Pieteikums studiju programmas akreditācijai
НазваниеPieteikums studiju programmas akreditācijai
страница1/106
Дата12.10.2012
Размер6.55 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106
Latvijas izglītības un zinātnes ministrijai

LR IZM Augstākās izglītības departamentam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centram

PIETEIKUMS STUDIJU PROGRAMMAS AKREDITĀCIJAI

Augstākās izglītības iestādes nosaukums

Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža

Augstākās izglītības iestādes juridiskā adrese un telefons

Vidus prospekts 36/38 Jūrmala, LV-2010, Latvija Tālr.: 67752507, e – pasts st-skola@apollo.lv

Augstākās izglītības iestādes

reģistrācijas apliecības numurs

Nr. 2947002472

Studiju programmas nosaukums

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Māszinības”

Studiju programmas kods

41723

Studiju programmas īstenošanas ilgums un apjoms

3 gadi jeb 6 semestri pilna laika klātienes studijās

120 kredītpunkti, iepriekšējā izglītība vispārēja vidējā

izglītība vai vidējā profesionālā izglītība

2 gadi jeb 4 semestri pilna laika klātienes studijās 80 kredītpunkti, iepriekšējā izglītība vidējā profesionālā māsas izglītība

Prasības, sākot studiju programmas

apguvi

Vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība ar kvalifikāciju māsa

Iegūstamā kvalifikācija

Māsa (kods 3221 01) vai

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa (kods 2221 05) vai,

Ambulatorās aprūpes māsa (kods 2221 03) vai,

Bērnu aprūpes māsa (kods 2221 06) vai,

Garīgās veselības aprūpes māsa (kods 2221 17) vai, Operāciju māsa (kods 2221 32) vai,

Internās aprūpes māsa (kods 2221 21) vai,

Ķirurģiskās aprūpes māsa (kods 2221 23)


Vieta, kurā īsteno studiju programmu

LU P.Stradiņa medicīnas koledža,

Vidus prospekts 36/38, Jūrmala, LV-2010

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāle

Raiņa ielā 5a, Rēzekne, LV - 4601

Personas vārds, uzvārds un amats, kuru augstākās izglītības iestāde ir pilnvarojusi kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Iveta Strode, docente, Ārstniecības katedras

vadītāja

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas direktore

Ilga Eriņa


Satura rādītājs


Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas reģistrācijas apliecības kopija
Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiāles reģistrācijas apliecības kopija
Studiju programmas akreditācijas lapas kopija
Dokuments, kas apliecina, ka studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošajiem tiek nodrošināta iespēja turpināt izglītības ieguvi cita studiju programmā
Titullapa
1.

Studiju programmas anotācija
2.

Studiju programmas vispārējais raksturojums2.1.

Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti2.2.

Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa


2.2.1. Atbilstība darba tirgus prasībām


2.2.2. Atbilstība profesijas standartam


2.2.3. Atbilstība valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartam2.3.

Salīdzinājums ar Latvijas un ES valstu atzītu augstākās izglītības iestāžu studiju programmām2.4.

Studiju programmas organizācija2.5.

Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums2.6.

Imatrikulācijas nosacījumi2.7.

Studiju programmas praktiskā realizācija2.8.

Vērtēšanas sistēma2.9.

Studējošie


2.9.1. Studējošo skaits


2.9.2. Studējošo un absolventu aptauju analīze


2.9.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā2.10.

Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls2.11.

Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums2.12.

Struktūrvienību uzskaitījums un uzdevumi programmas īstenošanā2.13.

Ārējie sakari2.14.

Studiju programmas SVID analīze2.15.

Studiju programmas attīstības plāns
3.

Studiju programmas izmaksu aprēķins
4.

Studiju plāns
Pielikumi
1.

Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti
2.

Studiju programmas realizācijā iesaistītie mācībspēki2.1.

Mācībspēku saraksts2.2.

Mācībspēku CV
3.

Prakses līgumi
4.

Prakses nolikums, prakses programma
5.

Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu institūciju finansētajos projektos
6.

Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un sagatavotā mācību literatūra
7

Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums7.1.

Bibliotēkas resursi7.2.

Datorklase un tās resursi7.3.

Mācību laboratorijas
8.

Kvalifikācijas darbu izstrādāšanas metodiskie norādījumi
9.

Diploma pielikuma paraugs
10.

Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām
11.

LU P.Stradiņa medicīnas koledžas studentu aptauja
12.

Darba devēju aptauja
13.

Māsu profesijas standarts
14.

Latvijas un ES studiju programmas, ar kurām veikta salīdzināšana
15.

Profesionālo organizāciju un darba devēju atsauksmes


Senāta lēmums par studiju programmas apstiprināšanu


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106

Похожие:

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu vadība” akreditācijai 4

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Pieteikums studiju programmas akreditācijai iconPieteikums studiju programmas akreditācijai augstākās izglītības iestādes nosaukums

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница