Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
НазваниеНаукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
страница21/41
Дата12.10.2012
Размер5.12 Mb.
ТипДокументы
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕПОЗИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Ганжела Д.С.

Національний Технічний Університет

«Харківський Політехнічний Інститут», м. Харків

Одним з найголовніших складових елементів діяльності банку є формування його ресурсної бази. Банківські ресурси поділяються на власні та залучені кошти. Залучення коштів вкладників та інших кредиторів – це основний вид пасивних операцій банків. Вони покривають від 80 до 90% усієї потреби у грошових коштах для здійснення активних банківських операцій.

Період кризових потрясінь, які пережив депозитний ринок у 2008-2009 роках, змінився відносною стабільністю. Відновивши запас ліквідності, багато банків знизили колишню активність у залученні вкладів. Це пояснюється тим, що банки все ще не вийшли на значні темпи кредитування.

Якщо в корпоративному сегменті процес відновлення кредитних програм уже зрушив з місця, то в роздрібному бізнесі активність як і раніше невисока. У такій ситуації банки продовжують заповнювати свої депозитні портфелі, в першу чергу для збереження присутності на ринку. У рамках описаної тенденції багато банків скоротили або ж зовсім звели до мінімуму маркетингову активність, орієнтовану на просування депозитних продуктів.

Проаналізувавши депозитний ринок 2009-2010 роках можна стверджувати, що депозитний портфель 2010 року став економічно стабільним. Відносна економічна стабільність викликала зростання довіри громадян до банківської системи, і, як наслідок, помітно збільшився приплив вкладів.

У 2011 році роздрібний депозитний портфель нарощують практично всі українські та зарубіжні банки, чия стабільність підкріплена фінансовою підтримкою материнських структур. Депозитний ринок зараз можна охарактеризувати як стабільний.


Використання нових шляхів залучення споживачів в сучасних умовах

Геворкян А. Ю., Головко В. В.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

В умовах сучасної конкуренції основною метою роздрібних мереж є пошук трендів та технологій, які дозволили б їм залучити нових споживачів та забезпечити стабільність продажу. Дивлячись на це, виробники спрямовують зусилля на розробку антикризових рішень, які дозволили б їм забезпечити відповідний ефект.

В останні роки набувають високої популярності схеми купівлі In-Store Pickup та Drive-In. Основною ідеєю цих схем є той факт, що покупець не отримує значної економії в порівнянні з традиційною купівлею у магазині, але значно заощаджує час та отримує гарантії того, що бажаний продукт буде у наявності.

Набувають успіху також диференціація, торгівля органічними товарами, мобільний маркетинг та мобільна комерція, а також використання соціальних мереж як засіб спрямування споживачів до актуальних он-лайн ресурсів. Концепція диференціації дозволяє торговим мережам привернути більше покупців, пропонуючи додаткові послуги та впровадження нових проектів, спрямованих на конкретну групу споживачів. Соціальні мережі використовуються як маркетингові канали та служать комунікаційним інструментом безпосереднього зв’язку з споживачем.

Мобільний маркетинг та мобільна комерція були внесені Майклом Бейкером, до рейтингу найважливіших трендів маркетингу. За допомогою таких технологій мобільний телефон стає не тільки засобом комунікацій, але й інструментом для здійснення більш зважених та ефективних покупок. Мода на здорове харчування є невід’ємною частиною життя мільйонів людей, отже, сприяє розвитку торгівлі органічними товарами, тому більшість роздрібних мереж намагаються здобути конкурентну перевагу за допомогою впровадження продажу продуктів здорового харчування. За результатами маркетингових досліджень встановлено, що готовність споживачів переплачувати за органічні продукти встановлюється на рівні від 20% до 60 % відсотків, а попит на таку продукцію постійно зростає.

Дані тренди та технології набирають обертів, так як одним з наслідків глобальної фінансово-економічної кризи стало різке зниження обсягів імпульсивних продажів.

Особливості ризику інвестиційного проекту

Гречко Т.А.

Гірничий факультет Української інженерно-педагогічної академії м. Стаханов

Рано чи пізно людина стикається з ризиком і його різноманітними проявами. Те ж саме можна сказати і про формальні організації – групи людей, об'єднані загальною метою, що підкоряються певним правилам і законам дій та зв'язані деякими обмеженнями. Найчастіше це виражається в необхідності прийняття рішення, результат реалізації якого залежить від багатьох об'єктивних і суб'єктивних умов. Проте врахувати всі умови і адекватно впливати на них не завжди вдається. Тому прийняте рішення може мати різний прояв: як бажаний, так і небажаний. Загальною для всіх учасників ризикової ситуації є її невизначеність у прогнозуванні результату.

Поняття ризику розглядається в цілому ряді наук. Теорія катастроф вживає даний термін для опису аварій і нещасть. Дослідження з аналізу ризику можна знайти в літературі по психології, медицині, філософії. Таку різноманітність напрямків дослідження ризику можна пояснити багатоаспектністю цього явища.

Аналіз численних визначень ризику дозволяє виявити основні моменти, характерні для ризикової ситуації:

- випадковий характер подій, що визначає, який з можливих випадків реалізується на практиці;

- наявність альтернативних рішень;

- відомі або такі, що можуть бути визначені, імовірності кінцевих ситуацій і очікувані результати;

- імовірність понесення збитків;

- імовірність одержання додаткового прибутку.

Крім того з переліку видно, що при всій розмаїтості ці визначення складаються з двох частин: перша стверджує, що ризик – це імовірність, а друга прогнозує негативне явище, можливість настання котрого обумовлена випадковістю. Отже, ризик може призвести до несприятливої чи сприятливої події, а йти на ризик нас змушує невизначеність.

Кінцева характеристика ризику – це небезпека потенційно можливої, ймовірної втрати ресурсів чи недоодержання прибутків у порівнянні з варіантом, що передбачає раціональне використання ресурсів. В абсолютному вираженні ризик може визначатися розміром можливих втрат у матеріально-речовинному (фізичному) чи вартісному (грошовому) вираженні, якщо тільки збиток піддається такому виміру.

ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Гуріненко Н.В.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

При визначенні фінансової стійкості підприємства вихідні дані представляються у вигляді матриці, де по рядках записані номери показників (i=1..n), а по стовпцях – номера підприємств (j=1..m). За кожним показником знаходиться максимальне значення й заноситься в стовпець умовного еталонного підприємства (m+1). Вихідні показники матриці стандартизуються відносно відповідного показника еталонного підприємства. 4. Для кожного аналізованого підприємства визначається значення його рейтингової оцінки. Підприємства впорядковуються по зниженню рейтингової оцінки. Найвищий рейтинг має підприємство з мінімальним значенням R.

Легко побачити, що при повній відповідності значень фінансових коефіцієнтів їхнім нормативним рівням рейтинг підприємства буде дорівнювати 1, обраної як рейтинг умовного задовільного підприємства. Фінансовий стан підприємства з рейтинговою оцінкою менше за 1 характеризується як незадовільний.

На підставі викладеного, можна визначити вимоги, яким повинна задовольняти система фінансових коефіцієнтів з погляду ефективності рейтингової оцінки фінансового стану:

 1. Фінансові коефіцієнти повинні бути максимально інформативними й давати цілісну картину стабільності фінансового стану.

 2. В економічному змісті фінансові коефіцієнти повинні мати однакову спрямованість (позитивну кореляцію).

 3. Для всіх показників повинні бути зазначені числові нормативи мінімального задовільного рівня або діапазону змін.

 4. Фінансові коефіцієнти повинні розраховуватися тільки за даними публічної бухгалтерської звітності.

 5. Фінансові коефіцієнти повинні давати можливість проводити рейтингову оцінку організації як у просторі, так і в часі.

Застосування методик еталонного та умовно задовільного підприємства дозволяє проаналізувати стан підприємств за досліджуваний період та визначити зону їх знаходження відносно інших підприємств галузі та відносно критичної межі, за якою починається зона критичного ризику.


СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ КАНАЛУ РОЗПОДІЛУ

Данько Т.В., Бєломитцева А.А.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

У сучасному глобалізованому світі ефективне управління каналом розподілу стає ключовим фактором для досягнення успіху в бізнесі. Одним з інструментів, який використовується в ході діагностики каналу розподілу, є застосування логістичних моделей для відображення усіх процесів та елементів каналу.

Актуальність цієї теми полягає у тому, що логістичні моделі допомагають виявити усі недоліки та слабкі елементи у каналі розподілу, відобразити наглядно його структуру, продіагностувати стан каналу та швидко знайти вирішення існуючих проблем.

Метою цієї роботи є аналіз та порівняння п’яти основних логістичних моделей, виявлення їх недоліків та переваг, та визначення можливих ситуацій, в яких може використовуватися та чи інша модель.

У роботі розглянуто п’ять основних логістичних моделей:

 • Модель симуляції;

 • Динамічна логістична модель для оптимальної доставки;

 • Змішана модель транспортування та вартості запасів;

 • Логістична блочна модель;

 • Модель SCOR.

Модель симуляції дозволяє порівнювати різні альтернативи без зміни всієї системи, надає повний вигляд каналу розподілу за допомогою елементарної графіки.

Динамічна логістична модель для оптимальної доставки надає можливість розробляти різні схеми функціонування для кожного сегменту логістичної системи.

Змішана модель транспортування та вартості запасів дозволяє розрахувати відхилення, пов’язані зі зміною в обсягах транспортування та економічні вигоди.

Логістична блочна модель дозволяє проектувати канал розподілу як систему з взаємопов’язаних елементів та оцінювати ефективність їх функціонування.

Модель SCOR відображає усі взаємодії покупців, від подачі заказу до його оплати, та усі стадії, які проходить продукт у каналі розподілу.

Оптимальною для використання на рівні підприємств є модель SCOR, усі її недоліки компенсуються за допомогою інших моделей.

ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОГО

КРЕДИТУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Дітковська О.А.

Харківський державний технічний університет будівництва

та архітектури, м. Харків

На сучасному етапі економічного розвитку важливе місце у пошуку шляхів виходу України з кризового стану займає подальше удосконалення форм кредиту, вироблення зважених підходів до реалізації банківськими установами кредитної політики, формування продуктивної кредитної системи та ефективне управління її ризиками. І хоча протягом двох останніх років банківські установи значно уповільнили свою діяльність на ринку споживчого кредитування, однак залишається потреба в подальшому дослідженні кредитування населення на споживчі потреби. Це дозволить, з одного боку, сприяти максимально ефективному задоволенню споживчих потреб населення, а з іншого - кредиторам одержати додаткові прибутки. У зв'язку з цим актуалізується завдання щодо визначення особливостей банківського кредитування фізичних осіб в сучасних умовах, що є підґрунтям для формування нової концепції розвитку ринку банківського споживчого кредитування в України у післякризовому періоді.

Внаслідок поширення у банківській системі України кризових явищ значною мірою змінилися умови кредитування. Це стосується всіх видів кредитів фізичним особам: іпотеки, автокредитів і споживчих кредитів. Банки підвищили початкові внески, збільшили терміни розгляду заявок, зменшили суми наданих кредитів. Значно посилилися вимоги з підтвердження рівня доходів потенційного позичальника - тепер банки вимагають офіційного підтвердження доходів. Крім цього, збільшилися суми стягнутих при отриманні кредитів комісій. Для діючих кредитів умови також можуть погіршитись. Якщо в кредитному договорі є пункт про плаваючу процентну ставку, то позичальникам можуть її підняти у зв'язку із змінами курсу валют або ставки рефінансування.

Отже, удосконалення роботи з кредитування фізичних осіб повинно здійснюватися за різними напрямками, зокрема, такими як: модернізація аналізу кредитоспроможності фізичних осіб, вдосконалення аналізу та контролю ризиків банку, вдосконалення методики формування страхового резерву при роботі з проблемними кредитами, розмежування функцій в кредитному процесі та вдосконалення методології обліку кредитних операцій.

МЕТОДЫ УПРЕЖДАЮЩЕГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Долинская Р.Г., Курбатова Ю.Л.

Национальный технический университет

«Харьковский политехнический институт», г. Харьков

Анализ результатов научных исследований и практики функционирования промышленных предприятий, подтвердил необходимость развития инструментов корпоративного управления, адаптированных к современным реалиям, региональным и отраслевым особенностям бизнеса.

Упреждающее корпоративное управление ставит своей целью обеспечение долговременного устойчивого положения предприятий на основе ранней диагностики изменений в среде функционирования бизнеса. Во многих отраслях экономики конкуренция, затраты на исследования и разработки, реорганизацию производства и освоение рынка достигли таких масштабов, что проблема объединения, слияния даже очень крупных фирм стала вопросам выживания.

Успешная реализация данной стратегии связана со способностью менеджмента МНК распознавать и покупать недооцененный бизнес.

Диверсификация ограничивается 3-4 сферами, и активизируются усилие в тех областях, где фирма занимает лидирующие позиции. Удельный вес самого крупного предприятия ограничивается 30% в целях снижения риска.

Философия реструктуризации основана на приобретении фирм со слабыми рыночными позициями, неудовлетворительным менеджментом, но в привлекательных отраслях экономики. В отличие от портфельного управления, где головная фирма выступает в основном в качестве банкира и контролера, концепция реструктуризации нуждается в активном участии руководства во внутренней перестройке нового бизнеса. В этом случае основной процедурой является перестройка купленного предприятия для вывода его в лидеры. Фактически речь идет о создании нового вида бизнеса, и этим реструктуризация принципиально отличается от портфельного управления.

Конкурентные преимущества достигаются за счет уточнения специализации и концентрации операций в составе крупных промышленных групп (кластеров предприятий), передачи технологий в рамках крупных отраслевых концернов и синергии видов деятельности.


ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА – СУБ’ЄКТА ЗЕД

Другова О.С., Клименко Г.В.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м.Харків

У роботі розглянуті фактори та причини, які впливають на забезпечення фінансової стійкості на підприємстві – суб’єкті ЗЕД. Головним суб’єктом сучасних міжнародних відносин є підприємство як ключова ланка ринкової економіки. Саме тому фінансова стійкість підприємства є суттєвим чинником підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Діяльність підприємства на зовнішньому ринку тісно пов’язана з різноманітними факторами. На фінансову стійкість підприємства – суб’єкта ЗЕД у більшій мірі впливають фактори, які належать до зовнішнього середовища. Серед них розрізняють: економічні, соціально – політичні, фінансові, демографічні та науково – технічний прогрес.

Забезпечення фінансової стійкості підприємства – суб’єкта ЗЕД проходить у 3 етапи:

 • Планування фінансового розвитку підприємства – суб’єкта ЗЕД. На цьому етапі проводиться постанова задач стратегії та тактики стійкого фінансового розвитку.

 • Аналіз фінансової стійкості підприємства – суб’єкта ЗЕД. На цьому етапі здійснюється аналіз фінансового потенціалу підприємства, тобто аналіз внутрішніх факторів. Важливо на цьому етапі приділити увагу фактору найбільш слабких елементів фінансової системи підприємства. Та по завершенню зробити комплексну оцінку фінансової стійкості.

 • Розробка рекомендацій для управління фінансовими ресурсами підприємства – суб’єкта ЗЕД. На цьому етапі проводиться аналіз наявних можливостей запобігання фінансовій нестійкості.

Таким чином, фінансова стійкість підприємства тісно пов’язана із перспективною його платоспроможністю, її аналіз дає змогу визначити фінансові можливості підприємства на відповідну перспективу. Зазначені зовнішні фактори справляють вплив на всі аспекти виробничо-фінансової діяльності підприємства і, через них, на його, фінансову стійкість.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   41

Похожие:

Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconВикладання мов
Міжпредметні зв’язки: Тези XVI міжнародної науково- практичної конференції. 31 травня -1 червня 2012 року. Харків
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconVііі науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень»
Матеріали VІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (17-18 жовтня 2011 р., м....
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconПрограма Х ix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології : Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМатеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – 232 с. Редакційна колегія
Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница