Науково-редакційна рада українського видання
НазваниеНауково-редакційна рада українського видання
страница1/37
Дата06.05.2013
Размер5.99 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

EARTH in the

BALANCE

Ecology and the Human Spirit

Vice President Al Gore

ЗЕМЛЯ

У РІВНОВАЗІ

Екологія і людський дух

Альберт Гор

Науково-редакційна рада українського видання

Віктор Вовк, Сергій Семенець, Тетяна Яхеєва


ВГО «Україна. Порядок Інститут сталого денний на XXI століття» розвитку
Голова Правління Валентин Ландик

Координатор Віктор Вовк

Науковий керівник Тетяна Яхеєва

Президент

Ігор Юхновський

Координатор Сергій Семенець

Науковий керівник Володимир Черняк

Інститут Інформацій­ ного суспільства

Директор Олег Шевчук

Координатор Ярослав Павловський

Науковий керівник Олексій Голобуцький

Київ «Інтелсфера» 2001


Земля у рівновазі. Екологія і людський дух / Гор Альберт, переклад з англійської: ВГО "Україна. Порядок денний на XXI століття" та Інститут сталого розвитку. — К.: Інтелсфера, 2001. — 404 с.

Пропонована широкому колу читачів публікація є перекладом україн­ською мовою відомої книги колишнього Віце-президента США Альберта Гора, яка присвячена найболючішим питанням співіснування людини і природи та жорсткому протистоянню сучасної індустріальної цивілі­зації екологічній системі Землі.

В книзі також представлене бачення одного з провідних політиків світу можливих шляхів трансформації нашої цивілізації з метою відновлення екологічної рівноваги на Землі та перетворення планети на безпечне та процвітаюче місце проживання людей.

Публікація здійснюється в рамках проекту "ЗЕЛЕНА БІБЛІОТЕКА" спільними зусиллями Інституту сталого розвитку, ВГО "Україна. Порядок денний на XXI століття" та Інституту Інформаційного суспільства за сприяння Партії Зелених України.

Українське видання побачило світ за підтримки Відділу преси, освіти і культури Посольства США в Україні.

Ukrainian edition got support from the Public Affairs Section of the U.S. Embassy in Ukraine.

Видання здійснене за

Earth in the Balance: Ecology and Human Spirit

Vice President Al Gore

First Plume Printing, January, 1993

Copyright © 1992, 1993 by Senator Al Gore

ISBN 966-95735-5-6 © ВГО "Україна. Порядок денний на XXI

століття". Переклад, 2000.

© Інститут сталого розвитку. Наукова редакція українського видання. 2001.

ВСТУПНЕ СЛОВО

Сучасний світ зіткнувся з проблемою деградації екологічних систем та поступового виснаження природних ресурсів, від яких залежить наш добробут, під загрозою саме існування людини на Землі. Водночас у світі наростають такі проблеми як зростаюча нерівність між багатими і бідними, злидні, голод, погіршення здоров'я і не­грамотність значної частини людства. Єдиний спосіб забезпечити процвітаюче і безпечне майбутнє — це вирішення проблем соціально-економічного розвитку та природного середовища в комплексі й узгодженим чином. Саме так було поставлене питання лідерами 179-ти країн світу на Конференції ООН з Довкілля та Розвитку в Ріо-де-Жанейро (червень 1992 року), яка була присвячена пошуку шляхів розв'язання глобальних проблем сьогодення та запобігання загроз наступного століття.

Поступове усвідомлення майбутньої кризи спонукає народи та їх політичних лідерів до пошуку принципово нових підходів до стосунків людини і природи. Це, зокрема, призвело до постановки на порядок денний світового співтовариства питання про перехід людства на шлях "сталого", або всебічно збалансованого, розвитку. На найбільшій в історії зустрічі лідерів держав в Ріо, що отримала назву "Саміт планета Земля", було прийнято глобальну Програму дій "Порядок денний на XXI століття". Згода, досягнута на найви­щому рівні, відобразила всесвітній консенсус щодо прийняття полі­тичних зобов'язань по співробітництву з питань довкілля та розвитку.

Наростаюча світова увага до питань гармонійного співіснування людини і природи завдячує наполегливості, відданості та зусиллям багатьох науковців, релігійних і громадських діячів, політиків та державних мужів, серед яких одне з чільних місць, безумовно, займає колишній Віце-президент США Альберт Гор. Своєю багаторічною діяльністю спочатку в Сенаті, а згодом на посаді Віце-президента США, А.Гор зробив значний внесок в розуміння широкою громад­ськістю, політичною і бізнесовою елітою в своїй країні та усьому світі глобальної кризи довкілля та сприяв творчому пошуку ефек­тивних шляхів її подолання.

Написана Альбертом Гором книга «Земля у рівновазі», а також його активна участь у зустрічі в Ріо-де-Жанейро у 1992 році, де він очолював делегацію Конгресу США, мали значний вплив на американську та світову громадську думку, а згодом і політику. «Земля у рівновазі» присвячена найболючішим питанням співіс­нування людини з природою, що стали наслідком самої філософії розвитку сучасної індустріальної цивілізації - цивілізації спожи­вацького підходу, як до продуктів виробництва, так і до середовища існування людини. Оперуючи фактами та поняттями природничої науки, економіки, соціології, історії, інформаційної теорії, психо­логії, філософії та релігії, Альберт Гор приходить до висновку, що "сучасна індустріальна цивілізація, у своєму нинішньому вигляді, жорстко протистоїть екологічній системі нашої планети."

Водночас, як активно діючий політик провідної держави світу, він пропонує реальні альтернативи та висуває "нову спільну мету" для людства, яка полягає в тому, що "ми повинні перетворити збе­реження навколишнього середовища на основний організуючий принцип нашої цивілізації." Це означає одночасне "стимулювання життєздатного економічного прогресу та зцілення стосунків між цивілізацією і крихкою екологічною системою на Землі." Альберт Гор розуміє, що для відновлення природної рівноваги нашої пла­нети "доведеться здійснити дуже складні і болючі зміни у нашій свідомості та діях." Водночас він стверджує, що це необхідно для подальшого забезпечення таких суспільних цінностей як соціальна справедливість, демократія та ринкова економіка; це відповідає ідеалам, властивим всім людям: життя, свободи та пошуку щастя; а також обумовлене нашою відповідальністю перед майбутніми поколіннями. Процвітання ж кожної країни буде пов'язане з її участю у всесвітній екологічній революції та її здатністю виробляти для світового ринку нову продукцію і технології, що сприятимуть еконо­мічному прогресу без руйнації довкілля.

Пропонуючи співпрацю всіх народів світу для відновлення рів­новаги екологічної системи Землі, Альберт Гор відзначає, що не всі країни здатні власними силами вирішити це масштабне завдання. Особливо гостро ця проблема стоїть для посткомуністичних країн, де за умов тоталітаризму не тільки природа, а й людина не вважались вартими уважного ставлення. Програма допомоги менш розвиненим країнам мала би стати своєрідним новітнім "планом Маршалла". Вона повинна бути спрямована не просто на допомогу у вирішенні

поточних проблем цих країн, а й на реалізацію глобальної мети, та бути розрахованою на тривалий період, щоб не допустити екологіч­них ризиків і соціальних криз у світі. Аналогічно тому, як "план Маршалла" був довготерміновою програмою допомоги західно­європейським країнам, спрямований не лише на відновлення гос­подарства повоєнних європейських країн, а мав і більш загальну мету — захистити демократію, не допустити повернення чи поширення тоталітарних режимів в регіоні, та сприяти консолідації зусиль європейських країн у створенні об'єднаної Європи.

Пропонований Альбертом Гором глобальний "план Маршалла" є значно більш масштабним, оскільки передбачає перегляд всіма народами відношення до природи, і як джерела ресурсів, і як сере­довища проживання, та стосується багатьох країн світу, що мають на сьогодні обмежені економічні, технологічні, освітні та інші мож­ливості. Безумовно шлях до консолідації зусиль людства заради виживання і прогресу непростий та вимагатиме наполегливої співпраці народів і постійного подолання егоїстичних настроїв. Водночас в книзі представлено величний план одного з впливових політиків світу, спрямований на трансформацію нашої цивілізації та перетворення планети на безпечне і процвітаюче місце проживання людини. Спільними зусиллями людства він може стати реальністю, як сьогодні стала реальністю об'єднана Європа, основою якої стали спільні зусилля країн у виконанні повоєнного "плану Маршалла".

Україна особливо зацікавлена в широкій міжнародній співпраці, адже саме на її території сталася Чорнобильська катастрофа - нижня точка падіння традиційної індустріальної цивілізації з її антиеко-логічним розвитком. Видання Інститутом сталого розвитку, ВГО "Україна: Порядок денний на XXI століття" та Інститутом Інформаційного суспільства книги колишнього Віце-президента США Альберта Гора «Земля у рівновазі» українською мовою через рік після закриття Чорнобильської атомної електростанції є глибоко символічною подією.

Задеклароване стратегічне партнерство між США та Україною, досвід роботи Комісії Кучма-Гор заклали підгрунття для співпраці обох країн в напрямку переходу до принципово нових засад природокористування та розвитку. Набутий в США досвід (в галузі стратегічного планування, нових технологій, фінансування інновацій тощо) міг би суттєво допомогти Україні у вирішенні завдання модернізації економіки на засадах сталого розвитку. В свою чергу, Україна, як країна, що зазнала впливу найбільшої техногенної катастрофи в історії людства і для якої проблеми відновлення

та збереження безпечного середовища проживання стоять надзвичайно гостро, могла би стати, за підтримки з боку США, провідною державою на пострадянському просторі у справі переходу на нові засади розвитку та співіснування людини і природи.

Стратегічна мета України - це майбутнє, у якому економічне процвітання, здорове довкілля і соціальна справедливість будуть доступні всім, у злагоді з іншими народами та планетою в цілому.

Олег Шевчук, заступник Голови Партії Зелених України, директор Інституту Інформаційного суспільства

Зміст

Передмова до другого видання 1 Вступ 11

ЧАСТИНА І

РІВНОВАГА У НЕБЕЗПЕЦІ

 1. Кораблі в пустелі 29

 2. Тінь від нашого майбутнього 43

 3. Клімат і цивілізація: коротка історія 63

 4. Дихання Будди 87

 5. Якщо джерело висихає 104

 6. На глибині шкіри 120

 7. Насіння скрути 131

 8. Пустка 149

ЧАСТИНА II ПОШУК РІВНОВАГИ

9. Самоуправління 169

 1. Еко-номіка: істина або наслідки 183

 2. Ми є тим, що вживаємо 198

 3. Розладнана цивілізація 217

 4. Екологія душі 238

ЧАСТИНА III ВСТАНОВЛЕННЯ РІВНОВАГИ

 1. Нова спільна мета 267

 2. Глобальний План Маршалла 292 Висновки 361

Подяки 370 Примітки 374 Бібліографія 386

Передмова до другого видання

За дванадцять місяців — від того часу, коли на початку 1992 року ця книжка була вперше видана у твердій оправі, — у Сполучених Штатах і в усьому світі сталося дуже багато змін, але жодна з них не вимагала якоїсь зміни тексту для цього нового видання. І хоча книжка час від часу зазнавала критики — головно від політичних противників радикальних змін рекомендованої в ній стратегії, не було висловлено жодного сумніву щодо точності викладених у ній фактів або слушності аналізу. Навпаки, я був задоволений хвилею підтримки, яку вона отримала і від наукової спільноти, і від широкого читацького загалу. У будь-якому разі, мета цієї передмо­ви до видання у м'якій оправі не полягає у тому, щоб оцінювати оригінал, а радше обговорити кілька подій, що відбулися, відколи книжку було написано, подій, що, на мою думку, мають особливе відношення до ідей, які містяться у ній.

Передусім відзначимо, що в червні 1992 року лідери майже всіх країн зібралися у Ріо-де-Жанейро на Конференцію ООН з Довкілля і Розвитку. Цю зустріч, широко відому під назвою «Саміт Землі», багато людей критикували за вироблення слабких і неконкретних угод з небагатьма змістовними зобов'язаннями, які змінили б пове­дінку країн. Та, незважаючи на рішення адміністрації Буша уник­нути будь-яких угод, що містять реальне зобов'язання до дії, «Саміт Землі» означав історичний поворотний пункт у тривалій боротьбі за підвищення міжнародного усвідомлення правди про кризу глобаль­ного довкілля. Він зумів спрямувати світ до кращого розуміння того, як і чому майбутній економічний прогрес тісно пов'язаний з надійною політикою, що сприяє захисту довкілля і мудрому управлінню природними ресурсами.

2 / Земля у рівновазі

Справді, майже немає сумніву в тому, шо у Ріо учасники кон­ференції багато чого навчилися, оскільки лідери з усіх частин світу спільно усвідомили, що конкретні випадки стурбованості, що спо­нукали їх до участі в конференції, насамперед були лише різними проявами однієї глобальної кризи. Випалювання і тотальне виру­бування тропічних вологих лісів, зростання у тисячу разів швидкості вимирання видів живих істот, отруєння повітря і води, глобальне потепління і зменшення озонового шару стратосфери, — усі ці тра­гедії і багато інших було раптом визнано різними частинами однієї загадки, або, іншими словами, різними наслідками суперечності між нашою всесвітньою цивілізацією та екологічною системою Землі.

Ця суперечність спричинена головно трьома основними змінами у нашому ставленні до Землі: по-перше, демографічний вибух через кожних десять років додає до населення Землі стільки людей, скільки їх живе в Китаї; по-друге, науково-технічна революція збільшила нашу силу маніпулювати природою і суттєво помножила нашу здатність впливати на довколишній світ; і по-третє, з причин, обговорених у частині II цієї книжки, наш спосіб мислення про власне ставлення до довкілля змінився (на жаль, не на краще), оскільки під сильним тиском сучасних обставин ми відмовилися від відпові­дальності за майбутні наслідки наших теперішніх дій.

Але існує багато підстав для нових сподівань. «Саміт Землі» заклав фундамент для важливих змін у політиці по всьому світу, спрямованих на припинення руйнації глобальної екологічної сис­теми. І хоча офіційні документи, підписані в Ріо, були недосконалі за своєю суттю, конференція сприяла широкому визнанню великої зміни у мисленні, що відбувається зараз і в промислових країнах, і в країнах, що розвиваються. Крім того, більшість учасників та огля­дачів погоджувалися з тим, що ця конференція буде лише першою у низці всесвітніх зустрічей для обговорення та втілення в життя ново­го покоління глобальних угод, націлених на підтримку життєздат­ного економічного прогресу та оздоровлення стосунків між цивілі­зацією та крихкою екологічною системою Землі.

На додачу до формальних зустрічей офіційних делегатів, «Саміт Землі» також створив надзвичайне розмаїття менш формальних можливостей для діалогу між людьми усіх країн на Землі. Справді, у Ріо були повністю представлені великі скарби людського творчого генія: гігантське «Дерево життя» прикрашали щирі послання від

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Похожие:

Науково-редакційна рада українського видання iconРеферативні видання та видання органів науково-технічної інформації (нті)
У черговому заведеному каталозі періодичних видань представлена інформація про періодичні видання, передплачені провідними бібліотеками...
Науково-редакційна рада українського видання iconНауково-методичний вісник
Видання Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій...
Науково-редакційна рада українського видання iconНауково-методичний вісник
Видання Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій...
Науково-редакційна рада українського видання iconРозділ I загальні засади
Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей
Науково-редакційна рада українського видання iconЗакону України про внесення змін до Конституції
Верховна Рада України від імені Українського народу — громадян України всіх національностей
Науково-редакційна рада українського видання icon-
...
Науково-редакційна рада українського видання iconРедакційна колегія
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Основи теорії військової справи та бойових мистецтв”, м. Запоріжжя, 20 квітня...
Науково-редакційна рада українського видання iconМатеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – 232 с. Редакційна колегія
Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23...
Науково-редакційна рада українського видання iconДо номеру увійшли матеріалиііі української науково-практичноїконференції «Актуальні проблеми хірургії»
Рекомендовано до видання Вченою радою Донецького національного медичного університету
Науково-редакційна рада українського видання iconНаціональний гірничий університет створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв р ефера т
Українського науково дослідного, проектно-конструкторського І технологічного інституту рудникового І вибухозахищеного електрообладнання...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница