Хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81
НазваниеХнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81
страница1/6
Дата10.10.2012
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
  1   2   3   4   5   6


Харківський Національний університет радіоелектроніки

Наукова бібліотека ХНУРЕ

Видатні науковці


Михайло Федорович

Бондаренко


Біобібліографічний покажчик


Харків

2005-2006


ББК Ч75

Б 81

УДК 016: 519.6 : 681.5


Упорядники Шуляк Т.С., Ясинська І.О.

Відповідальний редактор Ясинська І. О.


Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/ Упорядники: Т.С. Шуляк,

І.О. Ясинська; Відповід. ред. І.О. Ясинська.- Х.: ХНУРЕ, 2005-2006.- 49 с. (Сер. Видатні науковці).


ББК Ч75

УДК 016: 519.6 : 681.5


Наукова бібліотека ХНУРЕ ,

2005-2006

Михайло Федорович Бондаренко – ректор Харківського Національного університету радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор, Президент Міжнародної Академії наук прикладної радіоелектроніки Білорусі, Росії, України, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АН вищої школи України.


1


Зміст


Передмова 3 с.


Основні дати життя та діяльності М.Ф. Бондаренка 4, 5 с.


Бібліографія праць М.Ф. Бондаренка в хронології: 6-40 c.


  • монографії та навчальні посібники

  • статті

  • дисертації

  • депоновані рукописи та статті

  • авторські свідоцтва та патенти

  • статті англійською мовою


Наукова школа 41-44 с.


Авторський покажчик прізвищ 45-49 с.


2

Передмова


Біобібліографічний покажчик, що пропонується, присвячений 60-річчю від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності.

Мета даного посібника- відобразити наукові праці вченого. До складу покажчика увійшли статті, навчальні посібники, монографії, депоновані рукописи, тези доповідей, матеріали конференцій, авторські свідоцтва та наукова школа.

Література розташована в хронологічному порядку, у межах року- за видами видань та за алфавітом.

Бібліографічний опис надано згідно ГОСТу 7.1-84 „Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”. „Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 „Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила”.


3

Основні дати життя та діяльності

Бондаренка М.Ф.


Бондаренко М.Ф. народився 30 листопада 1944 року у

с. Крутоярівка Кегичівського р-ну Харківської області.

З 1961-1962 р. р. учень ТУ №6

З 1962-1963р. р. – формувальник з-ду ім.. Малишева В.О.

З 1963-1967 – студент ХІРЕ

У 1967 році з відзнакою закінчив ХІРЕ

З 1967-1968 р. р.- лаборант, інженер ХІРЕ

З 1968-1969 р. р.- аспірант ХІРЕ

З 1969-1970 р. р.- асистент кафедри математичного моделювання

У 1970 р. - захистив канд. дисертацію в 25 років, самий молодий вчений, рекорд ХІРЕ на той момент

З 1972-1974 р.р.- викладач-консультант університет Ориенте (Куба)

З 1977 - зав. каф. ПЗЕОМ

У 1984 р. - доктор техн. наук

У 1986 р. - професор

З 1994 р. та по цей час – ректор Національного університету радіоелектроніки

Професор Бондаренко М.Ф.- відомий вчений у галузі інформатики та штучного інтелекту. Зробив великий внесок у розробку теорії інтелекту, розпізнавання мови, побудови інформаційних систем.

Створив наукову школу, підготував 34 кандидата наук та 9 докторів наук. Є автором більш 250 накових праць та 20 патентів і авторських свідоцтв.

Бондаренко М.Ф.- головний конструктор розробки Харківської регіональної інформаційно – аналітичної системи з надзвичайних ситуацій, системи інформаційної безпеки у відомствах, головний конструктор апаратних та програмних засобів захисту інформації банківських систем, космічних радіолініях, управлінні космічними апаратами.

Системи захисту впроваджені та широко використовуються у 42 банках України, Адміністрації Президента України, та інших відомствах.

Бондаренко М.Ф.- головний редактор наково- технічних журналів таких як “Проблеми біоніки” ,“Радіоелектроніка та інформатика”.

Багато сил віддає науковій роботі серед молоді. Щороку організує міжнародні конференції за участю представників багатьох країн світу: Великобританії, Фінляндії, США, Португалії, Болгарії та ін.

Запроваджував нову спеціальність “Програмне забезпечення обчислювальної техніки і АС”.

4

Вперше у вузі створював комп’ютерний клас на кафедрі без залучення засобів університету. Вивів кафедру ПЗЕОМ в число найкращих і найбільш перпективних, підготував керівників науково- навчальних лабораторій штучного інтелекту і придбання знань.

Під керівництвом Михайла Федоровича Бондаренко у 2001 році університету надано статус Національного.

Змінився докорінно наш університет. Реконструйован ВЦ, з’явились нові сучасні спеціальності, підвищився науковий потенціал кафедр і лабораторій. І в цьому теж заслуга ректора.

Бондаренко М.Ф. володіє іспанською, німецькою та англійською мовами.

Бондаренко М.Ф. – заслужений діяч науки і техніки України, академік АН вищої школи України, Президент Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ Білорусі, Росії та України), лауреат регіонального рейтингу “Чоловік сторіччя”, “ Харків’янин сторіччя“. Переможець рейтингу інформаційної і ділової активності “Піонери ІІІ тисячоліття”. У 1995-1996 р.р. визнан “Людиною року “ Міжнародним біографічним центром м. Кембриджа (Англія), член експертної ради ДАК України, член комітету з Державних премій України.

У 2004 році отримав державну нагороду орден “За заслуги ІІІ ступеня”, Почесну грамоту Верховної Ради України.


5

Бібліографія праць М.Ф. Бондаренка


1968


Статті


1. Бондаренко М.Ф., Путятин Е.П., Пчелинов В.П. К построению математической модели зрения человека с учётом цветовой адаптации // Проблемы бионики.- Х., 1968.-Вып.1.-С.107-113.

2. Моделирование динамики адаптации зрения и слуха / М.Ф.Бондаренко, Ю.П.Шабанов - Кушнаренко, Е.П.Путятин и др. // Проблемы бионики.- Х.,1968.-Вып.1.-С.97-106.

3. Моделирование статики адаптации слуха и зрения / М.Ф.Бондаренко, Ю.П.Шабанов - Кушнаренко, Г.Ф.Дюбко, Е.П.Путятин // Проблемы бионики.-Х.,1968.- Вып.1.-С.29-38.

4. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко Ю.П., Путятин Е.П. О разработке устройства для определения характеристик человеческого зрения // Развитие физиологического приборостроения.-М.: АН СССР, 1968.-С.46-52.


1969


Матеріали конференцій


5. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко Ю.П. Вопросы теории адаптации зрения // Материалы Всесоюз. конф. по проблемам теоретической кибернетики.-Новосибирск: АН СССР,1969.


1970


Дисертація


6. Бондаренко М.Ф. Математические модели адаптации зрения и их технические приложения: Дис...канд. техн. наук.- Х.,1970.-149 с.,ил.-Библиогр.:с.142-149.

Статті


7. Бондаренко М.Ф., Путятин Е.Г., Качко Е.Г. Вопросы математического моделирования последовательных образов ахроматического зрения человека

// Нейробионика.-К.,1970.

8. Бондаренко М.Ф., Шабанов- Кушнаренко Ю.П. Модель адаптации зрения и опыта Криса // Кибернетика и выч. техника.-К.: Наук. думка, 1970.-Вып.7.- С.64-65.

6


9. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П. Модель статического преобразования яркости в светлоту // Кибернетика и выч. техника. - К.:Наук. думка,1970.- №7.-С.96-100.

10. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Путятин Е.П. Определение вида нелинейной функции на входе модели адаптации ахроматического зрения // Проблемы бионики.- Х.,1970.- Вып.2.- С.137-140.


1971


Статті


11. Бондаренко М.Ф., Качко Е.Г. К вопросу об общей структуре оператора временного сглаживания периодических мельканий яркости// Проблемы бионики.- Х.,1971.-Вып.7.-С.24-31.

12. Бондаренко М.Ф., Качко Е.Г. Математическое описание некоторых явлений инерции зрения // Проблемы бионики.- Х.,1971.-Вып.6.-С.21-24.

13 Бондаренко М.Ф., Путятин Е.П. Определение вида входной нелинейной функции модели адаптации зрения с помощью мельканий // Проблемы бионики – Х.,1971.-Вып.7.-С.80-85.

14. Бондаренко М.Ф. Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Марченко Ю.С. Математическое описание функционирования вкусового анализатора человека // Проблемы бионики.–Х.,1971.- Вып.5.- С.20-26.


1972


Статті


15. Бондаренко М.Ф., Еремин Г.С. О психофизическом шкалировании в слухе// Проблемы бионики. - Х.,1972.- Вып.8.- С.9-13.

16. Бондаренко М.Ф., Пильщиков Б.В. Математическое описание положений монокулярного поля зрения в поле взора человека при движении зрительной оси

// Проблемы бионики. - Х.,1972.-Вып.9.-С.24-27.

17. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Бузницкая Э.М. Математическая модель классификации русских слов по грамматическим разрядам // Применение математических методов и технических средств для переработки и передачи информации.- Калуга: НТОРЭ,1972.-С.16-22.

18. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Путятин Е.П. Аксиоматическое построение математической модели адаптации зрения //Кибернетика и выч. техника. - К.: Наук. думка,1972.-Вып.14.-С.40-48.

19. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Тищенко В.В. Математическое описание некоторых свойств вибрационной чувствительности человека // Кибернетика и выч. техника.- К.: Наук. думка,1972.-Вып.4.-С.83-87.


7


Матеріали конференцій


20. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Соловьёва Е.А. Математические модели способности человека решать некоторые задачи морфологической классификации // НТК„Применение математических методов и технических средств для переработки и передачи информации”.- Калуга: НТОРЭ,1972.-С.77-78.

21. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Соловьёва Е.А. Моделирование на ЭЦВМ способности человека решать некоторые задачи субморфологической классификации // НТК„Применение математических методов и технических средств для переработки и передачи информации”.- Калуга: НТОРЭ,1972.-С.79.


1973


Статті


22. Бондаренко М.Ф., Бузницкая Э.М. Об одной задаче морфологической классификации // Проблемы бионики. -Х.,1973.-Вып.11.-С.136-139.

23. Бондаренко М.Ф., Бузницкая Э.М., Лопухин Ю.В. Некоторые алгоритмы языкового поведения человека // Основные направления в развитии радиоэлектроники, вычислительной техники и связи.- Х.: НТОРЭ,1973.

24. Бондаренко М.Ф., Соловьёва Е.А. Методы решения задач морфологической и субморфологической классификации // Проблемы бионики. - Х.,1973.-Вып.10.-С.145-149.

25. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Соловьёва Е.А. Математическая модель определения грамматической категории рода глаголов русского языка // Проблемы бионики.- Х.,1973.-Вып.11.-С. 3-5.


1974


Статті


26. Бондаренко М.Ф., Бузницкая Э.М. Алгоритм морфологического анализа имен прилагательных русского языка // Проблемы бионики.- Х., 1974.-Вып.12.-С.149-156.

27. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Алгоритм морфологического анализа порядкових числительных русского языка.// Проблемы бионики.-Х.,1974.-Вып.12.-С.143-149.

28. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Алгоритм определения составных порядковых и количественных числительных русского языка и их характеристик // Проблемы бионики.-Х.,1974.- №13.-С.109-114.

29. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Об одном алгоритме определения количественных числительных русского языка и их характеристик// Кибернетика и вычислительная техника.- К.: Наук. думка,1974.-№25.-С.100-107.

30. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Соловьёва Е.А. О некоторых

задачах создания транслятора с естественного языка на машинный // Кибернетика и вычислительная техника. - К.: Наук. думка,1974.-Вып.25.-С.96-100.

8

1975


Статті


31. Алгоритм формального спряжения глаголов / М.Ф. Бондаренко, Ю.В. Лопухин, А.Ф. Осыка и др.// Проблемы бионики.-Х.,1975.-Вып.14.-С.130-135.

32. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Об одном алгоритме склонения числительных русского языка // Проблемы бионики.-Х.,1975.-Вып.14.-С.115-118.

33. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Об одном алгоритме склонения числительных русского языка // Проблемы бионики.- Х.,1975.-Вып.15.-С.153-158.

34. Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф. Об одном алгоритме синтеза числительных русского языка// Проблемы бионики.-Х.,1975.-Вып.14.-С.119-122.


1976


Статті


35. Алгоритм перевода количественных и порядкових числительных в цифровую запись / Бондаренко М.Ф., Осыка А.Ф., Чугун А.И. и др. // Проблемы бионики Х.,1976.-Вып.16.-С.91-94.

36. Морфологическая классификация имен прилагательных русского языка / М.Ф.Бондаренко, Э.М. Бузницкая , Ю.В. Лопухин // Проблемы бионики Х.,1976.-Вып.16.- С.115-119.


1979


Статті


37 Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. О математическом описании словоизменения существительных . Сообщ. 1.// Проблемы бионики.-Х.,1979.-Вып.23.-С.98-105.

38. Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. О математическом описании словоизменения существительных . Сообщ. 2.// Проблемы бионики.-Х.,1979.-Вып.23.-С.105-110.

39. Бондаренко М.Ф., Четвериков Г.Г., Усенко П.Я. Реализация конечных отношений с помощью цифрових автоматов// Программное и математическое обеспечение систем обработки данных и принятие решений.- Х.:ХАИ,1979.-

С.34-39.

40. Бондаренко М.Ф., Чугун А.И. Задачи проведения единиц, текста естественного языка к каноническому виду и её использование при обработке больших информационных массивов // Проблемы бионики.-Х.,1979.-Вып.22.-С.125-129.

41. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П. Математическая модель склонения полных непритяжательных прилагательных // НТИ.-1979.-сер.2.-№6.-С.10-13.


9

1980


Статті


42. Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. Математическая модель склонения имён существительных // Проблемы бионики.-Х.,1980.-Вып.25.-С.18-24.

43. Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. Математическая модель словоизменения имён существительных.Сообщ.1 // Проблемы бионики.-Х.,1980.-Вып.25.-С.18-22.

44. Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. Об одном подходе к построению конечных дедуктивних моделей // АСУ и приборы автоматики.-Х.: Вища школа,1980.-Вып.56.-С.96-101.

45. Бондаренко М.Ф., Бондарев В.М. Описание таблиц аппаратом алгебры конечных предикатов // АСУ и приборы автоматики.- Х.: Вища школа,1980.-Вып.55.-С.74-78.

46. Бондаренко М.Ф., Шабанов - Кушнаренко Ю.П., Четвериков Г.Г. Приложение теории интеллекта к синтезу комбинационных схем // АСУ и приборы автоматики.-Х.:Вища школа,1980.-Вып.53.-С.10-18.

47. Математическое описание процесса склонения имён прилагательных / М.Ф.Бондаренко, Ю.П. Шабанов - Кушнаренко, В.М. Бондарев и др. // Проблемы бионики.- Х.,1980.-Вып.24.-С. 22-27.

  1   2   3   4   5   6

Похожие:

Хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconХнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81
Михайло Федорович Бондаренко: (До 60-річчя від дня народження та 35-річчю науково- педагогічної діяльності): Біобібліографічний покажчик/...
Хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconНаукова бібліотека хнуре видатні науковці Невлюдов Ігор Шакірович Біобібліографічний покажчик Харків 2011 ббк ч75 н 40
Невлюдов Ігор Шакірович [Текст] : біобібліографічний покажчик / упоряд. Л. М. Чижевська; відп ред. І. П. Аврамова. – Х. Хнуре, 2011....
Хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconХ арківський національний університет радіоелектроніки Наукова бібліотека хнуре видатні науковці Шабанов-Кушнаренко Юрій Петрович Біобібліографічний покажчик Харків
Результати в області алгебраізації логіки, одержані під час біонічних досліджень, відкривають можливості створення математичних І...
Хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconНіверситеті радіоелектроніки (1965-2010) Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик до 80-річчя з дня заснування Харків 2010 ббк ч75: Ч215
Дисертації, захищені у Харківському національному університеті радіоелектроніки (1965-2010) : [Текст] : наук допом анот бібліогр...
Хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconЮхим іудович біобібліографічний покажчик наукових праць за 1926 1994 рр. До 100-річчя від дня народження видатного педагога І вченого Харків 2004
Лукін Юхим Іудович: Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1926-1994 рр. (До 100-річчя від дня народження)/ хдзва; Упорядник...
Хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconБібліотека наталя миколаївна кушнаренко Біобібліографічний покажчик (до 60-річчя від дня народження) Харків хдак 2010
М-во культури І туризму України, Харк держ акад культури, Бібліотека; [уклад.: С. В. Євсеєнко, К. О. Литвин, Т. О. Шикаленко; наук...
Хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconВасиль селезінка біобібліографічний покажчик Чернівці 2008
Біобібліографічний покажчик містить інформацію про надруковані книги, статті, рецензії, акторську, режисерську та громадську діяльність...
Хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconОнальна академія наук україни інститут історії україни член-кореспондент нан україни Олександр Петрович Реєнт Біобібліографічний покажчик Київ 2005
Р33 Член-кореспондент нан україни Олександр Петрович Реєнт: Біобібліографічний покажчик / нан україни, Інститут історії України;...
Хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconСпадщина А. С. Макаренка І педагогічні пріоритети сучасності: 1991 2008 рр. (до 120-річчя від дня народження) біобібліографічний покажчик київ 2008
О. Іванова, Т. В. Лога; вступ ст. А. В. Ткаченко; наук ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену; бібліогр ред. Л. О. Пономаренко; наук консул....
Хнуре видатні науковці Михайло Федорович Бондаренко Біобібліографічний покажчик Харків 2005-2006 ббк ч75 б 81 iconМістобудівної реконструкції (2006 2011 рр.) Бібліографічний покажчик Харків хнамг 2011 удк 016:[711. 4: 69. 059. 7]
П 69 Практика містобудівної реконструкції (2006 – 2011 рр.) : бібліогр покажчик / Харк нац акад міськ госп-ва; уклад. О. Ф. Сергієнко,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница