Українські історики. Біобібліографічний довідник
PDF просмотр
НазваниеУкраїнські історики. Біобібліографічний довідник
страница89/162
Дата15.10.2012
Размер1.97 Mb.
ТипДокументы
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   162

Авторка понад 100 наукових праць.
Тв.: Медієвістика в Україні другої половини ХІХ — початку ХХ ст.:
Криза чи прогрес? — К., 1996; Коліївщина очима істориків
(ретроспективний огляд) // Середньовічна Україна. — Вип. 2. —
К., 1997; Медієвістика на сторінках «Українського історичного
журналу» // УІЖ. — 1997. — № 4; Система ціннісних орієнтацій:
ментально-свідомісні виміри // Українське суспільство на зламі
середньовіччя і нового часу: Нариси з історії ментальності та
національної свідомості. — К., 2001; Європейський історіогра-
фічний процес та становлення української медієвістики // Україна
в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до ХVІІІ ст.). —
Вип. 2. — К., 2002; Дослідження українського історичного процесу
раннього нового часу в світлі новітніх історіографічних тенденцій //
Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця
ХVІІІ ст.). — Вип. 5. — К., 2005; Відділ історії України середніх віків
і раннього нового часу. 1936–2006 // Україна в Центрально-Східній
Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). — Вип. 6. — К., 2006;
Формування системи політичних цінностей козацької громади та
їх укорінення в суспільну свідомість // Історія українського
козацтва: Нариси у 2-х т. — Т. І. — К., 2006; Козакознавчі студії в
українській історіографії // Історія українського козацтва: Нариси
у 2-х т. — Т. ІІ. — К., 2007; Національний історичний процес за доби
середньовіччя і раннього нового часу: тематична репрезента-
тивність на сторінках «Українського історичного журналу» (1987–
2007 рр.) // УІЖ. — 2007. — № 6; Сучасна українська новістика та
перспективи наукових пошуків // УІЖ. — 2008. — № 6.
Літ.: Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник
/ Сер. «Українські історики». — Вип. 1. — К., 1998; Інститут історії
України НАН України. 1936–2006. — К., 2006. — С. 594.
Олена Ковальчук
МЕЖБЕРГ Наум Ісакович (24.08.1898, м. Одеса. — 14.04.1972,
м. Ужгород) — дослідник революційних подій початку ХХ ст. на
Одещині. З робітників.
Закінчив юр. ф-т Одеського ін-ту народного господарства
(1926) та аспірантуру Одеського ІНО (1931). За деякими даними,
напередодні Великої Вітчизняної війни захистив канд. дис., але не
зміг це підтвердити документально після реабілітації.
Трудову діяльність розпочав 1917 складачем типографії братів
Кульберг і Шпендер (м. Одеса). 1917–1923 — брав участь у
бойових діях під час громадянської війни. 1926–1927 — викладач
історії Одеського торгово-промислового технікуму. 1927–1929
179

працював на аналогічній посаді на рабфаці місцевого сільсько-
господарського ін-ту. 1931–1933 — доц., проф. місцевого Ін-ту
соціального виховання. Навчаючись в аспірантурі, почав працю-
вати
за
сумісництвом н.с.
(1929–1932), пізніше
заст.
дир.
Одеського Істпарту (1932–1934). 1933–1935 — проф. ОДУ. 1935–
1937 — проф. історії (за деякими даними, зав. каф.) Київського
ун-ту (за сумісництвом — ст.н.с Ін-ту історії ВУАМЛІНа). 1937
репресований і до реабілітації у 1955 перебував на засланні. 1955–
1956 — співробітник Желдориздата (м.Одеса). З 1956 працював
в УжДУ — ст. викладачем (1956–1958, 1964–1971) та викладачем
(1958–1961, 1963–1964) каф. історії СРСР, бібліотекарем вузівсь-
кої бібліотеки (1961–1963). Нагороджений орденом Червоної
Зірки (1967).
Тв.: Экономика Одесщины и рабоче-крестьянское движение в
1914–17 гг.: (Предпосылки Октября в Одессе). — Одесса, 1927
(у співавт.); Боевой путь котовцев. — Одесса, 1930 (у співавт.);
До 10-річчя «Процесу 17». — Одеса, [1930]; Червневі події 1905
року в Одесі: (Потьомкінські дні). — Одеса, 1930; Другий період
Радянської влади на Одещині (квітень-серпень 1919 р.). — Одеса,
1931 (у співавт.); Жовтневі події 1905 р. в Одесі. — Харків; Одеса,
1931; Процес 17. — Харків; Одеса, 1932; В.І. Ленін про періо-
дизацію Великої Жовтневої соціалістичної революції та про етапи
розвитку радянського суспільства (1917–1922): Конспект лекції по
спецкурсу «Історіографія Великої Жовтневої соціалістичної рево-
люції» для студентів історичного факультету. — Ужгород, 1965.
Літ.: Михайлов А. За свою, Радянську! [Про учасника грома-
дянської війни Н.І. Межберга] // Закарпатська правда. — 1967. —
14 груд. — С. 2; Поздоровлення ювілярові [Н.І. Межбергу] // Там
само. — 1968. — 25 серп. — С. 4.
Микола Олашин
МЕЛЬНИК Василь Петрович (19.10.1934, с. Мала Розтока,
нині Іршавського р-ну Закарпатської обл.) — дослідник історії
профспілок, к.і.н. (1973), доц. (1983). Із селян. Відмінник народної
освіти України.
Закінчив відділення укр. мови та літератури філол. ф-ту УжДУ
(1963) та аспірантуру АСН при ЦК КПРС (1973). 1973 захистив
канд. дис. «Партійне керівництво профспілками на сучасному етапі
комуністичного будівництва» (наук. кер. — доц. В.М. Малін).
Трудову діяльність розпочав 1953 зав. сільської бібліотеки у
рідному
селі.
1954–1956
служив
строкову
службу
у
лавах
Радянської Армії. 1956–1958 — літпрацівник, згодом зав. відділу
180
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   162

Похожие:

Українські історики. Біобібліографічний довідник iconСоломії Крушельницької у Львові Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник Львів Ґердан Графіка 2007 ббк щ 335. 413(4Ук) 8 Крушельницька
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Музично-меморіального музею С. Крушельницької у Львові
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconВасиль селезінка біобібліографічний покажчик Чернівці 2008
Біобібліографічний покажчик містить інформацію про надруковані книги, статті, рецензії, акторську, режисерську та громадську діяльність...
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconХнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconХнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconРуководство по клинической иммунологии. Диагностика заболеваний иммунной системы: руководство для врачей / Р. М. Хаитов. М. Гэотар-медиа, 2009. 352 с. 616. 093. 2 Х 15
Довідник з алергології: довідник лікаря "Алерголог" / ред. Б. М. Пухлик. К. Тов "Доктор-Медіа", 2009. 412 с. 616. 093. 3 Д 58
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconУкраїнські астрономи за матеріалами Вікіпедії станом на 10. 06. 2012
Літнарович Р. М. Українські астрономи. За матеріалами Вікіпедії станом на 10. 06. 2012 р. Рівне, 2012. 272 с
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Невлюдов Ігор Шакірович Біобібліографічний покажчик Харків 2011 ббк ч75 н 40
Невлюдов Ігор Шакірович [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська; відп ред. І. П. Аврамова. – Х. Хнуре, 2011....
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconЮхим іудович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1926 1994 рр. До 100-річчя від дня народження видатного педагога І вченого Харків 2004
Лукін Юхим Іудович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1926-1994 рр. (До 100-річчя від дня народження)/ хдзва; Упорядник...
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconОнальна академія наук україни інститут історії україни член-кореспондент нан україни Олександр Петрович Реєнт Біобібліографічний покажчик Київ 2005
Р33 Член-кореспондент нан україни Олександр Петрович Реєнт: Біобібліографічний покажчик / нан україни, Інститут історії України;...
Українські історики. Біобібліографічний довідник icon2. Україна в XIV-XVIII ст. Українські землі за
Матеріали до лекцій з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів перших курсів денної форми навчання
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница