» – віртуозний  вірш, 
присвячений  Ю.  Яновському)» [4, 23]. Кодований  тип  письма 
стає  нормою  функціонування  тексту  нереалістичного  стилю, 
зокрема модерністського. 
При  цьому  першорядне  значення  для  «романтиків 
вітаїзму»  мало  те,  що  музика  є  безпосередньо-чуттєвим  і 
водночас узагальнюючим вираженням глибинної природи буття. 
Прикладом  того  є,  скажімо,  вже  аналізована  повість  Г.  Епіка 
«Без ґрунту», у якій автор уводить у текст музику Скрябіна, що 
має  функціональне  призначення  протидіючого  злу,  смерті 
начала.  Завдяки  такому  художньому  прийому,  при,  здавалось 
би,  песимістичному  фіналі  твору  (героїня  гине)  текст 
випромінює  енергію  життєствердження;  за  допомогою  звуків 
«барвистого 
Скрябіна» 
автор 
передає 
оптимістичну 
перспективу, передрікає торжество гуманістичних ідеалів. 
Інтуїтивний  момент  музики,  що  дозволяв  нескінченно 
вибудовувати  які  завгодно  химерні  ланцюги  асоціацій,  був 
проголошений  та  підготовлений  у  модерних  естетичних 
дискурсах  Р.  Вагнера,  Ф.  Ніцше,  А.  Бергсона,  О.  Шпенґлера. 
Щоб  передати  світовідчуття  сучасної  людини,  письменники 
доби  українського  ренесансу  також  артикулюють  до  музики 
саме  як  до  одного  із  видів  фаустівського  мистецтва – у 
8   

найвищому  сенсі.  При  цьому  вони  намагаються  ввести  у 
словесну  творчість  контрапуктний  художній  метод,  який 
випливає  із  ідеї  Бога  як  безкінечної  сутності.  Як  зазначає  
Шпенґлер, назву контрапункт («punktus contra punktum») «стали 
використовувати до «Ars nova» приблизно з 1330 р. – ...слідом за 
введенням  терц  і  секст  у  ХІУ  столітті,  до  того  ж  у  Бургундії  і 
Нідерландах,  батьківщині  масляного  живопису  і  готичного 
стилю» [5, 313]. Таке  походження  із  однієї  місцевості  трьох 
великих  фаустівських  світів  форм  має  неабияке  значення.  Тут, 
за  словами  німецького  філософа,  захована  остання  таємниця 
всього людського, зв’язок душі із матір’ю-землею, із якої, згідно 
всіх міфів, вона народжується і в яку повертається» [5, 313].  
Стиль фаустівської доби – «романтики вітаїзму», як щось 
цілком 
нове, 
характеризується 
контрапунктністю, 
використанням  такого музичного принципу побудови  твору, як 
фуга.  Техніка  лейтмотиву,  контрапункт  або  фуга, «по-перше, 
дають  змогу  повніше  уявити  співвідношення  структурних 
компонентів (комплекси слів, описи ситуацій, перебіги настрою, 
а,  по-друге,  відчути  ціле  в  його  перервностях,  органічне 
включення  в  роздуми  ліричного  персонажа  другого  оповідача, 
що,  попри  інше,  надає  мистецькому  творові  панорамності  і 
поліфонічності» [6, 254].    
Можна  з  цілковитою  переконаністю  стверджувати,  що 
фуга  як  художній  прийом  у  текстах  «романтиків  вітаїзму» 
використовується  і  на  рівні  форми,  і  на  рівні  семантики.  Саме 
через  фугу  у  творах  М.  Хвильового,  П.  Тичини,  М.  Куліша,  А. 
Любченка,  М.  Йогансена  реалізується  філософська  проблема – 
сьогодні  вилонюється  з  учора  і  скероване  у  завтра,  в  безмежні 
простори. Це фаустівська мова форм вираження, яка розкриває в 
основному процес становлення. Тому фуга найбільш відповідає 
стилю  «романтики  вітаїзму»,  оскільки  повною  мірою  дає 
можливість  передати  душу,  фізіогномію,  історію  культури,  її 
устремління  в  безмежний  простір.  Важливим  є  принцип 
композиції фуги, що передбачає розвиток у поліфонічному творі 
кількох  тем  на  всіх  голосах  за  певним  тонально-гармонійним 
планом.  Експозиції  відводиться  у  музичному  творі  значуща 
роль.  Якщо  визначати  у  музичних  термінах  настрій  того  чи 
іншого  художнього  твору,  в  якому  художньо  відтворюється 
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135

Похожие:

Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
У збірнику представлені матеріали (тези І доповіді) VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет:...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВаних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998
ТЯ: Матеріали наукової конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВ трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007
Н. Н. Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти соіппо
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconЕкономічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” Частина 3 Донецьк 2009
Доповіді наукової конференції містять результати досліджень у галузі теорії
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСоціально – педагогічний комплекс регіону: теорія І практика
Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції. Полтава, 21-22 травня 2008 року. Полтава: пдпу, 2008
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012
Нб хну, 15–16 берез. 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей. – Хмельницький : хну, 2012. – с
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСтратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи
Вовк П. С., д -р юрид наук, проф. В. О. Глушков, д-р юрид наук, проф. Н.І. Клименко, д-р юрид наук, проф. В. П. Колісник, д-р філософ,...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница