Українські історики. Біобібліографічний довідник
PDF просмотр
НазваниеУкраїнські історики. Біобібліографічний довідник
страница71/162
Дата15.10.2012
Размер1.97 Mb.
ТипДокументы
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   162

К., 1998; Украинско-немецкие межгосударственные отношения в
20-е годы ХХ века // Вопросы германской истории. — Днепро-
петровск, 1998; Дипломатичне представництво УНР в Німеччині
(1919–1922 рр.) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки
і знахідки. — Вип. 11. — К., 2002; Відносини Директорії УНР і
Німеччини. 1919–1921 // Вопросы германской истории. — Дніпро-
петровськ, 2003; Українсько-німецькі взаємини наприкінці першої
світової війни // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки
і знахідки. — Вип. 13. — К., 2004; Розвиток дипломатичних від-
носин Української держави з Німеччиною у 1918 році // Науковий
вісник Дипломатичної Академії України. — Вип. 10. — К., 2004;
Політика Німеччини щодо України (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) //
Міжнародні зв’язки України: Наукові пошуки і знахідки. — Вип. 14. —
К., 2005.
Дж. і літ.: Анкета Н.В. Кривець; Вчені Інституту історії України:
Біобібліограф. довідн. Серія «Українські історики». — Вип. 1. — К.,
1998. — С. 156-157; Інститут історії України Національної академії
наук України. 1936–2006. — К., 2006. — С. 569.
Любов Шепель
КРИЖАНІВСЬКИЙ Володимир Прокопович (19.05.1947,
с. Деренківець Корсунь-Шевченківіського р-ну Черкаської обл.) —
дослідник історії української державності ХІХ — першої чверті
ХХ ст. та зовнішньої політики України, д.і.н. (1992), проф. (1994),
Відмінник освіти України (2000), Заслужений працівник освіти
України (2008).
1966–1971 навчався в КДУ ім. Тараса Шевченка. Після закін-
чення в цьому ж ун-ті: 1973–1974 — асистент каф.; 1974–1976 —
ст. викладач; 1976 — 1986 — доц. 1986–1988 — доц. каф. ВПШ при
ЦК КП України. 1988–1992 — докторант, ст.н.с., доц. Київського ін-
ту політології та соціального управління. З 1992 — в КНУ ім. Тараса
Шевченка (Ін-ті міжнародних відносин): 1992–1993 — проф.,
1993–2007 — заст. дир. ін-ту, з 1997 — зав. каф. країнознавства.
1971–1974 навчався в аспірантурі КДУ ім. Тараса Шевченка, де
1974 захистив канд. дис. «Більшовики України на муніципальних
виборах 1917 р.» (наук. кер. — д.і.н., проф. О.А. Бородін). 1992 в
цьому ж ун-ті захистив докт. дис. «Більшовики і парламентаризм в
Росії: історіографія проблеми» (наук. конс. — д.і.н., проф.
Л.Ю. Горєлов).
Автор 70 друк. праць.
Тв.: У боротьбі за владу Рад в Україні. — К., 1977 (у співавт.);
Утворення і розвиток СРСР. — К., 1982 (у співавт.); Парламентська
143

тактика більшовиків у період переростання буржуазно-демокра-
тичної революції в соціалістичну // УІЖ. — 1987. — № 8; Геополі-
тичний чинник в історії української державності // Українська
державність: історія і сучасність. — К., 1994; Україна і Європа —
позиції щодо європейської безпеки // Україна в архітектурі євро-
пейської безпеки. — Баден-Баден, 1997 (нім. мовою); Українсько-
російські відносини у контексті участі в європейських інтеграційних
процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — Вип. 60. —
Ч. 1. — К., 2006 (англ. мовою); Країнознавство: Країни СНД,
Європа та Північна Америка. Навч. посібн. — К., 2009 (у співавт.).
Дж.: Анкета В.П. Крижанівського.
Любов Шепель
КРИКУН Микола Григорович (09.05.1932, м. Житомир) —
дослідник історії України середньовіччя та раннього нового часу,
козаччини, демографічної історії, адміністративно-територіаль-
ного устрою України, історії Польщі нового часу, джерелознавець,
д.і.н. (1992), проф. (1995). Д. чл. НТШ (2004).
Виховувався у дитячих закладах у Житомирі, Сталінградській
та Астраханській обл., Наманганській обл. Узбекистану, Стрию
Дрогобицької обл. Середню школу закінчив у Стрию. 1952–1957
навчався на іст. ф-ті Львівського ун-ту. Працював учителем у
Гірській сш Мединицького р-ну Дрогобицької обл. 1959–1963
навчався в аспірантурі Львівського ун-ту без відриву від вироб-
ництва. З 1958 працює у Львівському ун-ті (з перервою на
2006/2007 навч. рік): 1958–1960 — ст. лаборант каф. історії
південних і західних слов’ян; 1960–1971 — викладач, в. о. доц., ст.
викладач, доц. (1971); 1984–1992 — зав. тієї ж каф.; від 1992 —
проф. каф. історії слов’янських країн. Канд. дис. «Народонасе-
ление Подольского воеводства в XVII–XVIII вв.» захистив у
Львівському ун-ті (1965). Наук. кер. — д.і.н., проф. Д.Л. Похилевич.
Докт. дис. «Адміністративно-територіальний устрій Правобережної
України в XV–XVIII ст. (Воєводства і повіти)» захистив 1992 в ІІУ
НАНУ. Член 2-х спеціалізованих рад із захисту дисертацій.
Підготував кілька кандидатів та доктора іст. наук.
Автор понад 130 наук. праць.
Тв.: Подимні реєстри першої і початку другої половини XVIII ст.
// Історичні джерела та їх використання. — К.,1972. — Вип. 7. —
С. 69–79; Питання чисельності населення Правобережної України
другої половини XVI — сер. XVII ст. у радянській історіографії //
Вісник Львівського університету. — Серія історична. — Львів, 1980. —
Вип. 16. — С. 74–82; Границі і повітовий поділ Брацлавського
144
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   162

Похожие:

Українські історики. Біобібліографічний довідник iconСоломії Крушельницької у Львові Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник Львів Ґердан Графіка 2007 ббк щ 335. 413(4Ук) 8 Крушельницька
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Музично-меморіального музею С. Крушельницької у Львові
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconВасиль селезінка біобібліографічний покажчик Чернівці 2008
Біобібліографічний покажчик містить інформацію про надруковані книги, статті, рецензії, акторську, режисерську та громадську діяльність...
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconХнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconХнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconРуководство по клинической иммунологии. Диагностика заболеваний иммунной системы: руководство для врачей / Р. М. Хаитов. М. Гэотар-медиа, 2009. 352 с. 616. 093. 2 Х 15
Довідник з алергології: довідник лікаря "Алерголог" / ред. Б. М. Пухлик. К. Тов "Доктор-Медіа", 2009. 412 с. 616. 093. 3 Д 58
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconУкраїнські астрономи за матеріалами Вікіпедії станом на 10. 06. 2012
Літнарович Р. М. Українські астрономи. За матеріалами Вікіпедії станом на 10. 06. 2012 р. Рівне, 2012. 272 с
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Невлюдов Ігор Шакірович Біобібліографічний покажчик Харків 2011 ббк ч75 н 40
Невлюдов Ігор Шакірович [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська; відп ред. І. П. Аврамова. – Х. Хнуре, 2011....
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconЮхим іудович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1926 1994 рр. До 100-річчя від дня народження видатного педагога І вченого Харків 2004
Лукін Юхим Іудович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1926-1994 рр. (До 100-річчя від дня народження)/ хдзва; Упорядник...
Українські історики. Біобібліографічний довідник iconОнальна академія наук україни інститут історії україни член-кореспондент нан україни Олександр Петрович Реєнт Біобібліографічний покажчик Київ 2005
Р33 Член-кореспондент нан україни Олександр Петрович Реєнт: Біобібліографічний покажчик / нан україни, Інститут історії України;...
Українські історики. Біобібліографічний довідник icon2. Україна в XIV-XVIII ст. Українські землі за
Матеріали до лекцій з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів перших курсів денної форми навчання
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница