Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
НазваниеНаукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
страница6/41
Дата12.10.2012
Размер5.12 Mb.
ТипДокументы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

МОДЕЛІ АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ КОМАНДНИХ ПУНКТІВ І ПУНКТІВ УПРАВЛІННЯ

О.В. Коломійцев, О.О. Болюбаш, Д.Г. Васильєв, С.В. Ворошилов, В.С. Кітов, С.І. Клівець, С.П. Коваленко, Г.А. Лєвагін, А.В. Чеканов

Харківський університет Повітряних Сил, м. Харків

Останні п’ять років визначальний вплив на хід військових конфліктів надає протиборство засобів повітряного нападу і засобів протиповітряної оборони. В сучасних умовах ефективність керування озброєнням і військовою технікою (ОВТ), тобто зенітними ракетними комплексами (ЗРК) визначається якістю моделей руху і розпізнавання літальних апаратів (ЛА), ефективність керування військами протиповітряної оборони (ППО) Сухопутних військ (СВ) – якістю моделей динаміки бойових дій та операцій. Тому на даний час у Збройних Силах (ЗС) України приймаються активні заходи в напрямку розвитку моделювання. Найбільш актуальні питання моделювання у військах ППО СВ, бойові дії і операції яких створюють умови виконання задач у війні із залучанням інших видів ЗС та економіки країни.

Підготовка курсантів, як майбутніх посадових осіб для перспективних командних пунктів (КП) і пунктів управління (ПУ) військ ППО СВ, вимагає формування їх високого рівня професійності і стійких навичок в управлінні ЗРК, що досягається шляхом систематичних, цілеспрямованих тренувань в умовах, що максимально наближені до реальних. Такі тренування проводяться на практичних заняттях із залучанням класних комплектів апаратури елементів КП і ПУ, які підвищують методику підготовки курсантів і вирішують одне з головних завдань – управління вогнем бойовими одиницями. Умови, що максимально наближені до реального управління ЗРК, на кафедрі факультету ППО СВ створюються виключно на базі існуючих елементів КП і ПУ та сучасних засобів автоматизації персональних електронно-обчислювальних машин. За їх допомогою та розробленого спеціального програмного забезпечення створені моделі уніфікованих автоматизованих робочих місць (АРМ) посадових осіб КП і ПУ, які забезпечують автоматизацію процесу збору, обробки та управління радіолокаційною інформацією про повітряну обстановку. За допомогою АРМ створено загальне інформаційне поле про наземну та повітряну обстановку в динаміці її розвитку в районі навчальних бойових дій (операцій), що надає інформаційну взаємодію між КП і ПУ різних ланок та управління угрупуваннями і засобами протиповітряної оборони.


АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ РАНЖИРОВАНИЯ СТРАНИЦ И ФУНЦИИ РЕЛЕВАНТНОСТИ

О.А. Козина, С.В. Лаптенко

Национальный технический университет

"Харьковский политехнический институт", г. Харьков

Рассматриваются новейшие алгоритмов ранжирования страниц и функции релевантности на примере ведущих мировых информационно-поисковых систем (ИПС).

Аналитически разработан собственный алгоритм ранжирования страниц и функции релевантности. Формула расчета релевантности:

где Q ­– запрос содержащий слова q1, …, qn, (qi, D) ­– частота слова qi в документе D; D – количество слов в документе, avgdl – средняя длина документа в коллекции; k1 и b – нормировочные коэффициенты, IDF(qi)– обратная документная частота слова qi.

Выбрана типовая структура ИПС, которая приведена на рис. 1.
Рис. 1. Типовая схема информационно-поисковой системы


Архитектура блока Index (индекс) устроена таким образом, чтобы поиск происходил максимально быстро и при этом можно оценить ценность каждого из найденных информационных ресурсов сети.


ПЕРЕДАЧА ІНФОРМАЦІЇ НА НЕСУЧИХ ЧАСТОТАХ ЛАЗЕРНОЮ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ

Коломійцев О.В.

Харківський університет Повітряних Сил, м. Харків

Використання синхронізованого одномодового багаточастотоного спектра випромінювання лазера-передавача в лазерній інформаційно-вимірювальної системі (ЛІВС) з частотно-часовим методом (ЧЧМ) пошуку, розпізнавання та вимірювання параметрів руху літального апарату (ЛА) розкриває великі можливості його застосування. Такі можливості обумовлені великою несучою частотою лазерного випромінювання, спектральною яскравістю, монохроматичністю, просторовою та часовою когерентністю, генерацією гігантських по потужності і ультракоротких по тривалості імпульсів, створення вузьких діаграм спрямованості і т.ін., що забезпечує якісну передачу інформації до ЛА по N каналам зв’язку на необхідну дальність та її високу надійність. Це відкриває широкі можливості ЛІВС з ЧЧМ для вирішення завдань як пошуку ЛА у заданій області простору і його розпізнавання, автосупроводження ЛА за напрямком і вимірювання усіх шести параметрів руху, так і багатоканальної (об’ємної) передачі різного роду інформації до ЛА.

При умові високоточної синхронізації подовжніх мод і стабілізації частот міжмодових биттів спектра випромінювання лазера-передавача за допомогою модифікованого селектора подовжніх мод (МСПМ) можливо виділити несучі частоти n (моди), які мають необхідні вихідні характеристики для подальшої модуляції із інформаційними сигналами, тим самим створити багатоканальну (N) інформаційну передачу даних від єдиного джерела випромінювання (лазера-передавача). Це забезпечить:

– передачу великого об’єму інформації у одиницю часу з високою якістю та надійністю;

– високу скритність передачі інформації завдяки використання різних методів та N несучих частот n (мод);

– високу поміхозахищеність лінії зв’язку.

При цьому випромінювання, яке знаходиться біля рівня втрат синхронізованого одномодового багаточастотного спектру лазера-передавача та є невелике за потужністю, не використовується. В разі необхідності передачі інформації на великій відстані до ЛА, необхідно підвищувати або потужність випромінювання лазера-передавача, або – потужність оптичних квантових підсилювачів, що знаходяться в структурі МСПМ (або і те і друге).


ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ РЕЛЕВАНТНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКОВЫХ ЗАПРОСОВ

Кольченко М.В.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники, г. Харьков

Интернет является ценным источником информации с объемами, насчитывающими сотни миллионов сайтов и триллионы страниц. Однако информация в Интернете неупорядочена и неоднородна, и связующим звеном между пользователем, который хочет найти нужную информацию и владельцем сайта, желающего получить заинтересованного пользователя, являются поисковые системы.

Несмотря на достоинства современных поисковых систем, пользователи по разным причинам не ощущают удовлетворения от результатов поиска в сравнительно новой информационной среде, которой является Интернет.

Разработчики постоянно совершенствуют поисковые системы, стремясь сделать их алгоритмы максимально приближенными и похожими на то, как мыслят и действуют живые пользователи. Несмотря на это, понятие релевантного результата для компьютера и для пользователя отличается.

Предлагается использовать универсальный и не зависимый от конкретной поисковой машины метод определения релевантности ресурса запросу пользователя – отслеживание поведения пользователя в процессе его взаимодействия с веб-ресурсом.

Можно выделить ряд типичных действий (поведенческих признаков) пользователей, основываясь на которых, можно сделать вывод об интересе пользователя к конкретному веб-ресурсу. Эти признаки можно разделить на две группы: явные и неявные. Явные поведенческие признаки это: сохранение веб-ресурса в закладки или избранное, голосование, написание комментариев, поиск по сайту, подписка на рассылку или RSS. К неявным поведенческим признакам можно отнести: количество и время просмотра страниц на сайте, количество возвратов, переходы со страницы по внешним или внутренним ссылкам, активность на сайте и другие.

Дальнейшей задачей является разработка методики расчета оценки релевантности Интернет-ресурсов (определение набора параметров, отражающих интерес пользователя к веб-страницам) и разработка алгоритма оценки релевантности ресурсов, основанного на интересах пользователя.


МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАНИЯ МАРКЕРА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ТРЁХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Леонов С.Ю., Заковоротный А.Ю., Гаврилюк Д.В.

Национальный технический университет

"Харьковский политехнический институт", г. Харьков

В последнее время с каждым днём всё более и более обретает популярность направление, которое имеет название "Дополненная реальность". Исследования в этом направлении посвящены распознаванию объектов заданной формы (маркеров) на двумерной сцене, определению их положения в трехмерном пространстве относительно смотрящего и проецированию на эти маркеры какой-либо дополнительной информации.

В связи с технологическим прогрессом в компьютерной и мобильной технике современные телефоны со встроенными камерами высокого разрешения и мощными процессорами, компьютеры с постоянным доступом к интернету, позволяют вывести технологию дополненной реальности в люди, чтобы та послужила на благо общества во многих сферах. Это такие сферы как интерактивное обучение, навигация на местности, проектирование в строительстве, медицина, военные действия и конечно же развлечения и реклама.

С помощью алгоритмов обработки изображений OTSU и адаптивного порога можно выделить желаемый маркер и опознать его по предварительно заданным геометрическим признакам. Вычисления, основанные на анализе извлеченной гомографической матрицы (Homogenius), позволяют нормализовать выделенный маркер и определить положение выделенного маркера в трёхмерном пространстве для последующего проектирования на этот маркер трёхмерной модели или другой дополнительной информации.

Ниже на рисунке изображены ключевые моменты работы приложения дополненной реальности: получение данных с камеры, обработка, определение положения маркера в пространстве, проецирование на двумерную сцену трёхмерного объекта, отображения изображения, дополненного информацией, пользователю на экран.
Рис. Этапы работы приложения дополненной реальности.


АССОЦИАТИВНЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ АДАПТИВНОЙ РЕЗОНАНСНОЙ ТЕОРИИ

Леонов С.Ю., Заковоротный А.Ю., Горенко С.Ю.

Национальный технический университет

"Харьковский политехнический институт", г. Харьков

При диагностировании и управлении техническими объектами практически невозможно обойтись без механизма классификации динамических процессов, а так же запоминания и выбора ассоциаций. На сегодняшний день для запоминания ассоциаций все чаще используются ассоциативные нейронные сети. Если при проектировании системы управления или диагностики информация об объекте управления задана в полном объеме, то для запоминания ассоциаций может использоваться множество нейронных сетей, к которым относятся непрерывные и дискретные сети прямого распространения, непрерывные и дискретные сети, получившие название двунаправленной ассоциативной памяти и нейросетевая ассоциативная память СМАС. Но чаще всего, при построении систем управления и диагностики новых объектов, разработчик не обладает полной информацией об объекте управления, так как она будет поступать и уточняться в ходе его функционирования. Поэтому применение известных ассоциативных нейронных сетей затруднено из-за того, что запоминание новых ассоциаций требует полного переобучения весовых коэффициентов используемой нейросетевой структуры, а этот процесс сравним с процессом построения и обучения новой нейронной сети. Также перечисленные нейронные сети весьма требовательны к форме входных векторов, и не в состоянии отделить новые изображения от искаженных или зашумленных известных изображений.

В связи с этим разработана ассоциативная память на основе непрерывных нейронных сетей адаптивной резонансной теории. Архитектура предлагаемой искусственной нейронной сети включает в себя два модуля на основе непрерывных нейронных сетей адаптивной резонансной теории. Каждый модуль имеет два множества внешних входов: входы чувствительных нейронов, воспринимающих входные изображения, и входы распознающих нейронов, которые принимают сигналы об ассоциативных изображениях с выходов распознающих нейронов другого модуля. Архитектура сети предусматривает элементы, которые позволяют каждому модулю воспроизводить ассоциативные изображения по внешним сигналам с выходов распознающих нейронов другого модуля. Разработанная память способна отделять новые изображения от искаженных или зашумленных известных изображений и дообучаться в процессе своего функционирования.


ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ АВТОРСЬКОГО ТА ПАТЕНТНОГО ПРАВА, ВИКОРИСТОВУВАНИХ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ

Литвинов А.І.

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут", м. Харків

В середині ХХ ст., декілька десятків років тому назад, коли з’явилися перші ЕОМ, їх винахідники навіть не могли уявити собі, що пристрої, які вони винайшли, та, які були призначені для вирішення математичних завдань, опісля тривалого періоду часу викличуть доволі-таки складні питання, що відносяться до правової сфери. Але вийшло так, що масове розповсюдження ЕОМ призвело до появи такого об’єкту прав як комп’ютерні програми.

Написання комп’ютерної програми є досить важким та трудомістким процесом, що потребує неабияких інтелектуальних зусиль, тому не важко зрозуміти намагання авторів комп’ютерних програм отримати адекватну витраченим зусиллям винагороду.

З цього моменту і виникає, безумовно, актуальна проблема, яка полягає в тому, що для захисту прав авторів комп’ютерних програм необхідно обрати оптимальний та найефективніший механізм захисту, який буде достатньо простим і доступним для використання та, у той же час, надійним.

В роботах, присвячених проблемі захисту прав авторів комп’ютерних програм, найчастіше розглядаються два види механізмів захисту, а саме, механізми авторського та патентного права. Згідно діючого законодавства України комп’ютерні програми в нашій державі підлягають охороні із застосуванням механізмів авторського права.

У даній роботі автором проведено порівняльний аналіз захисту прав на комп’ютерні програми за допомогою механізмів авторського та патентного права, виявлено їх переваги та недоліки, наведено приклади зарубіжного досвіду застосування вищевказаних механізмів. Окрім цього в роботі автор наводить свої думки щодо вибору більш ефективного та надійного способу захисту прав на комп’ютерні програми, а також щодо вдосконалення діючого законодавства в сфері охорони прав на комп’терні програми.


СИНТЕЗ БАГАТОПАРАМЕТРИЧНИХ РАДІОЧАСТОТНИХ СЕНСОРІВ НА ОСНОВІ ТАБЛИЦЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ ІММІТАНСУ

Ліщинська Л.Б., Рожкова Я.С., Барабан М.В., Філинюк М.А.

Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця

В роботі розглянуто одне з можливих рішень подолання складностей при проектуванні генераторних сенсорів шляхом використання розробленої методики функціонального синтезу сенсорів на базі таблиць перетворення іммітансу. Наведено математичну модель, на базі якої отримано таблиці перетворення іммітансу узагальнених перетворювачів іммітансу (УПІ) на польовому транзисторі (ПТ).

Для розробки математичної моделі УПІ на основі ПТ використані високочастотні схеми двохпараметричних УПІ на базі ПТ включеного по схемі зі спільним стоком (УПІс), витоком (УПІв) та затвором (УПІз) (рис. 1).
а) б) в)

Рис. 1. Високочастотні схеми двохпараметричного УПІ на основі польового транзистора включеного зі спільними стоком (а), витоком (б) та затвором (в)


В результаті проведеного дослідження було доведено, що вихідний іммітанс УПІв має індуктивний характер з негативною активною складовою у випадку, коли Z1 є індуктивністю, а Z2 – активним опором. При перетворенні іммітансу УПІс вихідний іммітанс має негативну дійсну складову Rвих < 0, у випадку, коли Z1 є активним опором, а Z2 – індуктивним та Z1 є ємнісним, а Z2 – активним опором. При перетворенні іммітансу УПІЗ, вихідний іммітанс містить негативну активну складову при S < 1 у випадку, коли: Z1 є активним опором, а Z2 – індуктивним; Z1 і Z2 є індуктивними, а також у випадку, коли опір Z1 носить ємнісний характер, а Z2 – індуктивний. Одержані результаті лежать в основі проектування радіочастотних багато параметричних генераторних сенсорів.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Похожие:

Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconВикладання мов
Міжпредметні зв’язки: Тези XVI міжнародної науково- практичної конференції. 31 травня -1 червня 2012 року. Харків
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconVііі науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень»
Матеріали VІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (17-18 жовтня 2011 р., м....
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconПрограма Х ix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології : Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМатеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – 232 с. Редакційна колегія
Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница