Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
PDF просмотр
НазваниеВісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
страница2/135
Дата15.10.2012
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135

РЕЦЕПЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
 
Олена Бердник. 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА В ДАВНІХ 
ТВОРАХ ПОЛЬСЬКИХ АВТОРІВ.........................................198 
 
Маргарита Бородінова 
ПОЕЗІЯ Т.ШЕВЧЕНКА В АСПЕКТІ РЕЦЕПЦІЇ ОБРАЗІВ І 
МОТИВІВ СТАРОГО ЗАПОВІТУ..........................................207 
 
Аліна Саприкіна 
РЕЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ Г. МАЗУРЕНКО: 
ДІАСПОРНА І ВІТЧИЗНЯНА.....................................................216 
 
ВАСИЛЬ СТУС: ТЕКСТ І КОНТЕКСТ 
 
Нінель Заверталюк. 
ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ СВІТУ В.СТУСОМ 
 
Олена Росінська. 
«СВІЙ» І «ЧУЖИЙ» ОНТОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР 
ПОЕТИЧНОГО СВІТУ В. СТУСА 
 
Леся Оліфіренко. 
ФОНІКА ПОЕТИЧНИХ ТВОРІВ В. СТУСА 
 
Ольга Пуніна. 
ҐЕШТАЛЬТ СМЕРТІ В ПОЕЗІЯХ «ВЕСЕЛОГО ЦВИНТАРЯ» 
В. СТУСА ТА «ЖИВИХ І МЕРТВИХ» О. СОЛОВ’Я 
 
СУЧАСНА ПОЕЗІЯ: РЕЦЕПТИВНИЙ АСПЕКТ 
 
Ірина Ярошевич. 
ДУХОВНІ ПРІОРИТЕТИ Г. ГОРДАСЕВИЧ 
 
Марія Перетятько. 
СВОЄРІДНІСТЬ  ОСМИСЛЕННЯ  БІБЛІЙНИХ  ТЕКСТІВ  У 
ПОЕЗІЇ Л. ТАЛАЛАЯ 
 
РЕЦЕНЗІЇ 
 
ЮВІЛЕЇ 

 


ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
 
ББК 83.3 (4 Укр)6-45 
 

Лідія КАВУН, 
доктор філологічних наук, професор кафедри української 
літератури та компаративістики Черкаського 
національного університету ім. Богдана Хмельницького 
 
СИНКРЕТИЗМ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ  
В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ  
 
У  творчій  практиці  письменників 20-х  років  ХХ  століття 
проступає владне прагнення до творення нових художніх форм і 
структур,  витворюються  нові  синтетичні,  літературні  жанри: 
етюд,  арабеска,  кіноповість,  філософська  проза  тощо. 
Захоплення  образотворчим  мистецтвом,  музикою  інспірувало 
вихід у світ «Арабесок» М. Хвильового, «Майстра корабля» Ю. 
Яновського, «Пригод  Мак-Лейстона,  Гаррі-Руперта  та  инших» 
М.  Йогансена, «Арсеналу»  О.  Довженка  тощо.  У  цей  час 
відбувається  глибокий  структурний  переворот  у  мистецькому 
мисленні  й  свідомості,  найяскравіше  цей  процес  виявляється  у 
словесній  творчості  ваплітян.  Дух  неспокою,  напруженого 
пошуку,  експерименту  значною  мірою  визначає  характер  та 
вектор руху прози «м’ятежних» геніїв. 
Не  вдаючись  до  панорамного  розгляду  міжмистецьких 
взаємодій літератури у художній системі «романтики вітаїзму», 
більше уваги звернемо на її зв’язки і взаємовпливи із музикою й 
кіно.  
Письменники,  використовуючи  музичний  чинник  у 
художній  структурі  твору,  синтезуючи  філософію  і  мистецтво 
слова, 
намагаються 
передати 
різноманітні 
«імпульси» 
соціального  буття  перших  десятиліть  ХХ  століття.  Адже 
література,  за  словами  Д.  Лихачова, «вже  згідно  своєї  природи 
має  два  шари,  а  інколи  й  більше.  У  цьому  природа  образу, 
6   

метафори,  метонімії.  У  цьому  і  природа  поетичного  слова:  за 
звичайним змістом захований інший – незвичайний» [1, 71].   
Заперечуючи  дзеркальне  відображення  життя,  ідентичну 
транскрипцію  дійсності, «академіки»  прагнуть  творити 
мистецтво,  яке  виростає  з  глибин  людської  підсвідомості  і 
здатне прорватися до найсокровенніших таємниць буття. Відтак 
акцентується  глибинний  рух  літератури  до  музики,  до  її 
метамови. Ця тенденція найвиразніше виявила себе у творчості 
Г. Шкурупія, М. Йогансена, М. Хвильового Г. Епіка, Ю. Шпола. 
Письменники  нерідко  ставлять  завдання  перекодування 
художньої  мови  музики,  в  основі  якого  лежить  і  «зовнішнє»  її 
наслідування  (звукопис,  алітерація,  асонанси,  рефрени  тощо),  і 
спроба відтворення її духу через слово, текст. Скажімо, у романі 
«Двері  в  день»  Г.  Шкурупій  активно  послуговується 
звукописом,  що  створює  додаткове  емоційно-оціночне  силове 
поле,  додаткову  смислову  поліфонію.  Неоціненну  і  часто 
акцентовану роль відідіграла його приналежність у минулому до 
футуристів,  творчість  яких  зосереджувалася  на  слові, 
звільненому  від  свого  предмета,  що  зводилося  часто  до  самого 
звука.  Митець  наполегливо  працює  над  мелодикою  фрази, 
шукає  і  знаходить  відповідну  ритмомелодику,  ритмізує  цілі 
фрагменти прозового тексту. Звучання слова грає важливу роль 
у розповіді, воно стає своєрідним сигналом відчуттів і вражень 
та  прагне  його  рецепції  на  кшталт  музичних  звуків  та  акордів. 
Яскравим  підтвердженням  цьому  є  сцена  освідчення  в  коханні, 
яка художньо у тексті відтворена так: 
«Я тебе кохаю... 
О, кохаю... 
— кохаю... 
— охаю... 
— хаю... 
— аю... 
ю...» [2, 181].  
Тут  виявляє  себе  те  саме  «спрямування  на  вираження», 
коли комунікативна функція зводиться до мінімуму; при цьому 
значення  не  усувається  повністю,  а  лише  підпорядковується 
звукам.  Слушну  думку  з  цього  приводу  висловлює 
літературознавець  Я.  Цимбал,  зазначаючи,  що  «звукові 
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135

Похожие:

Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
У збірнику представлені матеріали (тези І доповіді) VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет:...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВаних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998
ТЯ: Матеріали наукової конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВ трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007
Н. Н. Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти соіппо
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconЕкономічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” Частина 3 Донецьк 2009
Доповіді наукової конференції містять результати досліджень у галузі теорії
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСоціально – педагогічний комплекс регіону: теорія І практика
Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції. Полтава, 21-22 травня 2008 року. Полтава: пдпу, 2008
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012
Нб хну, 15–16 берез. 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей. – Хмельницький : хну, 2012. – с
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСтратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи
Вовк П. С., д -р юрид наук, проф. В. О. Глушков, д-р юрид наук, проф. Н.І. Клименко, д-р юрид наук, проф. В. П. Колісник, д-р філософ,...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница