Warszawski uniwersytet medyczny
НазваниеWarszawski uniwersytet medyczny
страница18/29
Дата12.10.2012
Размер1.71 Mb.
ТипДокументы
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29

I PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO –

PRAKTYKI ZAWODOWE WAKACYJNELICZBA GODZIN: 40 godz., 3 ECTS

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA: (rok I)


CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE:

Kształtowanie umiejętności komunikowania się z podopiecznym, rodziną, personelem.

 • Poznanie organizacji i specyfiki pracy pielęgniarki w ramach pełnionych funkcji zawodowych w oddziale chirurgicznym.

 • Pomaganie podopiecznemu w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

 • Rozpoznanie potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowanie działań pielęgniarskich.

 • Kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów pielęgnacyjno- leczniczych.

 • Kształtowanie postawy sumienności i odpowiedzialności w wykonywaniu zadań.


TREŚCI PROGRAMOWE:

 1. Zapoznanie studentów z specyfiką oddziału chirurgicznego, personelem, pacjentami oraz systemem organizacji pracy.

 2. Współpraca w zespole terapeutycznym.

 3. Przyjęcie chorego do kliniki, założenie obowiązującej dokumentacji. Udział zespołu terapeutycznego w adaptacji chorego do warunków szpitalnych.

 4. Gromadzenie informacji o pacjencie na podstawie analizy dokumentacji medycznej, wywiadu, obserwacji, wykonywaniu pomiarów.

 5. Rozpoznawanie potrzeb i problemów pielęgnacyjnych wybranego podopiecznego.

 6. Planowanie działań pielęgniarskich. Ocenianie skuteczności podjętych działań pielęgnacyjnych.

 7. Pomaganie podopiecznemu w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych: oddychania, odżywiania, termoregulacji, zapewnienia równowagi wodno- elektrolitowej, wydalania, utrzymania czystości, ruchu, snu i wypoczynku.

 8. Określenie możliwości realizacji potrzeb psychospołecznych podopiecznego, w tym potrzeby bezpieczeństwa, poszanowania godności osobistej, kontaktów z innymi ludźmi, działania, potrzeb uczuciowych.

 9. Podejmowanie czynności związanych z zapewnieniem wygody i komfortu pacjentom pozostającym w łóżku.

 10. Zapoznanie z ogólnymi zasadami przygotowania chorych do różnych zabiegów

operacyjnych.

 1. Poznanie zasad intensywnego nadzoru pooperacyjnego.

 2. Zasady uruchamiania chorych po zabiegach operacyjnych.

 3. Przestrzeganie praw pacjent i zasad etyki zawodowej.


WYNIKI NAUCZANIA:

Student na poziomie licencjackim powinien:

 • aktywnie włączyć się w pracę oddziału

 • współpracować w zespole terapeutycznym

 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 • gromadzić informacje o podopiecznym wykorzystując metodę wywiadu pielęgniarskiego, obserwacji i analizy dokumentacji

 • rozpoznać sytuację zdrowotną i społeczną pacjenta

 • określić problemy pielęgnacyjne chorego

 • zaplanować działania pielęgnacyjne w stosunku do chorego objętego opieką, wykorzystując metody i techniki adekwatne do stanu chorego

 • zrealizować zaplanowane działania uwzględniając udział chorego i jego rodziny

 • samodzielnie wykonywać podstawowe pomiary- tętna, ciśnienia tętniczego krwi, temperatury ciała, oddechu, ciężaru ciała i wzrostu. oraz je zinterpretować i udokumentować uzyskane wyniki

 • podejmować działania zapewniające wygodne ułożenie w łóżku z uwzględnieniem stanu zdrowia chorego

 • podejmować działania zapobiegające powstawaniu odleżyn.

 • wykonywać zabiegi higieniczne.

 • pomagać choremu w odżywianiu

 • pomagać podopiecznemu w wydalaniu (podanie basenu, kaczki, podejmowanie działań ułatwiających choremu wydalanie moczu i stolca).

 • stosować metody ułatwiające oddychanie: wysokie ułożenie chorego, nacieranie i oklepywanie pleców, stosowanie gimnastyki oddechowej.

 • prowadzić bilansu płynów i dobową zbiórkę moczu.

 • zapewnić warunki dla prawidłowej funkcji układu termoregulacji.

 • zapewnić optymalne warunki wypoczynku i snu.

 • zapewnić warunki do zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego

 • asystować/wykonywać wybrane zabiegi pielęgnacyjno-lecznicze, diagnostyczne

i rehabilitacyjne

 • pobierać materiał do badań morfologicznych i bakteriologicznych

 • wykonywać wstrzyknięcia

 • zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania zakażeniom poprzez: zachowanie zasad postępowania aseptycznego, mycie i odkażanie rąk, zasady postępowania z odpadami szpitalnymi oraz zużytym sprzętem

 • zdawać relację o stanie zdrowia chorego

 • przestrzegać zasad etyki zawodowej

 • respektować prawa pacjenta

 • wykazywać szacunek choremu, szanować jego godność

 • być sumiennym i odpowiedzialnym w wykonywaniu zadań


LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

 1. Ciechaniewicz W. (red): Pielęgniarstwo ćwiczenia. PZWL, Warszawa 2000.

 2. Huber A., Karasek – Kreutzinger B., Jobin – Howald U.: Kompendium pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1995.

 3. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K.: Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo, T. I. Założenia teoretyczne, T. II. Wybrane działania pielęgniarskie. Czelej, Lublin 2004.

 4. Zahradniczek K. (red): Wprowadzenie do pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 1999.

 5. Zahradniczek K. (red): Pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2004.WYKAZ PRZEDMIOTÓW NAUCZANIA NA II ROKU


Przedmiot

wykłady

seminaria

ćwiczenia

zajęcia praktyczne

praktyki śródroczne

praktyki wakacyjne

Samokształcenie

RAZEM

Punkty ECTS

Kształcenie w zakresie farmakologii

20

25

0

0

0

0

15

60

4

Kształcenie w zakresie promocji zdrowia

30

0

0

20

0

0

30

80

3

Kształcenie w zakresie interny i pielęgniarstwa internistycznego

70

5

10

120

80

0

30

315

10

Kształcenie w zakresie pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego

60

0

0

160

0

120

30

370

10

Kształcenie w zakresie chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego

60

0

0

120

80

40

30

330

10

Kształcenie w zakresie rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych

30

0

0

80

0

80

30

220

6

Kształcenie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

35

10

0

120

0

80

30

275

9

Kształcenie w zakresie badań w pielęgniarstwie

55

5

0

0

0

0

30

90

4

Kształcenie w zakresie wychowania fizycznego

0

0

30

0

0

0

0

30

1

Kształcenie w zakresie języka obcego

0

0

60

0

0

0

0

60

3

RAZEM

 360

45

100 

620 

160

320

225 

1830

60

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE FARMAKOLOGII


JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROGRAM:

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski

00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Tel./fax 022 826 21 16, 022 828 10 55

e-mail: ancz@amwaw.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:

prof. dr hab. med. Bożena Tarchalska - Kryńska


LICZBA GODZIN:

20 godz. - wykłady, 25 godz. - seminaria, 15 godz. - samokształcenie, 4 ECTS


FORMA ZALICZENIA: egzamin pisemny (test) w sesji zimowej


ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA (rok II, semestr I)


CELE I ZADANIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

Celem nauczania jest zapoznanie studentów z podstawami prawidłowej farmakoterapii i roli pielęgniarki w procesie terapii. W oparciu o znajomość mechanizmów działania środków farmakologicznych, w dalszym etapie kształcenia wyjaśniane są zasady działania leków w określonych stanach patologicznych, wskazania do ich stosowania, działania niepożądane, przeciwwskazania i możliwe interakcje.


REGULAMIN ZAJĘĆ:

Każda nieobecność na seminarium powinna być zaliczona ustnie u prowadzącego, 3 nieobecności skutkują niedopuszczeniem do egzaminu.


TREŚCI PROGRAMOWE:

Tematy wykładów:

 1. Farmakologia ogólna.

 2. Witaminy.

 3. Lek roślinny.

 4. Leki OUN/Leczenie zaburzeń snu.

 5. Immunofarmakologia.

 6. Leki przeciwalergiczne.

 7. Leki przeciwastmatyczne.

 8. Farmakokinetyka leków w stanach patologicznych. Nowe postacie leków.Tematy seminariów:

 1. Farmakologia ogólna.

 2. Interakcje leków.

 3. Leki antyseptyczne i dezynfekujące.

 4. Leki układu pokarmowego.

 5. Leki układu oddechowego.

 6. Leki wpływające na układ krzepnięcia. Niedokrwistość.

 7. Leki przeciwbólowe.

 8. Hormony i środki antykoncepcyjne.


LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Farmakologia. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu Akademii Medycznych. Wydanie II, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.

Pod red. Grażyny Rajter-Cynke.


Materiały dydaktyczne dla Wydziału nauk o Zdrowiu. Farmakologia. Zeszyt fakultatywny, Wydawnictwo AM w Warszawie.

Pod red. Prof. dr hab. med. Bożeny Tarchalskiej-Kryńskiej.


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница