Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
НазваниеНаукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57
страница17/41
Дата12.10.2012
Размер5.12 Mb.
ТипДокументы
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗДРОТОВИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Пересічанський В.М., Ткаченко М. О.

ХНУВС, м. Харків


Розвиток сучасних бездротових мереж дозволяє нам передавати дані зі швидкістю наближеною до звичайних дротових. Бездротові мережі мають суттєві переваги над дротовими, що полягають у можливості вільного пересування користувача. Проте перехопити сигнали радіозв’язку значне легше ніж сигналів дротових мереж. Отже при передачі конфіденційної інформації в радіомережах існую велика вірогідність її перехоплення.

В роботі розглянуті принципи побудови захищеної WI-FI мережі підприємства з можливістю передачі в мережі конфіденційної інформації. Проведений огляд найбільш дієвих механізмів захисту корпоративної бездротової мережі.Специфіка бездротової мережі така, що дані можуть бути перехопленні і модернізовані в будь-який момент часу, тому використовувати незахищену бездротову мережу для передачі конфіденційних даних небезпечно.Для того щоб мати можливість використовувати бездротову мережу для передачі конфіденційних даних, необхідно дотримуватись наступними правил:

  • мінімізація рівня сигналу передавача, щоб мережа охоплювала тільки територію підприємства;

  • використання систем виявлення атак, для своєчасно визначати спробу несанкціонованого доступу;

  • сегментування мережі по точці доступу, за допомогою між мережевого екрану;

  • вироблення правил щодо шифрування, довжини ключів і їх терміну дії;

  • визначення правил для зберігання аутентифікаційних даних, їх зміни, і складності.

Слід зазначити, що для великих підприємств найбільш доцільно буде використовувати протокол захисту WPA-802.1x. Цей протокол дозволяє здійснювати вхід в мережу тільки через сервер аутентифікації, що ускладнює зловмиснику спроби підбору ключової фрази для отримання доступу в мережу, а також підвищить мінімальну кількість пакетів які необхідно перехопити щоб отримати ключ доступу до мережі.

Дотримання вищевказаних правил зробить мережу придатною для передачі конфіденційної інформації. Але слід зазначити, що захищеність мережі залежить від досвіду та знань адміністратора, а також від виконання правил користування мережею звичайними користувачами.

ВИКОРИСТАННЯ ШАРОВАНОГО СЕГНЕТОМАГНІТНОГО КОМПОЗИТУ ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ УДАРНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ

Ревуцький В.І., Резинкін О.Л., Яковенко В.М.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

В роботі розглянуті питання створення сегнето-магнітного композиту методом холодного пресування при кімнатній температурі.

Використання у формуючих лініях імпульсних генераторів сегнето-магнітного композитного робочого середовища дозволяє одержувати ударні електромагнітні хвилі (УЕМХ) при постійному хвильовому опорі. Це дозволяє узгоджувати вихідний опір імпульсних генераторів на УЕМХ з навантаженням. Для запобігання протіканню наскрізного струму через перколяційні шляхи, утворені частками феромагнітної складової, структура композиту повинна бути шарованою. Змінюючи співвідношення товщин сегнетоелектричних та феромагнітних шарів композиту, можна у широких діапазонах і незалежно одне від одного впливати на нелінійність його діелектричної і магнітної проникностей.

Холодне пресування є відносно простою у реалізації технологією формування шарованих нелінійних композитних матеріалів. Вона полягає у створенні сумішей з часток порошку сегнетокераміки та карбонільного заліза або фериту з відповідним полімерним наповнювачем та у подальшому пошаровому їх пресуванні у відповідній прес-формі.

Висока ступінь кріогенно-газодинамічного подрібнення кераміки (головна мода - декілька десятків нанометрів) дозволила отримати з неї щільні шари з дрібнокристалічною структурою, дрібними поляризаційними доменами і мінімізованою діелектричною в’язкістю.

У процесі формування композиту порошок твердого розчину титанату барію-стронцію з температурою Кюрі 55 C змішувався з полімерним наповнювачем. Тиск при формуванні складав близько 4 МПа. Були одержані зразки шарованого композиту у вигляді пігулок товщиною до 2 мм і площею нанесених на їх поверхню срібних електродів до 50 мм2.

Дослідження електрофізичних характеристик утвореного композиту проводилося за схемою Сойера – Тауера при температурах 25 – 70 C. Форми зареєстрованих залежностей електричної індукції від напруженості електричного поля свідчать про можливість практичного використання одержаних композитів як робочого середовища високовольтних нелінійних формуючих ліній.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ИЗОЛЯЦИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ ОТ 75 ДО 100%

Свиридок С.Н.,Рудаков В.В., Бутко С.М.,Кравченко В.П.,

Дубийчук О.Ю.

Национальный технический университет «Харьковский

политехнический институт», г. Харьков

Целью данной работы является определение возможности использования полипропиленовой пленки (неэлектротехнического назначения, дешевой), для создания высоковольтных импульсных пропитанных бумажно-пленочных конденсаторов с высоким содержанием пленки. Определен тангенс угла диэлектрических потерь с помощью измерительного прибора ИПИ-10-МИ и электрическая прочность пяти типов плоско-мотанных секций: 1) Пятислойный диэлектрик (БПБПБ), с чередующимися слоями конденсаторной бумаги (Б) с толщиной слоя 10мкм и полипропиленовой пленки (П) толщиной 40 микрон.; 2) Трехслойный диэлектрик (БПБ). Секции (1и2) прошли традиционный цикл сушки и пропитки касторовым маслом; 3) Двухслойный диэлектрик (ПП); 4) Пятислойный диэлектрик (БПБПБ); 5) Трехслойный диэлектрик (БПБ), причем секции (3)-(5)не подвергались термосушке, а просто залиты касторовым маслом того же качества, что и секции (1) и (2). На рис. приведены кривые зависимости тангенса угла диэлектрических потерь в зависимости от величины напряжения для всех секций (номер ряда соответствует номеру типа секции). А электрическая прочность сушенных и несушенных секций на переменном напряжении практически одинакова и составила при действии напряжения до 1 минуты: (6-8,2)кВ для 3-слойных секций и (8,5-10)кВ для 5-слойных. Наименьшее пробивное напряжение 3кВ - у 2-слойной полипропиленовой изоляции. Таким образом, возможно применение несушенной комбинирован-ной изоляции по результатам экспресс испытаний. Применение диэлектрика в виде чистой пленки без бумаги при пропитке касторовым маслом является нецелесообразным. Дальнейшие исследования необходимо провести на трансформаторном масле для секций с комбинированной изоляцией в режимах импульсного воздействия напряжения по определению ресурса.

МЕТОД ПРОСТОРОВОЇ СЕЛЕКЦІЇ СИГНАЛІВ ТА ПРИТЛУМЛЕННЯ ЗАВАД

Серков О.А., Нікітін С.О., Скобліков С.Ю.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Основною концепцією сучасного розвитку систем мобільного зв’язку є використання технологій цифрового формування випромінювання у базових станціях. Засобом реалізації цієї концепції є цифрова антенна решітка, яка отримала назву Smart – антени. Вона являє собою сукупність аналого-цифрових каналів із загальним фазовим центром, у якому формування діаграми спрямованості здійснюється у цифровому вигляді без використання фазообертувачів.

При цьому обробка прийнятих сигналів передбачає два етапи - входження до зв’язку та приймання даних. В режимі входження до зв’язку спочатку здійснюють аналіз зовнішньої завадової обстановки шляхом пеленгації джерел активних завад та визначаються вагові коефіцієнти для подальшого віднімання завадових відгуків із напруг вторинних каналів. Пеленгація завад здійснюють методами спектраль-ного оцінювання: оптимальним, за максимумом правдоподібності; ква-зиоптимальним, чи класичним, заснованим на електронному скануванні діаграмою спрямованості у просторі. Подальший розрахунок вагових коефіцієнтів для формування «нулів» діаграми спрямованості у напряму джерел завад і віднімання завадових сигналів із напруг приймальних каналів здійснюється на ґрунті інформації про кутове розташування джерел завад. На завершальному етапі процесу входження у зв’язок за відомими кутовими координатами абонентів здійснюється орієнтація максимуму діаграми спрямованості до очікуваного напряму прийому корисних сигналів. При цьому у напряму завад зостаються «нулі» діаграми спрямованості. Реалізація технології цифрового діаграмо-утворення на ґрунті програмно-логічних схем FPGA в рамках одного модуля дозволяє уніфікувати блоки апаратури і спростити процес реконфігурації та модернізації систем зв’язку, яка зводиться до заміни їх програмного забезпечення.


РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНІХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УСТРОЙСТВ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Скобликов С.Ю.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
г.Харьков, Украина


Для того, чтобы предоставить равные возможности слабослышащим людям и существенно облегчить их повседневную жизнь, были созданы разнообразные технические средства бытовой и профессиональной адаптации. Одним из возможных применений подобных устройств является расширение функциональных возможностей устройств звуковой сигнализации. Однако существующие решения не всегда удовлетворяют полный пакет требований для людей с ограниченными возможностями.

Произведен анализ требований слабослышащих людей к системам сигнализации. На основе выполненного анализа разработаны рекомендации по расширению функциональных возможностей устройств звуковой сигнализации. Данные рекомендации прошли практическую апробацию и реализованы в опытном образце устройства визуального оповещения нажатия кнопки дверного звонка, которое расширяет возможности имеющихся средств звуковой сигнализации.

Для визуального оповещения применяется мигание бытовым освещением. Причем мигание происходит независимо от того, было освещение изначально включено или выключено. Также предусмотрена возможность подключения дополнительных управляемых устройств для дальнейшего расширения функциональных возможностей системы оповещения.

Примененные в устройстве схемотехнические решения позволяют существенно упростить процедуры управления, а также снизить уровень излучаемых помех. Примененная схема коммутации мощной нагрузки, выполненная на оптосимисторе позволяет обеспечить гальваническую развязку цепей управления от цепей питания нагрузки, а также синхронизировать момент коммутации с моментом пересечения напряжением нуля вольт. Драйвер внешних устройств выполнен по схеме источника тока, что позволяет упростить входные цепи управляемых устройств.


МЕТОД МОНИТОРИНГА СПЕКТРА В КОГНИТИВНЫХ РАДИОСЕТЯХ НА ОСНОВЕ БПФ

Сопронюк И.И., Лысечко В.П.

Украинская государственная академия железнодорожного транспорта,

г. Харьков, Украина

В работе рассматривается проблема дефицита радиочастотного спектра. Одним из возможных решений данной проблемы является технология когнитивного радио, которая основана на концепции динамического доступа к спектру. Система когнитивного радио позволяет использовать временно свободные участки спектра, которые получили название спектральные "дыры", представленные на рис. 1.Рисунок 1 – Занятость каналов в диапазоне до 1 ГГц

Мониторинг радиочастотного спектра – одна из важнейших задач системы когнитивного радио. Эффективность мониторинга в значительной степени определяет то, насколько эффективно используется частотный спектр. В работе исследуется метод мониторинга спектра в когнитивных радиосетях на основе БПФ. Достоинство метода состоит в том, что величина, по значению которой принимается решение о состоянии канала (занятости канала), нечувствительна к уровню шума, а также, в том, что данный алгоритм ориентирован на работу в реальном времени и эффективно обнаруживает сигналы при низком отношении сигнал-шум (рисунок 2).Рисунок 2 Детектирование лицензированных сигналов

в канале с AWGN при SNR = -12 дБ

СУЧАСНА МЕРЕЖА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ - ЦЕ НЕОБХІДНІСТЬ

Ткаченко В.А., Рябик В.А.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

В роботі розглянуті питання застосування в навчальному процесі сучасних телекомунікацій і засобів електронного навчання.

Створення електронних навчальних і методичних матеріалів, розміщення їх на серверах корпоративної мережі ВНЗ і Web - сайтах в мережі інтранет т або Інтернет, а також створення бездротової мережі Wi-Fi з метою вільного доступу до електронних ресурсів вузу обумовлено багатьма причинами.

До основних причин належать:

  • збільшення обсягу самостійної роботи студентів і зниження обсягу аудиторних занять;

  • недостатня кількість аудиторій, оснащених сучасними ПК для проведення самостійних робіт, і відсутність відкритого доступу до електронних ресурсів вузу;

  • підручники та методичні матеріали, видані на паперових носіях, не зовсім відповідають сучасному рівню, тому що в них викладені застарілі матеріали.

Усунення вищевказаних причин найближчим часом не представляється можливим, тому що для вирішення цих проблем потрібні величезні фінансові ресурси. Для виходу з ситуації, що склалася доцільно в навчальному процесі додатково до навчальних матеріалів, виданим на паперових носіях, застосувати електронні навчальні та методичні матеріали, які повинні бути розміщені на серверах і Web - сайтах корпоративної мережі ВНЗ та Інтернет.

Для доступу до електронних ресурсів ВНЗ пропонується створити сучасну бездротову мережу Wi-Fi (публічну зона бездротового доступу, що охоплює всю територію ВНЗ) і підключити її до існуючої кабельної корпоративної мережі ВНЗ. Крім того, мережа Wi-Fi повинна мати швидкісний доступ до мережі Інтернет. Мережа Wi-Fi з доступом до Інтернет, інтегрована з корпоративною мережею вузу, буде сприяти підвищенню самостійної активності студентів з пошуку, обробці і застосуванню необхідної інформації, використанню в процесі навчання студентами сучасних мобільних пристроїв та створює середовище для ефективної індивідуально - консультативної роботи зі студентами.


КЕРАМІЧНІ ПОКРИТТЯ З НЕЛІНІЙНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Яковенко В.М., Резинкін О.Л.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

В роботі розглянуті питання створення на металевій підкладці сегнетоелектричного керамічного покриття методом аерозольного напилення при кімнатній температурі та представлені результати досліджень електричних властивостей зразків такого покриття.

Метод аерозольного напилення при кімнатній температурі (далі метод АН) є новою технологією формування керамічних покриттів, яка активно розробляється у провідних світових лабораторіях протягом декількох останніх років. Метод АН полягає у створенні аерозолю з часток порошку та газу, та подальшому спрямуванні соплом його газодинамічного потоку на підкладку зі швидкістю наближеною до звукової. Вихідний перетин сопла і підкладка розміщуються в камері, де підтримується низький тиск.

Синтез шару керамічного покриття здійснюється при кімнатній температурі. Зіткнення часток кераміки з підкладкою призводить до їхнього подрібнення і до агрегації у міцний шар з дрібною полікристалічною структурою. Такий процес синтезу дозволяє одержувати товсті шари сегнетокерамічного покриття з дуже дрібною доменною структурою, а тож зі зменшеною електричною в’язкістю. Це робить метод АН дуже привабливим для синтезу нелінійних активних діелектричних середовищ, придатних до використання у високовольтній імпульсній техніці.

У розробленому експериментальному стенді порошок (основна фракція 50 нм) титанату барію-стронцію змішувався зі зневодненим азотом. Утворений аерозоль прискорювався соплом круглого поперечного перетину та спрямовувався на мідну підкладку. Одержані зразки керамічного покриття товщиною до 100 мкм і площею до 10 мм2.

Досліджені електрофізичні властивості напиленої кераміки за методом Соера – Тауера. Отримані дані порівняні з властивостями сформованих у інший спосіб сегнетоелектриків. Досліджувалась залежність електричних характеристик зразків від температури.

Проведена робота по відпрацюванню технології метода АН при напиленні товстих шарів активного діелектрика дає можливість пропонувати використати метод АН у галузі техніки й електрофізики високих напруг, зокрема, для синтезу робочого тіла нелінійних формуючих ліній різноманітних геометрій.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41

Похожие:

Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconНаукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57
...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМатеріали ХVI i міжнародної науково-практичної конференції у двох частинах Ч. I харків 2009 ббк 73 І 57
...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconВикладання мов
Міжпредметні зв’язки: Тези XVI міжнародної науково- практичної конференції. 31 травня -1 червня 2012 року. Харків
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМіжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів І студентів
У збірнику опубліковані тези доповідей викладачів, аспірантів та студентів які беруть участь у роботі Міжнародної науково-практичної...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconГо в и бор у матеріали II і міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9
Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня...
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconVііі науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень»
Матеріали VІІІ науково-практичної конференції молодих учених «Методологія сучасних наукових досліджень» (17-18 жовтня 2011 р., м....
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconПрограма Х ix міжнародної Науково-практичної конференції Інформаційні технології : Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я
Україна, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Наукове видання Тези доповідей ХIX міжнародної науково-практичної конференції у чотирьох частинах Ч. IV харків 2011 ббк 73 І 57 iconМатеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010. – 232 с. Редакційна колегія
Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница