Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
PDF просмотр
НазваниеВісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку
страница1/135
Дата15.10.2012
Размер1.63 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135
ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА 
DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY 
 
 
 
 
ДОНЕЦЬКИЙ 
 
ВІСНИК 
 
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА 
ім. ШЕВЧЕНКА 
 
 
 
 
 
ЛІТЕРАТУРА 
 
Т. 23 
 
 
 
 
 
 
Донецьк 
Східний видавничий дім  
2008 
 Засновано в 2001 р. 
Д-67  
Донецький  вісник  Наукового  товариства  ім.  Шевченка.  т. 23 – 
Донецьк:  Український  культурологічний  центр,  Східний  видавничий  дім. – 
2008. – 292 с.  
 
Вісник  містить  матеріали  березневої 2008 року  наукової  конференції 
Донецького відділення НТШ. Доповіді і повідомлення присвячені проблемам 
літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку. 
 
 

Редакційна колегія: 
д.філол.н., проф. В. Просалова (головний редактор т. 23). 
 
Відповідальний за випуск – д.т.н., проф. В. Білецький  
 
Члени редакційної колегії:  
д.філол.н., проф. В. Соболь; д.філол.н., проф. М. Ткачук; 
д.філол.н., проф. В. Федоров; д.філол.н., проф. О. Галич; 
д.філол.н., проф.Н. Заверталюк. 
 
 
© Донецьке відділення НТШ, 2008 
© Український культурологічний центр, 2008 
 
 
Це видання виходить завдяки фінансуванню  
Наукового Товариства ім. Шевченка в Америці  
з Фонду ім. Дмитра Бобеляка 
 
Наукове видання 
 
ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (Т. 23) 
 
Комп’ютерна верстка   
 
 
І. Венгренюк 
Коректор і редактор   
 
 
Г. Сімченко 
 
Відповідальність за зміст матеріалів несуть їх автори. 
 
Підп. до друку 25.07.2008. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.  
Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 15,6. 
Обл.-вид. арк. 12,8. Наклад 200 прим. Зам. 07-08. 
 
Східний видавничий дім  
83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45 
тел/факс (062) 338-06-97, 337-04-80 
e-mail: svd@stels.net 
  2   

ЗМІСТ 
 
ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 
 
Лідія Кавун.  
СИНКРЕТИЗМ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ  
В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 20-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ ............... 6 
 
Віра Просалова.  
АРХЕТИПНІ ОБРАЗИ В ХУДОЖНЬОМУ  
СВІТІ „ПРАЖАН»....................................................................20 
 
Феня Пустова. 
ЕСТЕТИЧНА ФУНКЦІЯ МІФОЛОГІЧНИХ  
ОБРАЗІВ У ТВОРІ «МЕРЕХТЛИВІ ЗОРІ»  
В. ГАЙВОРОНСЬКОГО.... ........................................................... 38 
 
Світлана Кочерга. 
ФАУСТІВСЬКІ ІНТЕНЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ  
СВІТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ...........................................................45 
 
Ольга Хамедова. 
РЕЦИДИВИ ПРОПАГАНДИСТСЬКОГО ДИСКУРСУ В  
РОМАНІ Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА «ЗА ШИРМОЮ»......55 
 
Максим Нестелєєв. 
ПАРАСУЇЦИДАЛЬНА ПАРАДИГМА КОМПЛЕКСУ 
БЕЗҐРУНТЯНСТВА У СТРУКТУРІ ЦЕНТРАЛЬНОГО / 
МАРГІНАЛЬНОГО (НА ПРИКЛАДІ ПСИХОБІОГРАФІЇ  
ТА ПОВІСТІ «БЕЗ ҐРУНТУ» (1928) Г. ЕПІКА).......................67 
 
Ольга Калашник. 
ВИДІННЯ ЯК ОДКРОВЕННЯ  
У ВІЗІОНЕРСЬКІЙ ПОЕЗІЇ.......................................................... 76 
 
Феня Пустова. 
СТРУКТУРА ТВОРУ «НЕПРОШЕНИЙ ГІСТЬ» ВАСИЛЯ 
ГАЙВОРОНСЬКОГО.................................................................... 84 
 


Надія Тендітна. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХОВАЛЬНИХ РИТУАЛІВ ТА 
ЗАБОБОНІВ У ТВОРЧОСТІ Є.ПАШКОВСЬКОГО ТА  
О.УЛЬЯНЕНКА............................................................................. 92 
 
МЕТОДОЛОГІЯ. МЕТОДИКА. КРИТИКА 
 
Богдан Якимович. 
ІВАН ФРАНКО ЯК КНИГОЗНАВЕЦЬ І ВИДАВЕЦЬ ............ 101 
 
Сергій Цікавий. 
ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОЇ ТРАНСМІСІЇ ДУМИ: 
ВІД ПІДРОБОК ДО ЖАНРОТВОРЕННЯ ................................ 124 
 
Віталій Радчук. 
РУДИЙ ПАНЬКО М. ГОГОЛЯ В ДІВЧАЧОМУ  
ЛЮСТЕРКУ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ 
ТЛУМАЧКИ І ЗВІТНІСТЬ РЕПОРТЕРІВ .................................133 
 
Неля Лисенко. 
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯВИЩ БАРОКО І 
МОДЕРНІЗМУ У ПРАЦІ Д. ЧИЖЕВСЬКОГО  
«МАЯКОВСЬКИЙ І КАЛЬДЕРОН» ......................................... 160 

Віра ПРОСАЛОВА 
Є. МАЛАНЮК – ПОЕТ МИСТЕЦЬКИХ РЕФЛЕКСІЙ: 
ШТРИХИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ В ШКОЛІ ................164 
 
Валерій Романько. 
ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ 
«ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ» ............................................173 
 
Олена Задоєнко. 
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ  
ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ У ШКОЛІ............................183 
 
Вадим Оліфіренко. 
НАВЧАЛЬНА КНИЖКА З УКРАЇНСЬКОЇ  
ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПОВОЛЖЯ.............................................190 
 
4   
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135

Похожие:

Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСумського державного університету 22 24 квітня 2008 року частина ІІІ суми Вид-во Сумду 2008
У збірнику представлені матеріали (тези І доповіді) VII міжнародної науково-методичної конференції «Сучасний український університет:...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВаних природних територій у збереженні біорізноманіття (Матеріали конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 вересня 1998 р.) Канів 1998
ТЯ: Матеріали наукової конференції, присвяченої 75-річчю Канівського природного заповідника
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconВ трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення матеріали міжнародної наукової конференції 10-12 травня 2007 року Частина І суми 2007
Н. Н. Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти соіппо
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconЕкономічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання” Частина 3 Донецьк 2009
Доповіді наукової конференції містять результати досліджень у галузі теорії
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСоціально – педагогічний комплекс регіону: теорія І практика
Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції. Полтава, 21-22 травня 2008 року. Полтава: пдпу, 2008
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012
Нб хну, 15–16 берез. 2012 / редкол.: О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, О. О. Мацей. – Хмельницький : хну, 2012. – с
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconСтратегічного менеджменту матеріали другої всеукраїнської науково-практичної конференції 24 квітня 2009 року Доповіді та виступи
Вовк П. С., д -р юрид наук, проф. В. О. Глушков, д-р юрид наук, проф. Н.І. Клименко, д-р юрид наук, проф. В. П. Колісник, д-р філософ,...
Вісник містить матеріали березневої 2008 року наукової конференції Донецького відділення нтш. Доповіді І повідомлення присвячені проблемам літературознавства. Секція конференції працювала у Донецьку iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница