Литература R. E. Smallman, R. J. Bishop, Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Science, process, applications Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, (1999)
Скачать 27.08 Kb.
НазваниеЛитература R. E. Smallman, R. J. Bishop, Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Science, process, applications Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, (1999)
Дата09.10.2012
Размер27.08 Kb.
ТипЛитература


Студијски програм

Металуршко инжењерство – мастер

Назив предмета

Одабрана поглавља физичке металургије

Наставник

Ненад Радовић, ван.проф., Зорица Цвијовић, ред.проф.

Статус предмета

Редовни

Број ЕСПБ

5

Услов
Циљ предмета  

Циљ курса је проширивање знања из физичке металургије – грешке у кристалној структури, трансформационо и деформационо понашање.

Исход предмета 

Овладавање знањима о утицају термомеханичких и структурних параметара на трансформационо и деформционо понашање металних материјала

Садржај предмета

Грешке у кристалној структури. Тачкасте, линијске, површинске, запреминске. Граница зрна. Границе под малим и великим углом. Покретљивост граница. Утицај концентрације грешака на кинетику фазних трансформација

Деформационо понашање. Динамичке реакције дислокација и растворених атома. Динамичке реакције дислокација и секундарних фаза. Опорављање и рекристализација у динамичким условима. Усмереност структуре, механизми настанка. Текстура деформације. Текстура ваљања и текстура жице. Утицај структурних и термомеханичких парaметара . Текстура рекристализације. Утицај структурних и термомеханичких парaметара. Текстура секундарне рекристализације. Стереографска пројекција и методе одређивање текстуре. ОД функција (Orientation Distribution Function).


Литература

R. E. Smallman, R. J. Bishop, Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Science, process, applications Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, (1999)

U.F.Kocks et al., Textures and Anisotropy, Cambridge University Press (1998)

Worked examples in stereographic projections, The institute of metals, London (1986)

Број часова активне наставе

Теоријска настава 30

Практична настава 30

Методе извођења наставе

Теоријски и експериментални рад

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена

Завршни испит

Поена

Семинарски рад

40

Писмени испит

60

Начини провере знања могу бити различити у табели су само неке опције (писмени испити, усмени испити, презентација пројеката, семинари итд)

Максимална дужина 1 страница А4 формата

Похожие:

Литература R. E. Smallman, R. J. Bishop, Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Science, process, applications Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, (1999) icon1. Donald R. Askeland, Pradeep P. Phule. The Science and Engineering of Materials[M]. Fourth Edition. Tomson Learning 511 Forest Lodge Road Pacific Grove, ca

Литература R. E. Smallman, R. J. Bishop, Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Science, process, applications Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, (1999) iconHamilton Bailey's physical signs : demonstrations of physical signs in clinical surgery / J. Lumley. 18th ed. Oxford : Butterworth

Литература R. E. Smallman, R. J. Bishop, Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Science, process, applications Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, (1999) iconHamilton Bailey's physical signs : demonstrations of physical signs in clinical surgery / J. Lumley. 18th ed. Oxford : Butterworth

Литература R. E. Smallman, R. J. Bishop, Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Science, process, applications Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, (1999) icon2 gce ‘A’ Level Passes in Mathematics and one of the following subjects: Physics, Physical Science, Engineering Science, Physics with Chemistry. (I) Minimum Requirements for Degree Award

Литература R. E. Smallman, R. J. Bishop, Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Science, process, applications Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, (1999) iconMaterials science & engineering

Литература R. E. Smallman, R. J. Bishop, Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Science, process, applications Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, (1999) iconSchool of Materials Science and Engineering

Литература R. E. Smallman, R. J. Bishop, Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Science, process, applications Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, (1999) iconMaterials science and engineering department

Литература R. E. Smallman, R. J. Bishop, Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Science, process, applications Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, (1999) iconAdvanced Mathematical Methods in Science and Engineering, Second Edition

Литература R. E. Smallman, R. J. Bishop, Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Science, process, applications Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, (1999) iconNorthwestern University, Materials Science and Engineering Ph. D., July 1981

Литература R. E. Smallman, R. J. Bishop, Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Science, process, applications Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, (1999) iconMaterials Science and Engineering has initially merged metals, polymers, ceramics, and composites into a broad and unified treatment. Whereas the 20

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница