РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
НазваниеРОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування»
страница1/7
Дата01.09.2012
Размер0.92 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки. МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДонецЬкий нацІональнИй унІверситет

ЕкономІчНий факультет

Кафедра менеджментУ


РОбоча програма ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства»

для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

(усіх форм навчання)


Донецьк 2012


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І науки. МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДонецЬкий нацІональнИй унІверситет

ЕкономІчНий факультет

Кафедра менеджментУ


Затверджено

Радою економічного факультету

протокол № 1 від 27.09.2011 р.

Голова Ради

____________д.е.н., проф. Черніченко Г.О.


РОбоча програма ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства»

для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

(усіх форм навчання)


Донецьк 2012

ББК 65.29

УДК 658. 1. (075.8)

Укладач: Ситник Л.С., д.е.н., професор кафедри менеджменту


Рецензенти: Александров І.О., д.е.н. професор кафедри менеджменту

Половян О.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту


Рабоча програма та методичні рекомендації затверджена на заседанні кафедри менеджменту, протокол № 1 від 7 вересня 2011 р.


Зав.кафедрой менеджменту,

д.е.н., професор Александров І.О.


Робочу програму та методичні рекомендації ухвалено на заседанні навчально-методичної комісії економічного факультету протокол № 1 від 19.09.2011 р.


Голова навчально-методичної комісії,

д.е.н., професор Орехова Т.В.


Е 45

Ситник Л.С.

Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» (усіх форм навчання). – Донецьк: ДонНУ, 2012. - с.

Зміст робочої програми відповідає вимогам нормативної програми вивчення дисципліни «Економіка підприємства». Перелік тем, їх послідовність мають використовуватися при аудиторном і самостійном вивченні дисципліни. Для набуття практичних навичок прийняття науково обгрунтованих господарсько-управлінських рішень на підставі економічних розрахунків запропоновано розрахунково-аналітичні завдання, ситуаційні задачі.

Робоча програма містить також контрольні запитання, питання для самостійного вивчення тем, питання для проведення усного опитування, список рекомендованої літератури.


ЗМІСТ1.

Вступ………………………………………………….…….………
2.

Навчальна программа курсу. Література
3.

Модульне планування
4.

Плани семінарських, практичних, лабораторних занять
4.1.

Програмні питанння за темами модуля
4.2.

Практичні задачі за темами модуля
4.3.

Завдання до лабораторних робіт
5.

Організація самостійної роботи
6.

Організація поточного, модульного, підсумкового контролю знань
6.1.

Система оцінювання академічних досягненнь студента
6.2.

Перелік питань що виносяться на іспит
6.3.

Зразок завдання для модульного контролю
6.4.

Приклад екзаменаційного білету  1   2   3   4   5   6   7

Похожие:

РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconПрограма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «менеджмент І адміністрування»
Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування», напряму підготовки 030601 «Менеджмент»...
РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» icon1. ринок трудових ресурсів
Л. А. Нохріна, С. А. Александрова. Тексти лекцій з дисципліни «Управління персоналом» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму...
РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconПрограма І робочапрограм а навчально ї дисципл І н и „
«Менеджмент» професійного спрямування 050200 – «Менеджмент організацій» (галузі знань 0306 – «Менеджмент І адміністрування» напряму...
РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconМетодичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу професійної підготовки «Фізіологія»
«Фізіологія» для студентів денної форми навчання галузі знань 0306 Менеджмент напряму підготовки: 050202 Організація виробництва...
РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconРозповсюдження та тиражування без офіційного
Розроблено у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни...
РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальності
Окр "Бакалавр" з напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузь знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» для осіб, які мають диплом...
РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» icon1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту
Програма всупного екзамену призначена для осіб, які вступають на 3 курс за напрямом підготовки – 030601 менеджмент на основі раніше...
РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconМетодичні рекомендації для проходження
Програма управлінської практики відповідає навчальному плану підготовки спеціалістів напряму підготовки: 030601 – менеджмент, професійне...
РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни "Термодинаміка енергетичних систем" для студентів 4−го курсу за напрямом підготовки 040204...
РОбоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Економіка підприємства» для студентів 2 курсу напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» iconХарківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту
Розроблено у відповідності до навчального плану, робочої програми навчальної дисципліни "Цивільний захист" підготовки спеціаліста...
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©lib.znate.ru 2014
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница